Оригинални резервни части

Така както не всички пластинчати топлообменници са създадени еднакви, така не са еднакви и резервните части. Използването на нискоразходни, нискокачествени пластини и уплътнения може да доведе до намалена ефективност и увеличени разходи.

Оригинални гумени уплътнения

Оригиналните гумени уплътнения гарантират стегнато уплътняване, по-дълъг експлоатационен живот и по-дълъг период на безотказна работа за уплътнените пластинчати топлообменници. Уплътненията на Alfa Laval съдържат с до 30% повече полимер от другите уплътнения, което допринася за оптимално уплътняване.

Неоригиналните уплътнения използват същите номинално обозначения като тези на Alfa Laval, но свойствата на материалите им се различават.

Не се залъгвайте от уплътненията, които са леко по-тънки – това че са по-тънки не е по-добре. Неправилната дебелина води до неправилни изчисления на стегнатостта, което може да доведе до теч и/или деформация и разрушаване на целия пакет пластини. Това е било изпитвано от клиенти, които използват резервни части, които не са на оригиналния производител.

Свържете се с нас за ценообразуването и повече информация.

Свържете се с нас

 

Оригинални пластини

Оригиналните пластини Alfa Laval са изработени в едностъпков процес. Това гарантира равномерна якост на цялата пластина и дебелината по цялата пластина, като драстично намалява риска от напукване от умора на материала.

Правилното качество н материала може да направи процеса много по-различен. Alfa Laval гарантира, че е посочен правилният материал в зависимост от предназначението.

Пакети пластини

Освен осигуряването на резервни части предлагаме също пълни резервни пакети пластини.

Пакетите пластини често заменят най-засегнатата част на топлообменника.

Като инсталирате нов пакет пластини, функцията на топлообменника се възстановява без да се налага да се заменя целия топлообменник.

Свържете се с нас за ценообразуването и повече информация.

Свържете се с нас

 

 

Изследване на производителността на части

За да ви покажем колко неефикасни могат да бъдат някои доставени части, провеждаме изследване, за да видим какво ще е случи, ако оригинална пластина в пластинчат топлообменник Alfa Laval се замени с три други пластини от различни производители. Това изследване е проведено от независима лаборатория и се състои от визуален преглед, оценяване със стерео микроскоп, фотографско документиране и измерване на дълбочините на пресоване.

Ето обобщение на несъответствията, които се установили в осем основни зони на пластините на други производители и които могат да създадат сериозни проблеми с производителността:

  1. Модел на пакета – причинява неравномерно разпределение на флуида
  2. Зона на разпределение на пластината – увеличено замърсяване, намалена стабилност и теч
  3. Дълбочина на пресоване – неравномерните дълбочини на пресоване са податливи на пропукване
  4. Отвори на портовете – нецентрираните отвори на портовете отслабват уплътнителната система
  5. Ъглови водачи – лошото водене на ъглите увеличава неправилното подравняване и плъзгането на пластините
  6. Канал за уплътнението – недоброто изпълнение на ръбовете на уплътнението водят до пръсване на уплътнението
  7. Поставяне на уплътнението – системата от уплътнения отслабва пластините поради стрес
  8. Изпълняване на взаимодействието между шпилката и пластината – неправилно формираното взаимодействие причинява приплъзване на пластините

Щракнете тук, за да изтеглите отчета 

 

Изтегляния

Изключителна наличност за спокойствие

Брошура за 360° портфолио на обслужване

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас