HVAC

Нашите градове консумират повече от две трети от световната енергия – ето защо те играят решаваща роля в борбата с климатичната криза. Значителен дял от потреблението на енергия в градовете е предназначено за отопление и охлаждане, което означава, че подобряването на енергийната ефективност е от първостепенно значение. Alfa Laval има почти вековен опит в областта на топлообмена и оползотворяването на топлина и се стреми да стане въглеродно неутрална до 2030 г.

HVAC and sustainable cities

Ключът към устойчивите градове

  • Гъвкавите, надеждни и ефективни енергийни системи позволяват превключване между различни енергийни източници без никакви настройки.
  • Неизкопаеми енергийни източници, които ни позволяват да намалим емисиите на CO2.
  • Топлоефективни сгради с намален въглероден отпечатък, които пестят енергия и същевременно задоволяват нуждите на своите обитатели.
  • Програмата за сертифициране от независима трета страна, AHRI, предлага надеждна гаранция за конструкцията и работата на топлообменниците

Енергийна ефективност за постигане на нулеви нетни климатични цели

Въпреки че днес градовете заемат само 3% от земната повърхност, на тях се падат две трети от световното потребление на енергия и 70% от емисиите на CO2. Ето защо култивирането на енергийно ефективни градове е от решаващо значение за намаляване на въглеродните емисии в бъдеще и създаването на устойчив свят.

Отоплението и охлаждането са едни от най-големите енергийни разходи на един град, но същевременно са основни нужди за всички хора. Тъй като по-голямата част от енергията, използвана днес за отопление и охлаждане, се произвежда от изкопаеми горива, този сектор изисква спешни действия.

С почти вековен опит в областта на ефективността на топлообмена и оползотворяването на топлината, Alfa Laval разполага с готови решения. Нашите компактни енергоспестяващи пластинчати топлообменници могат да използват различни енергийни източници, включително възобновяеми и рециклируеми източници, за да осигурят икономично, енергийно ефективно и комфортно отопление и охлаждане. Нашата цел е до 2030 г. да станем въглеродно неутрални. Позволете ни да бъдем ваш партньор в областта на енергийната ефективност и прехода към чиста енергия.


Свържете се с нас   Alfa Laval Carbon Neutral 2030

.

Гъвкави и ефективни енергийни системи

1. Централно отопление

Топлообменниците са един от основните компоненти в системите за централно отопление. От самото си създаване Alfa Laval е силно ангажирана да предоставя най-добрите топлообменници за този сектор. Нашият дългогодишен опит ни позволява също така да предоставим уникални познания за различните приложения.

2. Централно охлаждане

Alfa Laval е водеща в разработването на пластинчати топлообменници, подходящи за взискателните условия в инсталациите за централно охлаждане. Нашите топлообменници, които се използват по целия свят, са проектирани с цел да осигурят икономично, енергийно ефективно и комфортно охлаждане.

Неизкопаеми енергийни източници и оползотворяване на топлината 

3. Оползотворяване на отпадната топлина

Оползотворяването на отпадната топлина и използването на излишната топлина от промишлеността и градовете са от жизненоважно значение за устойчивото комфортно отопление. Alfa Laval работи съвместно с клиенти в широк спектър от отрасли относно решения за използване на отпадна топлина по нови, продуктивни и рентабилни начини. Нашата технология дава също така възможност за повторно използване на нискотемпературна топлина чрез термопомпи.

4. Геотермално отопление

Геотермалното отопление използва енергията от земните недра. Това отопление е екологосъобразно, тъй като позволява да се намали изгарянето на изкопаеми горива. Alfa Laval разполага с познанията и технологиите за ефективно интегриране на този източник на възобновяема енергия в районни или общински отоплителни мрежи.

5. Отопление от слънчева енергия

Отоплението от слънчева енергия и концентрираната слънчева електроенергия (CSP), съчетани с топлинно акумулиране, може да помогнат за осигуряване на бъдещи енергийни доставки и за доставяне на прясна вода и топлина за различни цели. Alfa Laval предлага съвременни технологии, които са ключови за доставката на слънчева енергия, прясна вода и топлина.

