Поправка и ремонт на пластинчати топлообменници

Поправката се отнася до услуги, извършвани по пластините вътре в пластинчатия топлообменник. В добре оборудваните сервизни центрове на Alfa Laval нашите експерти отстраняват уплътненията и накип със специализирани инструменти и химически вещества. Това предотвратява появата на корозия и създава идеална повърхност за повторно поставяне на уплътнения – без да ви се налага да извършвате манипулации с химически вещества или отпадъци. Освен това те щателно преглеждат топлообменниците като коригират евентуални проблеми или деформации на уплътненията. Тези услуги гарантират, че оборудването продължава да осигурява висока ефективност и оптимална производителност.

В определен момент винаги е необходима пълна поправка. Но като използвате междинни услуги за техническо обслужване е възможно да се удължи интервала между поправките.

plate pack 350

Ремонт – рамка

Ремонтът се отнася до услуги, извършвани по рамката на пластинчатия топлообменник и включва инспекция, преоборудване, смяна на свързващите облицовки и смяна на болтове или други части на рамката. Макар че поправката на пластините трябва да се състои в някой от нашите сервизни центрове, някои ремонти на рамки могат да се извършат на място. Моля, свържете се с нас за повече информация.

 

 

Стъпки за поправка:

1. Отстраняване на уплътненията с помощта на течен азот 

Течният азот не уврежда пластините за разлика от другите методи с използване на пропанови факли или въртящи се телени четки

 

2. Химическо почистване в нагряти резервоари с разбъркване 

Химически резервоари, които се нагряват и разбъркват, осигуряват първокласен процес на почистване на пластините в сравнение с водно-струйно почистване и/или ръчно четкане SS с четки на обекта

3. Проверка за проникване на боя под ултравиолетова светлина 

Всяка пластина се проверява за проникване на боя за пукнатини и малки отвори, което е критично, за да се гарантира, че пластините могат да се използват отново. Това рядко се случва на място на обекта.

 

 

4. Повторно поставяне на уплътнението със специално 2-компонентно епоксидно лепило

Нашите уплътнения се свързват към пластините с помощта на 2-компонентно епоксидно лепило, поставено в агрегат за сушене и след това в пещ за 3 - 5 часа с притискане. Това епоксидно лепило силно превъзхожда базирания на гума контактен цимент, използван за повторно поставяне на уплътнения на място на обекта. 

5. Окончателна инспекция на пластините

Пластините се инспектират, за да се гарантира, че уплътненията са правилно позиционирани върху пластините и са подредени правилно в пакета с пластини а минимизиране на времето за инсталиране на място на обекта.

 

 

Рискове, когато го извършвате вие

Поправките тип „Направи си сам“ или чрез недостатъчно квалифициран доставчик може да спестят време и предварителни разходи, но без правилните знания малките дефекти може да бъдат пропуснати и да създадат по-големи проблеми по-нататък.

Още по-лошо, поправката с грешни инструменти може сериозно да повреди PHE. Изстъргването и химическите вещества могат да увредят пластините и неправилното уплътняване може да доведе до теч. Лошата поправка създава рискове не само за производителността, но и за безопасността ви.

За да ви помогна да разберете рисковете, ето няколко примера на повредени пластини, които съм виждал:

Теч

Когато старото лепило и уплътненията не са напълно отстранени, резултатът е недостатъчно уплътняване. Това създава риск от теч.

Унищожаване на пластини

Химическото почистване изисква правилна концентрация, температура и време за почистване. В противен случай пластините може да бъдат разрушени.

Производствени загуби и рискове за безопасността

Деформациите може трудно да се забележат без опит и правилните инструменти. Дори и малките дефекти могат да причинят производствени загуби и рискове за безопасността.

Теч и повреда

Грешните уплътнения и лошото залепване могат да доведат до теч. Грешното лепило може дори да унищожи пластината.

Изпадане на уплътнението

Ако се използва стандартно лепило на често отваряни GPHE, уплътненията може да изпаднат, което налага повторното поставяне на уплътнението след отваряне.

 

 

 

 

Специална програма за пакети от пластини за морски условия 

 Сега Alfa Laval предлага програма с пакети пластини за временно ползване, специално разработена за потребители с морски условия, за да помогне за елиминиране на времето за престой на охладителите на кораба или генераторите на прясна вода.
 

Не само че тази програма води до един проект по-малко за сушене на дока, но програмата също така гарантира, че корабът винаги има охладител на борда, като буквално елиминира времето за престой.

Модели пластинчати топлообменници с наличен материал за пластините

 • Ценообразуването се базира на таксуване на пластина и варира според модела и материала на пластината.
 • Всички товарни разходи за постъпване и извеждане от сервизните центрове се плащат от всеки отделен корабособственик.
 • Ако моделът ви не е в списъка, Alfa Laval ще обмисли включване с предварително договорено финансово обвързван и ангажираност. 

Стъпка на програма за пакет пластини:

 1. Първо на кораба се изпращат пакет пластини Alfa Laval за временно ползване
 2. Пакетът пластини се сменя от екипажа във време, което графикът позволява
 3. При следващото удобно посещение в пристанище пакетът пластини от кораба се изпраща на Alfa Laval за възстановяване
 4. След като бъде възстановен, пакетът пластини се изпраща обратно
 5. След като пакетът пластини бъде получен на кораба, или се изпраща следващият пакет пластини за преработка на още от уплътненията на допълнителни охладители, или се връща пакетът пластини за временно ползване на Alfa Laval

Програмата за пакети от пластини за морски условия включва:

 • Материали и труд за отстраняване на уплътнения
 • Пълно почистване на пластините
 • Боя и проверка с ултравиолетова светлина
 • Преработка на всички уплътнения
 • Окончателна инспекция на пластините