Производство на хартия

Alfa Laval разполага с широка гама оборудване и дългогодишно технологично ноу-хау и развитие, което ви помага за повишаване на ефективността на някои процеси в производството на целулоза чрез замяна на съществуващо оборудване с нашите по-ефективни решения. В допълнение към съвременните технологии за сепариране, нашият опит и оборудване обхващат и подготовка на суровините, системите за пара и кондензат, покритията, смазочните масла и пречиствателните станции за отпадъчни води.

paper production 640x360

Съвременни технологии, които повишават ефективността на вашите технологични процеси за производство на хартия

  • Доказано кратко време на изплащане – печалба от извличане на химикали с висока чистота
  • Подобрено регенериране на топлината и енергийна ефективност
  • Свеждане до минимум на отпадъците
  • Увеличена оперативна разполагаемост и по-голямо производство
  • Компактна конструкция и малки габарити

Alfa Laval разполага с широка гама от изпитани и тествани уплътнени и заварени топлообменници за отопление и охлаждане в различни приложения за хартия. Разполагаме и с набор от центробежни сепаратори, които ефективно почистват смазочното масло от вода и частици, за да осигурят дълъг експлоатационен живот и висока оперативна разполагаемост, като нашите декантерни центрофуги помагат за свеждане до минимум на отпадъците за депониране в пречиствателните станции за отпадъчни води.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.
.

.

Лесна работа с технологични течности с влакна

Топлообменниците на Alfa Laval са оптимизирани за лесно обработване на течности, съдържащи влакна и други твърди вещества, като същевременно осигуряват висока топлинна ефективност и максимално регенериране на топлината. Други предимства включват ниски разходи по монтажа, експлоатацията и поддръжката, както и пълен достъп до повърхността за топлообмен, за да се осигури лесно почистване.

spectrum of HE
.

Уплътнени пластинчати топлообменници в рамка

Нашите уплътнени пластинчати топлообменници оптимизират топлообмена от големите повърхности на гофрираните пластини, като изтеглят топлината от единия флуид (газ или течност) към другия. Високата ефективност и изключителната надеждност на тази компактна конструкция ви предлагат инвестиция с най-атрактивния CTO през целия живот на продукта. Да не забравяме и енергоспестяващите възможности, както и ниския екологичен отпечатък.

t25-plate-640x360

Заварени спираловидни топлообменници

Спираловидните топлообменници на Alfa Laval са проектирани да се справят с най-трудните предизвикателства при топлообмена. Те са най-добрият инструмент за решаване на проблеми, предизвикани от течност към течност и двуфазни операции – независимо дали става дума за чести замърсявания от мръсна среда или за ограничения от спада на налягането и големината на пространството. Здравата, ефективна и компактна конструкция поддържа на изключително ниско ниво както разходите за монтаж, така и за тези за поддръжка, като топлообменниците имат доказана репутация за почти нулево замърсяване

spiralhe 640x360

Compabloc

С над 30 000 топлообменници, работещи по тежки задачи в целия свят, Compabloc е пазарен шампион в областта на топлообмена. Лазерно заварената конструкция предлага превъзходна надеждност при работа с агресивни агенти, високи налягания и температури. Compabloc предлага също така 3-5 пъти по-висока топлинна ефективност от традиционните кожухотръбни решения, с по-компактен дизайн, който е много по-лесен за инсталиране и обслужване.

Alfa Laval Compabloc series fully welded plate heat exchanger
.

Пречистване на смазочно масло

Всички масла съдържат известен процент вода. Но когато водата замърси смазочното масло чрез течове и конденз и процентното съдържание се повиши, това може да причини сериозни проблеми. При целулозно-хартиената промишленост водата е основната причина за повреда на лагерите.

Lube oil cleaning 640x360
.

.

Открийте как работи SpiralPro

Спираловидните топлообменници на Alfa Laval са проектирани да се справят с най-трудните предизвикателства при топлообмена. Те са най-добрият инструмент за решаване на проблеми, предизвикани от течност към течност и двуфазни операции – независимо дали става дума за чести замърсявания от мръсна среда или за ограничения от спада на налягането и големината на пространството. При предназначения за разделяне на течност от течност, спиралните топлообменници съдържат два концентрични спирални канала за поток, по един за всеки флуид. Различен измервателен уред за потока на съответния агент в момента: едната течност навлиза в центъра на модула и тече към периферията, другата влиза в модула в периферията и се движи към центъра. Каналите са извити и имат еднакво напречно сечение.

.