Производство на биоетанол

Биоетанолът се произвежда чрез ферментация на биологични суровини, като например захарна тръстика или култури, съдържащи скорбяла. Етанолът, произведен от захарна тръстика, е най-разпространен в тропическите райони,докато в останалите райони преобладава етанолът, произведен от царевица. Напоследък някои заводи за производство на етанол започнаха да използват и биомаса, т.е. целулозни влакна от растителни остатъци, дървесни остатъци, енергийни култури,както и промишлени и други отпадъчни продукти

Ethanol from sugarcane

Повишаване на устойчивостта и рентабилността на процеса на производство на биоетанол

  • Извлечете максимума от всеки етап на обработката чрез компоненти, които помагат за увеличаване на добива, удължаване на периода на безотказна работа
  • Постигнете оптимална производителност на сепариране, оптимална надеждност и енергийна ефективност, като използвате декантерите на Alfa Laval
  • Повишете ефективността чрез регенериране на топлината с нашите топлообменници.
  • Ние предлагаме иновативни технологии за всеки етап от производството

Станете наши партньори в търсенето на възможности за пестене на енергия!

Ако имате идея, ние ще ви помогнем да я оцените и разработите в конкретно решение.

Свържете се с нас

Как оборудването на Alfa Laval пести енергия при производството на етанол

Wheat_on_hand_smaller.jpg

Оползотворяването на енергия спестява на белгийски производител 2000 евро на ден

Регенерирането на топлината и повторното използване на водата са на първо място в програмата за устойчивост на този голям производител на етанол в Белгия. Прочетете как нашият пластинчат топлообменник с уплътнение Widegap им помогна да постигнат целите си.

Научете повече

cornfield_ethanol_plant_smaller.jpg

Обновена конфигурация въз основа на данни повишава енергийната ефективност с 6%

Като част от нашата програма Energy Hunter (Търсачи на енергия) ние насочваме вниманието си върху оптимизирането на подгревателя на алкохолен пулп в заводите за производство на етанол. Прочетете как нашата обновена конфигурация въз основа на данни помогна на един производител от Северна Европа да спести енергия.

Научете повече

alfa-laval-wide-gap-2-smaller.jpg

Тясното сътрудничество води до икономии на енергия в нов сръбски завод

При изграждането на новия си завод пестенето на енергия беше важно за този малък производител на етанол. Заедно разработихме енергоспестяваща адаптация на процеса, използвайки нашата технология за пластинчати топлообменници.

Научете повече

ethanol_plant-smaller.jpg

Решението за топлообменник WideGap дава възможност за регенериране на топлината

Научете как австралийски производител на етанол е намалил потреблението на енергия, като е използвал нашата технология за топлообменник за оползотворяване на топлината, отделяна по време на процеса на сушенето на високопротеиновата фуражна съставка (DDGS (Distilled Dried Grains with Solubles)).

Научете повече

.
The Service Campaign Still Operation 14 230312

Услуги, съобразени с нуждите на вашето производство на етанол

Всеки собственик на инсталация за етанол иска да постигне максимална експлоатационна ефективност и максимален период на безотказна работа. Най-добрият начин за постигане на тези цели е чрез комбинация от услуги, предоставяни от Alfa Laval Services – услуги с добавена стойност и услуги, основани на състоянието.

Нашето портфолио от 360° услуги покрива всички ваши нужди през целия експлоатационния живот на вашето оборудване – от пускането в експлоатация, обслужването, поддръжката и подобренията до услугите за наблюдение – с цел максимален период на безотказна работа, достъпност и оптимизация.

Можете да се възползвате от знанията на специалистите в нашата глобална сервизна мрежа и да получите необходимите ви части, където и когато ви трябват.

Чрез намаляване на общите експлоатационни разходи ние ви помагаме да запазите преднина пред конкуренцията.

Научете повече за нашето предложение за обслужване

Енергийна ефективност

През последните години средният енергиен баланс в заводите за биоетанол значително се е подобрил. Въпреки това, когато се срещаме с производители на етанол днес, става ясно, че има неизползван потенциал за по-нататъшно пестене на енергия.

Продуктите на Alfa Laval са предназначени за подобряване на енергийния баланс на вашата инсталация за биоетанол, като същевременно осигуряват безпроблемна работа и гарантират максимален период на безотказна работа:

  • Нашите топлообменници осигуряват максимално регенериране на топлината от всеки технологичен поток.
  • Благодарение на своята превъзходна ефективност на сепариране нашите декантери елиминират разграждането на твърдия фураж в процеса на производство на етанол. Те ви осигуряват най-ниското потребление на енергия с най-чиста течност, получена чрез центрофугиране – като по този начин подобряват крайните резултати, увеличават периода на безотказна работа и намаляват въглеродния отпечатък.

Вашият доставчик на услуги на Alfa Laval е винаги на разположение, за да ви помогне да увеличите максимално оползотворяването на енергията и цялостната ефективност на оборудването. Не се колебайте да се свържете с нашите местни екипи за подкрепа.

Energy Hunter – Търсене на неоползотворена енергия

За да подобрим енергийната ефективност, всички ние трябва да търсим и намаляваме неоползотворената енергия. Alfa Laval разполага с технологиите, експертните познания и услугите, чрез които можете да увеличите ефективността на топлообмена. Използвайте нашия нов инструмент, за да изчислите още днес колко можете да спестите.

 

Научете повече

Energy_Hunter_screen_view.jpg

Свържете се с нас

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за личните данни.