Оптимизация на рафинерия

Alfa Laval предлага широко портфолио от услуги за оптимизиране на процеси за рафинерии. С подкрепата на нашите опитни експерти по процесите следващият ви проекта за рафинерия ще осигури максимална експлоатационна ефикасност, ниски капиталови разходи и минимално въздействие върху околната среда.

Оптимизирайте услугите си за кондензиране

Открийте как можете да подобрите ефикасността на разделяне когато проектирате фракциониране или колони за дестилиране. 

Изследване на възможностите

Редица възможности за оптимизиране лесно се пренебрегват когато традиционните решения за процеси са стандарт. Рафинерните дружества често не са наясно с големите възможности на техните инсталации и пропускат значителни ползи. Експертите по рафинерии на Alfa Laval има и ноу хау, и опита да ви помогнат да идентифицирате възможностите на вашата рафинерия с най-големия потенциал и най-кратките за изплащане. Свържете се с нас, за да научите как другите рафинерии са надградили процесите си и да обсъдим как можем да ви помогнем да увеличите печалбата и устойчивостта си.

Довеждане на проекта ви до добър старт

Щастливи сме да ви съдействаме с изследвания за осъществимост и факти относно типичната възвращаемост на инвестициите за проекта, сложността и много други, които ще ви позволят да вземете добре информирани инвестиционни решения. За пълно изследване на възможностите, предлагани от решенията на Alfa Laval трябва да ангажирате нашите експерти от самото начало на основната работа по проектиране, за да си гарантирате оптимизиран дизайн на проекта. Общата ефективност се задава рано, в тази фаза, а големите ревизии са скъпи и отнемат време, след като вече е завършен пакетът за проектиране на процеса (PDP).

Сътрудничество с вашия лицензодател или бюрото за проектиране на процеса

Също така сме щастливи да съдействаме на лицензодателя, както и на външен и вътрешен екип за проектиране на процеса с нашите знания и опит през цялата продължителност на проекта. Заедно оптимизираме процесите ви по отношение на максимална производителност, подобрен добив и качество на продукта, енергийна ефективност, намалени емисии CO2 и потребление на комунални услуги – всичко при минимални капиталови разходи за проекта.

Изпитани решения

Помагаме на рафинерии да оптимизират процесите си от над 30 години. Няколко хиляди топлообменници на Alfa Laval са инсталирани в рафинерии в цял свят, а надеждността на решенията ни е доказана в реални условия в продължение на много години. Оперативните данни, които сме събрали в годините, ни позволяват непрекъснато да подобряваме нашите решения за по-висока ефективност и по-дълги оперативни цикли.

Пълна поддръжка от А до Я

Персонализираме нашите услуги според нуждите на всеки клиент и проект. Следва списък на стандартните услуги, които предлагаме. Тези пакети са създадени според изискванията на нашите клиенти и са предложени в пакети. Моля, свържете се с нас, за да научите повече за това как можем да ви подкрепим.

  • Семинар за оптимизация на процесите
  • Подкрепа за изследване на осъществимостта
  • Оптимизация на основния проект
  • Поддръжка за ПОДАВАНЕТО
  • Избор и проектиране на оборудване
  • Поддръжка за инсталиране и пускане в експлоатация

Следпродажбено обслужване

След като новата ви инвестиция е инсталирана и работи, отделът за обслужване на Alfa Laval може да ви съдейства с различни видове почистване, ремонти и надграждания през целия експлоатационен цикъл на оборудването ви. Също така предлагаме одити на техническите показатели и условията на експлоатация и напълно персонализирани споразумения за обслужване.

Научете повече за нашите предложения за услуги

process experts discussing at table.jpg

cleantech_symbols.jpg