Калкулатор за „ловци на енергия“ – ползите от регенериране на топлината

„Ловци на енергия“ за вашия отрасъл!

Вашата информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност и защита на личните данни..

За калкулатора за „ловци на енергия“:
Нашите изчисления предполагат, че възстановената топлина може да замени парата в процеса на отопление. Спестените разходи за вода се състоят както от допълваща вода, така и от намалено потребление на морска/речна вода, в зависимост от метода на охлаждане. За разходите за комунални услуги и условията на работа са използвани деминерализирана вода за доливане на цена 1 евро/м3, 8400 работни часа годишно и коефициент на емисиите на CO2 от 0,21 кг/кВтч.
Настоящият Инструмент за изчисляване на ползите се предоставя „както е“ и „както е наличен“ само за удобство и илюстративна употреба. Използването на Инструмента за изчисляване на ползите е на ваш собствен риск и Alfa Laval AB (publ) и нейните дъщерни дружества („Alfa Laval“) изрично отхвърлят всички гаранции и изявления от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на Инструмента за изчисляване на ползите и цялата информация или резултати от използването му, включително, но не само, коректност, пригодност, точност на изчисленията и резултатите, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна употреба или цел и ненарушаване на права. При никакви обстоятелства Alfa Laval не носи отговорност за загуби или щети, претърпени или причинени от използването на Инструмента за изчисляване на ползите и/или информацията или резултатите от използването му. 

Ускоряване на търсенето на отпадна енергия

Енергийната ефективност е в нашата ДНК. Това е нещо, което разработваме от почти десетилетие. Всъщност, решения за топлообмен на Alfa Laval спестяват по 100 GW енергия в промишлеността всяка година. Това е мощност, която би стигнала за отоплението на 20 млн. домове.

Установихме, че винаги има възможност за повторно използване на отпадната енергия чрез промяна на програмата за почистване и поддръжка или актуализиране на конфигурациите. Изгледайте видеоклипа и научете как Alfa Laval може да помогне.

Повече за „Ловец на енергия“