TJ40G-HD

Почистване на резервоари с въртяща се струйна глава за приложения с тежки режими на работа.

TJ40G-HD предоставя автоматизирано, 3D-индексирано ударно почистване в приложения с тежък режим на работа. Подходящо е за резервоари за обработка, съхранение и транспортиране, както и за други съдове с вместимост между 50 и 500 m3. Дизайнът е подходящ за почистване на пивоварно оборудване, както и за процеси в хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, като същевременно е рентабилен и постига по-висока санитарна безопасност и гарантирано качество на почистване на резервоара.

TJ40G HD旋转喷嘴储罐清洗 TJ40G HD rotating nozzle storage tank cleaning

Качественото почистване с голяма ударна сила осигурява почистване на 360° с повтаряема схема на почистване

  • Предотвратява замърсяване чрез ефективни работни параметри на почистването и превъзходни самопочистващи качества
  • Рентабилното и устойчиво решение намалява разходите за почистване с до 70% (вода и химически препарати)
  • Повече разполагаемо производствено време с до 60% по-бързо време за почистване
  • Лесно обслужване и поддръжка – не са необходими специални инструменти
  • Контрол на CIP чрез валидиране на почистването

Гамата TJ40G осигурява автоматизирано 3D-индексирано ударно почистване за определен период от време за резервоари за обработка, транспортиране и съхранение, както и други съдове с вместимост между 50 и 500 m3. Дизайнът е подходящ за почистване на пивоварно оборудване, както и за процеси в хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, като същевременно е рентабилен и постига по-висока санитарна безопасност и гарантирано качество на почистване на резервоара.

Ефективно почистване на резервоара с ниски експлоатационни разходи

Силната струя генерира висока механична сила и покрива 360°, за да отстрани ефективно останалите продукти и остатъци и да осигури най-добри хигиенни условия за производство. С увеличаване на силата, генерирана от въртящата се струйна глава, консумацията на вода намалява, което води до значително намаляване на разходите, както е показано на диаграмите. (на базата на философията за почистване на д-р Синър.

  • Икономия на разходи (вода, химикали): 70%*
  • Икономии на време = повече време за производство: 60%*

* в сравнение с традиционното почистване със статични пръскащи сферични главиСтатични пръскащи сферични глави

     

Alfa Laval TJ20G / TJ40G

          

 

 

      Синьо = Консумация на вода/време 
     Червено = Механично действие 
     Жълто = Температура 
     Сиво = Химикали

Научете повече

Можете да прочетете повече за ефективността, практичността и техническите данни на устройствата за почистване на резервоари с въртящи се струйни глави от гамата TJ40G.

Изтегляне на брошурата за продукта
Изтегляне на ръководството с инструкции

Потвърдете процеса на почистване на резервоарите си

Alfa Laval Rotacheck валидира процеса на почистване от въртящите се струйни глави, намалява консумацията на вода и загубата на продукт. Осигурява спокойствие. 

Научете повече за Rotacheck 

Намаляване на времето за почистване за произвеждане на повече напитки

Днешният пазар за напитки е с много по-високи изисквания, отколкото беше някога. Как преодолявате предизвикателствата за оптимизиране на бързото чистене на място във вашата производствена линия за напитки?

Beverages colour