Уплътнени пластинчати топлообменници

Одит на производителността на пластинчатите топлообменници

Одит на производителността проверява дали пластинчатия топлообменник работи съгласно проектите спецификации и помага за идентифициране на областите, в които може да се подобри производителността.

Получавате ли максималното от своите топлообменници?
С каква производителност работят? В какви условия работят? Желаете ли правилните резервни части да са ви под ръка?

Истината е, че няма да знаете как да увеличите максимално производителността си, докато не проверите текущото състояние на топлообменниците. Изчакването за видими признаци на неизправности преди обслужване на топлообменника може да намали ефективността му, да увеличи загубите на енергия и да причини непланирани изключвания (както е показано в графиката „Твърде дълго изкачване“ по-долу). От друга страна, ако почиствате пластинчатите топлообменници твърде често, може да намалите в крайна сметка производителността си (както е показано на графиката „Твърде често почистване“ по-долу).

Одит на производителността осигурява експертизата, от която се нуждаете, за да оцените състоянието и степента на производителността на вашите топлообменници.

 

 

Как работи одитът на производителността

Одитът ще се извърши от висококвалифицирани сервизни инженери, които имат богат опит с уплътнените пластинчати топлообменници. 

Сервизните инженери ще донесат оборудване одит на производителността, което се състои от преносим регистратор с четири термометъра и дебитомер. Като постави уредите от външната страна на тръбите на топлообменника упълномощен инженер събира данни, включително температурни разлики и дебит, при действителните условия на експлоатация на вашия топлообменник. Това обичайно изисква един час на блок и не нарушава операциите. Ако вече разполагате с тези данни, можете да ни ги предоставите и ние ще въведем данните ви в нашата програма и се изведем отчет.

Обратно в офиса инженерът въвежда данните в софтуерна програма за термоанализ, която използва маркери за производителност за всеки топлообменник Alfa Laval, за да извлече оптималния топлинен товар за вашия топлообменник.

Ще получите доклад от одита, който сравнява производителността на топлообменника с маркерите за производителност и указва дали топлообменникът ви се нуждае от техническо обслужване.

Предимства на одита

    • Намалява разходите за експлоатация, поддръжка и инвентар от резервни части в дългосрочен план
    • Буквално елиминирате риска от авария поради неизправност на компоненти
    • Контролирате бюджета за поддръжка с планируема поддръжка
    • Увеличавате ефективността и доходността на производството

Изтегляния

Брошура за одит на производителността на топлообменници GPHE

Брошура за 360° портфолио на обслужване

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас