Технологични решения на Alfa Laval за рафинерии

Alfa Laval може да оптимизира всички видове процеси на рафинерии. Щракнете върху долните връзки, за да научите повече за някои от процесите, за които сме помогнали на рафинериите да се преоборудват. Много от тези подобрения са приложими за други процеси в рафинерии за суров нефт и ароматни съединения. Свържете се с нас за повече информация за това как да ви помогнем да надградите конкретни процеси.

refinery plant applications

Оптимално проектиране на процеси

Чуйте колегите ни Ева Андерсон и Вивика Лейк от Alfa Laval за това как нашите решения могат да помогнат за увеличаване на доходността и устойчивостта на вашата рафинерия.

 

cleantech_energy_savings_HIRES.pngЗнаете ли, че инсталираните пластинчати топлообменници на Alfa Laval спестяват на рафинериите всяка година 54 TWh енергия? Съответно, намаляване на емисиите CO2 са над 13 милиона тона.

Научете повече за потенциала а енергийна ефективност в рафинериите

Two oil refinery workers discussing outside

Дестилация на суров нефт

 • Увеличен капацитет и добив на продукт
 • По-ниско потребление на енергия и емисии CO2 във връзка с устойчивостта
 • Увеличена оперативна надеждност
 • Намален инвестиционен разход

Изтеглете листовката за приложението

Female oil refinery worker gazing

Обезсоляване на суров нефт

 • Подобрена ефикасност на обезсоляване
 • Максимално охлаждане на изтичащата течност
 • Намалени разходи за почистване и ремонт

 

Изтеглете листовката за приложението

Workers discussing at oil refinery

Каталитичен реформинг и изомеризация

 • Увеличен капацитет
 • По-ниско потребление на енергия
 • Подобрен добив и качество
 • Намалени инвестиционни разходи

Изтеглете листовката за приложението

Oil refinery worker seen front on

Алкилиране

 • Подобрена ефикасност на реактора
 • Подобрен добив и качество на продукта
 • Намалени инвестиции в контура на хладилните агенти

Изтеглете листовката за приложението

Two oil refinery workers seen from behind

Възобновяемо производство на горива

 • Максимална гъвкавост на суровината
 • Подобрен добив и качество
 • Минимален отпечатък върху околната среда с максимално възстановяване на отпадъчната топлина и рециклиране на отпадъчни води

Изтеглете листовката за приложението

Oil refinery worker looking down

Каталитична хидрообработка

 • Увеличен капацитет
 • По-ниско потребление на енергия
 • Увеличена продължителност на експлоатационния цикъл и подобрена достъпност на оборудването в работния процес
 • Най-висока надеждност на оборудването

Изтеглете листовката за приложението

asian oil refinery worker seen in profile

Производство на син водород

 • Увеличена ефикасност на улавяне на CO2
 • Минимизирано потребление на енергия и вода за охлаждане
 • Намалени разходи в пакета за компресиране на CO2

Изтеглете листовката за приложението

female oil refinery worker leaning on railing

Хидрокрекинг

 • Максимално ниво на преобразуване и добив на продукт
 • Намалено потребление на енергия
 • Максимална продължителност на работа между почистванията на топлообменника

Изтеглете листовката за приложението

Свързани приложения