Уплътнени пластинчати топлообменници

 

Почистване на уплътнени пластинчати топлообменници

Кога трябва да се почиства топлообменник GPHE?

Поддържането на топлообменника ви чист е изключително важно за производителността на процеса. Трябва да се извършва почистване преди пълно замърсяване или технологични проблеми в резултат на производствени загуби или необратими щети. Одит на производителността от Alfa Laval може да прогнозира оптималния интервал на почистване.

 

Къде се почиства оборудването?

Уплътнените пластинчати топлообменници може да се почистват на място или да се вземат за почистване. Нашите сервизни полеви инженери могат да препоръчат най-доброто решение за конкретното ви оборудване. Свържете се с нас за повече информация.

 

Ползи от почистването:

  • Възстановява технологичното оборудване в оптимално състояние
  • Свежда до минимум времето за престой и разходите за труд
  • Поддържа оптимална ефективност
  • Свежда до минимум потреблението на енергия от помпата
  • Намалява въглеродния отпечатък

 

Услугата за почистване на Alfa Laval включва:

  • Механично почистване (на място или с вземане) – измиване на оборудването
  • Почистване на място (CIP) – CIP системите позволяват бързо и лесно почистване в производствената линия, без разглобяване на топлообменника
  • Почистващи химически вещества – специално разработени нетоксични препарати, които предпазват уплътнението, лепилото и материалите на нагряващите се повърхности

 

Почистващи препарати 

За безопасно отстраняване на замърсяванията от повърхностите на оборудването трябва да използвате нетоксични почистващи препарати с ниско екологично въздействие. Тези почистващи препарати предпазват уплътненията и гарантират, че няма да бъдат засегнати материалите на нагряващите се повърхности.

Почистващи препарати Alpacon – почистваща гама, базирана на органични киселини и суроватка, която има ниско екологично въздействие

Брошура за обезмаслители Alpacon

Брошура за препарати за котлен камък Alpacon

AlfaPhos – киселинна почистваща течност на основата на фосфорна киселина, специално разработена за отстраняване на метални окиси, ръжда, калциев карбонат и друг органичен котлен камък

Брошура за AlfaPhos

AlfaNeutra - силна алкална почистваща течност, специално разработена за неутрализиране приз използване на AlfaPhos преди изхвърляне

Брошура за AlfaNeutra

AlfaCaus - силна алкална почистваща течност със сода каустик, специално разработена за отстраняване на биологичен материал, мазнини, масло и други органични отлагания от топлообменниците и свързано оборудване

Брошура AlfaCaus

Alfa P-Scale - прахообразна киселина за почистване със сулфаминова киселина и корозионен инхибитор, който е особено ефективен за отстраняване на калциев карбонат и друг неорганичен накип

Брошура за Alfa P-Scale

Alfa P-Neutra - алкален прах, който е предназначен за неутрализиране на използван Alfa P-Scale преди изхвърляне

Брошура Alfa P-Neutra

AlfaAdd - неутрално почистващо подсилващо вещество, направено по разширена формула с различни повърхностно активни агенти. Проектиран за употреба с AlfaPhos, AlfaCaus и Alfa P-Scale

AlfaAdd

  

Обслужване, свързано с тези дейности

 

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас