female-male-engineers-facing-eachother

Устойчиви вдъхновения: Уебинари от експерти на Alfa Laval

Открийте нови идеи и решения за оптимизиране на ефикасността, ефективността и устойчивостта на вашите процеси. Като водещо дружество на пазара за заварени технологии за пренос на топлина, Alfa Laval е тук, за да сподели експертни познания, които няма да откриете другаде.

.

Уебинари

industrial-plant-by-river-in-sunset

Увеличете до максимум ефективността във вашата рафинерия

10 ноември 2020 г. 

Повече от всякога подобряването на ефикасността на енергийно интензивните процеси в рафинериите е от критично значение, например тези в дестилирането на суров нефт или услугите за хидрообработка на нафта.

В този уебинар споделяме ключови знания, които сме придобили през годините сътрудничество с рафинерии. Получете данни от теоретични изследвания и случаи на клиенти от реалния живот, както и задълбочен поглед в днешните решения и изчисления за времето за изплащане.

Гледайте уебинара

refinery blue sky yellow cornfield

Големи спестявания в корейска рафинерия

 

Чуйте разказа на нашите специалисти за една корейска рафинерия, която увеличи капацитета и намали потреблението на енергия в блока си за дестилиране на суров нефт, като оптимизира проекта на базата на технология от Alfa Laval Compabloc.

Пространствените ограничения и въвеждането на високоефективна топлообменна технология бяха някои от предизвикателствата пред рафинерията. В този уебинар ще чуете как Alfa Laval помогна за разрешаването на тези предизвикателства.

Гледайте уебинара

.

Конференции

Как две рафинерии увеличиха максимално времето за непрекъсната работа и сведоха до минимум разходите в процеса по висбрекинг

Ева Андерсон, мениджър за отрасъла на рафинериите в Alfa Laval, представя как две испански рафинерии увеличиха максимално времето за непрекъсната работа и сведоха до минимум разходите в процеса на висбрекинг, като използваха решения с топлообменници Alfa Laval. Записано в BBTC 2016.

Максимална надеждност и доходност в Repsol Cartagena ADU с помощта на високоефективни топлообменници Alfa Laval без формиране на корозия.

Антонио де Франсиско, инженер по продажби на Alfa Laval Iberica за рафинерии и петролно-химическата промишленост и Ева Андерсон, пазарен мениджър за рафинерии на Alfa Laval, представят дейността на IDTC конференцията в Мадрид през 2016 г. Темата е максимално увеличаване на надеждността и доходността в Repsol Cartagena ADU с помощта на високоефективни топлообменници Alfa Laval без корозия.

Предимствата от използването на въздушни охладители за влажни повърхности за охлаждане на изтичащи течности в рафинерии

Винсент Полино от Alfa Laval Niagara представя темата за предимствата от използването на въздушни охладители за влажни повърхности (WSAC) за правилно охлаждане на изтичащи течности в рафинерии. WSAC се сравняват технически и търговски с алтернативни решения, като охладители за студен въздух, охлаждащи кули, плюс конвенционални топлообменници или блокове за замразяване, и се представя конкретен случай от рафинерия в САЩ. Презентацията е записана на IRPC конференцията в Милано през 2016 г.

Използване на спирални топлообменници за максимално увеличаване на печалбата от обработка на мазут

Ева Андерсон, пазарен мениджър за рафинерии в Alfa Laval, разказва как спиралните топлообменници могат да се използват за максимална печалба при обработка на мазут по отношение на увеличаване на капацитета, енергийна ефективност, време за непрекъсната работа и надеждност. Презентацията е записана на IRPC конференцията в Милано през 2016 г.