6. Промишлени термопомпи

Термопомпите са предназначени за производство на топлина от нискотемпературен топлинен източник без въглеродни емисии и за преобразуването ѝ във висококачествена топлина, която може да се използва за отоплителни системи в домакинствата или в преработвателните отрасли. Пластинчатите топлообменници на Alfa Laval са идеалното решение за промишлени термопомпи, за да се осигури топлина без въглеродни емисии.

Енергийно ефективни сгради


7. Топлинно ефективни сгради

Планирането на отоплителната или охладителната система на една сграда е сложна задача. Alfa Laval предлага широка гама от висококачествени топлообменници, както и богат опит, натрупан от многобройните реализирани проекти по целия свят.

8. Топлинно ефективни решения за плувни басейни, СПА центрове и сауни и оранжерии

Alfa Laval предлага енергоспестяващи компактни пластинчати топлообменници, които могат да поддържат почти постоянна целогодишна температура на водата в плувните басейни и да създават стойност от отпадна топлина с ниска температура за отопление на оранжерии.

9. Ефективна климатизация

По отношение на климатизацията от съществено значение е енергийната ефективност, заедно с изискванията за хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне (GWP). Alfa Laval работи в тясно сътрудничество с клиенти, за да ускори развитието и да предложи пластинчати топлообменници, които са проектирани да отговарят на новите разпоредби за приложенията.

10. Термопомпи

Всяка година Alfa Laval доставя стотици хиляди високоефективни топлообменници с високо качество на пазара на термопомпи. В областта на отоплението се извършва драматична трансформация с нарастващо търсене на топлообменници, оптимизирани за използване с термопомпи, включително последната иновация на Alfa Laval.

Символ на енергийно ефективно оползотворяване на отпадна топлина

Оползотворяването на промишлена отпадна топлина с топлообменници и използването ѝ за централно отопление е един от най-ефективните начини за подобряване на енергийната ефективност в световен мащаб. Aurubis Group е възприела именно този подход с цел подобряване на устойчивостта в една от своите топилни пещи.

HVAC-sustainable-city-case

Сертифицирани от AHRI топлообменници за надеждна топлинна ефективност

Сертифицирането от Института за климатизация, отопление и охлаждане (AHRI) е единствената глобална независима проверка на топлинната ефективност, която дава гаранция от независима страна за това, че пластинчатият топлообменник ще работи съгласно публикуваните номинални данни от производителя. Alfa Laval предлага сертифицирани от AHRI пластинчати топлообменници с уплътнения, споени пластинчати топлообменници и дифузно-споени пластинчати топлообменници.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Консултант? Системен интегратор?

Вие консултант ли сте? Вижте тук! С експертния си опит, придобит в резултат от десетилетия работа в областта на топлообмена, Alfa Laval предлага квалифицираните си ресурси за днешните предизвикателства в областта на отоплението и охлаждането. Открийте отговорите на сложните въпроси за всичко, което ви интересува – от енергийната ефективност до естествените хладилни агенти, заедно с полезните инструменти, които ви улесняват да намерите подходящата технология за вашето приложение.

heating cooling-hub-vignette-2021

Умен избор!

Спрете да търсите в уебсайтове или каталози, което отнема много време! Правилният топлообменник за конкретното ви приложение вече може да бъде намерен по-бързо от всякога – с новото продуктово ръководство на Alfa Laval.

Alfa Laval Heating and Cooling Hub Quick selection

Ловец на енергия – устойчиви решения чрез лов на неоползотворена енергия

За да подобрим енергийната ефективност, е необходимо да търсим начини за намаляваме загубата на неоползотворената енергия. Alfa Laval разполага с технологиите, експертните познания и услугите, чрез които можете да увеличите ефективността на топлообмена. Използвайте нашия нов инструмент, за да изчислите още днес колко можете да спестите.

energy hunter screen view
.

Свържете се с нас

Вашата информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност и защита на личните данни..