Производство на целулозна маса

Alfa Laval разполага с широка гама оборудване и дългогодишно технологично ноу-хау и развитие на устойчиво оптимизиране на процесите на сепариране в производството на целулоза. Нашият опит включва и отопление, охлаждане, изпаряване и кондензация в редица приложения, от складове за дърва, линии за влакна и зони за регенериране до химически площадки и пречиствателни станции за отпадъчни води.

pulp production 640x360

Енергийна и ресурсна ефективност във вашето производство на целулоза

  • Подобрено регенериране на топлината и енергийна ефективност
  • Висока степен на регенериране на химикали и свеждане до минимум на отпадъците
  • Извличане на ценните странични продукти
  • Увеличена оперативна разполагаемост и по-голямо производство
  • Компактна конструкция и малките габарити икономисват от монтажа

Широката гама от оборудване на Alfa Laval включва уплътнени и заварени топлообменници за отопление, охлаждане, изпаряване и кондензация в различни приложения за целулоза и хартия. Нашите високоскоростни сепаратори ефективно почистват смазочното масло и са в основата на много системи за талово масло по света. Декантерните центрофуги спомагат за свеждане до минимум на отпадъците за депониране в пречиствателни станции за отпадъчни води и обработка на утайки от зелена луга.

.
Accelerate sustainable solutions

Ускоряване на устойчиви решения

Представете си един по-устойчив свят

.
.

Лесна работа с технологични течности с влакна

Топлообменниците на Alfa Laval са оптимизирани за лесно обработване на течности, съдържащи влакна и други твърди вещества, като същевременно осигуряват висока топлинна ефективност и максимално регенериране на топлината. Други предимства включват ниски разходи по монтажа, експлоатацията и поддръжката, както и пълен достъп до повърхността за топлообмен, за да се осигури лесно почистване.

spectrum of HE.png

.

Уплътнени пластинчати топлообменници в рамка

Нашите уплътнени пластинчати топлообменници оптимизират топлообмена от големите повърхности на гофрираните пластини, като изтеглят топлината от единия флуид (газ или течност) към другия. Високата ефективност и изключителната надеждност на тази компактна конструкция ви предлагат инвестиция с най-атрактивния CTO през целия живот на продукта. Да не забравяме и енергоспестяващите възможности, както и ниския екологичен отпечатък.

t25-plate-640x360

Заварени спираловидни топлообменници

Спираловидните топлообменници на Alfa Laval са проектирани да се справят с най-трудните предизвикателства при топлообмена. Те са най-добрият инструмент за решаване на проблеми, предизвикани от течност към течност и двуфазни операции – независимо дали става дума за чести замърсявания от мръсна среда или за ограничения от спада на налягането и големината на пространството. Здравата, ефективна и компактна конструкция поддържа на изключително ниско ниво както разходите за монтаж, така и за тези за поддръжка, като топлообменниците имат доказана репутация за почти нулево замърсяване.

spiralhe 640x360

Compabloc

С над 30 000 топлообменници, работещи по тежки задачи в целия свят, Compabloc е пазарен шампион в областта на топлообмена. Лазерно заварената конструкция предлага превъзходна надеждност при работа с агресивни агенти, високи налягания и температури. Compabloc предлага също така 3-5 пъти по-висока топлинна ефективност от традиционните кожухотръбни решения, с по-компактен дизайн, който е много по-лесен за инсталиране и обслужване.

Alfa Laval Compabloc series fully welded plate heat exchanger
.

.

Как работи топлообменникът WideGap

Топлообменникът WideGap се изработва по поръчка за работа с течности с влакна, високовискозни течности, както и течности, съдържащи едри частици. Поради профила на пластината и дълбочината на пресоване, тези флуиди преминават лесно през топлообменника.

Площта на топлообмен на уплътнения пластинчат топлообменник се състои от редица гофрирани пластини, сглобени между рамката и подвижните плочи, които запазват проектното налягане. Уплътняването между пластините е направено от уплътнения. С цел постигане на максимална топлопроизводителност и на много малка температурна разлика, флуидите обикновено протичат в насрещен поток през топлообменника.

Научете повече

.

.

.

Осапунване и производство на талово масло

Alfa Laval има дълга история в производството на талово масло, като използва центробежна сила за драстично подобряване на производствените резултати и най-високо качество на продукта с помощта на високоскоростни сепаратори. Същата технология може да се приложи и за сепариране на сапуна от черната луга. Отделянето на сапуна от черната луга и производството на висококачествено сурово талово масло се случва за броени минути.

forest 640x360
.

Третиране на утайки от зелена руда

Третирането на зелената луга действа като „бъбрек“ на завода за целулозна маса и премахва необработваемите елементи, като същевременно гарантира, че химикалите от процеса се регенерират и се използват отново и отново.

Pump power plant 640x360
.

Пречистване на смазочно масло

Всички масла съдържат известен процент вода. Но когато водата замърси смазочното масло чрез течове и конденз и процентното съдържание се повиши, това може да причини сериозни проблеми. При целулозно-хартиената промишленост водата е основната причина за повреда на лагерите.

Lube oil cleaning 640x360
.

.