Решението за топлообменник WideGap използва потенциала за пестене на енергия при регенериране на отпадна топлина

Улавянето на енергията от парата, идваща от сушилнята за високопротеиновата фуражна съставка (DDGS) в последния етап от процеса на производство на етанол, е позволило на един производител в Австралия да намали общото потребление на енергия, да спести пари и да повиши устойчивостта на своята дейност. Дружеството е искало да регенерира топлината, която се е отделяла в атмосферата по време на процеса на сушене. Този процес завършва производството на високопротеиновата фуражна съставка (DDGS) – ценен вторичен продукт от производството на етанол.

ДАТА 2023-11-28
ethanol plant

В сътрудничество с Alfa Laval дружеството избира да монтира три топлообменника WG350S WideGap – два в експлоатация и един в режим на готовност – за улавяне и кондензиране на водните пари, отделяни от сушилните, така че получената гореща вода да може да се използва на друго място в процеса на производство на етанол.

„Монтажът на топлообменниците, който трябва да бъде завършен към края на тази година, ще позволи оползотворяването на 7392 kWh топлина на час под формата на гореща вода с температура 90°C, която ще се използва като източник на топлина в няколко отоплителни инсталации в процеса на производство на етанол“, обяснява Есер Айдин, старши инженер по глобални технологични приложения в Alfa Laval. „Това ще намали нуждата от свежа пара в тези режими и ще намали общото потребление на енергия в завода.“

Технологията на пластинчатите топлообменници WideGap на Alfa Laval е особено подходяща за улавяне на топлината от парата на сушилните, а Есер казва: „Можем да конфигурираме конструкция с много нисък пад на налягането, който няма да наруши процеса на сушене. Произвеждаме 90-градусова гореща вода с 93-градусова пара. Тази разлика от три градуса може да бъде постигната само с технологията на пластинчатите топлообменници, а това е важ[1]но, защото колкото по-топла вода имате, толкова по-полезна е тя и толкова повече възможности имате да я използвате в други процеси, които имат режими за отопление.“

Energy hunters beer illustration.

Есер заключава, че използването на тази технология за улавяне на отпадна топлина е привлекателна възможност за производителите на етанол, които искат да спестят енергия, да намалят разходите и да увеличат устойчивостта на дейностите си.

„Благодарение на технологията на пластинчатия топлообменник има въз[1]можност отпадната топлина от парите на сушилнята да се превърне в използваема енергия“, казва той. „За ръководителите на предприятия повторното използване на енергия, която преди това е била изпускана в атмосферата, може да се окаже златна мина!“

Биорафинерията за етанол – възможности

Тъй като продължава да се изостря фокусът върху възможностите за увеличаване на рентабилността чрез извличане на продаваеми продукти от това, което преди се е считало за отпадък в промишлените процеси, производителите на етанол все повече се насочват към повторното използване както на етанола, така и на страничните продукти от производството на етанол на основа на царевица или пшеница, за производство на продукти с добавена стойност[1]. Те включват широка гама от хими[1]кали в насипно състояние, фини химикали, масла, пластмаси, разтворители, протеини и влакна, но някои от най-ценните продукти, извличани от страничния продукт, са царевичното масло и протеините. Въз[1]можно е от страничния продукт да се извлекат сравнително малки количества от тях, но със значително по-висока стойност от самия етанол. Освен че подобрява рентабилността на производителите на етанол, това намалява също така отпечатъка от производството, тъй като е възможно да се произведе повече от по-малко количество.