Обогатяване на въглища

Гамата от оборудване и доказаният опит на Alfa Laval спомагат за оптимизирането на ключовите процеси при обогатяването на въглища и добавят допълнителна сигурност към депонирането на минни отпадъци. С инсталирането на нашите декантерни центрофуги с безситов барабан можете да очаквате регенериране и повторно използване на големи количества технологична вода, което ще помогне за намаляване на разходите за експлоатационния цикъл.

coal preview 640x360

Солидна технология за обезводняване на въглищния хвост

  • Отличен краен продукт (сухота на твърдата фракция) дори при тежки условия
  • Премахва необходимостта от хвостохранилища
  • Намалява габарита, както и капиталовите разходи и разходите за поддръжка
  • Обработка в затворен обем, което предполага добри и безопасни условия на работа
  • Пълна поддръжка от нашия глобален екип за продажби и обслужване, дори на отдалечени места

Нашите решения за сепариране на твърдата и течната фракции са ефективно, доказано решение с голям капацитет за обезводняване на въглищни отпадъци и отпадъчни води от мините. Те също са ефективно решение за оползотворяване на финия въглищен прах от флотационен концентрат, както и от обеднени потоци. Технологията за обезводняване произвежда обезводнена утайка с до 70% съдържание по маса на твърдо вещество, който след това може да се използва за съвместно депониране с едри отпадъци.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.
.

Безопасно и устойчиво справяне с хвоста

Декантерните центрофуги на Alfa Laval са доказано, ефикасно решение за широкомащабно обезводняване на хвост и отстраняване на най-фините частици, с които конвенционалното оборудване за контрол на твърди вещества не може да се справи. Те предлагат рентабилно, устойчиво и най-вече безопасно решение за управление на хвоста, остатъците от обогатяване, действайки като допълнение към традиционните сепариращи системи като сгъстители, утаителни басейни и филтри или чрез цялостна замяна на старите системи.

spadeable cake
.

Как работи технологията

Декантерните центрофуги Alfa Laval P2 и P3 са специално проектирани да сепарират суспензии от минерална руда, както и за сепарирането на хвост на твърда фракция и течна фракция. Сепарирането се извършва в хоризонтален барабан, оборудван с транспортиращ шнек. Захранващата суспензия се подава в барабана през стационарна входна тръба и след това плавно се ускорява в зоната за захранване. Центробежни сили до 3500 G отделят твърдите частици от течността и твърдите частици се натрупват върху вътрешната повърхност на барабана.

Шнекът се върти в същата посока като барабана, но на различни обороти. Това дава аксиален тласък на твърдите частици и шнекът пренася тези частици към коничния край на барабана. Твърдите частици напускат барабана през отворите за изпускане на твърди частици в корпуса, докато избистрената течност напуска барабана, като протича през регулируемите плочи или напорни тръби в корпуса.


Възможности в хода на целия технологичен процес

Разгледайте технологичната схема на минодобива и открийте как декантерната центрофуга на Alfa Laval може да помогне за рационализиране на вашите операции в различни области на технологичния процес.

.
process chart

Обезводняване на хвост – нов пробив в минния добив и преработката на минерали

.

Декантерите на Alfa Laval революционизират стратегията за управление на хвоста от въглищни мини.

Въгледобивната експлоатационна компания Rix’s Creek, част от Bloomfield Group, се зае да подобри управлението на въглищния хвост на място, като част от своята стратегия за устойчивост за намаляване на потреблението на вода и енергия и свеждане до минимум на габарита на технологичното оборудване за преработка на отпадъците.

След оценка на различни технологии, инженерите на Rix’s Creek инсталираха декантерна центрофуга на Alfa Laval за обезводняване на въглищен хвост.

Резултатът? Икономии на капиталови разходи, както и около 90% възстановяване и повторно използване на технологичната вода. 

.

Научете повече

Прочетете повече за ефективността, практическите аспекти и техническите детайли на гамата декантерни центрофуги с безситов барабан на Alfa Laval за въгледобивната индустрия, като изтеглите брошурата.

mining explosion
.

Управление на хвоста

Посрещнете предизвикателството за обезводняване на хвоста с декантерните центрофуги на Alfa Laval. Те предлагат рентабилно, устойчиво и преди всичко безопасно решение за управление на хвоста. Изтеглете брошурата, за да прочетете повече за нашите по-чисти, по-ефективни и по-безопасни системи за сепариране на твърда от течна фракция.

tailing ponds
.

Направете така, че устойчивото развитие да се случи!

Ако търсите начини да увеличите ефективността на управлението на вашия въглищен хвост и да дадете значим принос към глобалните цели за устойчиво развитие, свържете се с Alfa Laval днес, за да научите повече за нашите доказани и рентабилни решения.

Man wearing a jacket with Alfa Laval logotype