AlfaVap

AlfaVap е полузаварен топлообменник, предназначен за изпарителни системи тип „rising film“, които използват флуиди с висока концентрация и вискозитет, или за употреба като термосифонен ребойлер. Той е мощен, здрав, топлинно ефективен и лесен за обслужване.

阿法拉伐AlfaVap半焊接换热器-Alfa Laval AlfaVap semi-welded heat exchanger

Предимства

  • Максимален топлообмен и енергийна ефективност
  • Минимално замърсяване и натрупване на котлен камък
  • Компактен топлообменник, лесен за монтаж и обслужване
  • Приспособим към променящите се изисквания за капацитет

AlfaVap осигурява по-висока топлинна ефективност от традиционните кожухотръбни изпарители. Ефективното използване на зоната за топлообмен позволява по-компактен топлообменник, който е лесен за монтаж. Топлообменниците AlfaVap са икономически ефективни, особено когато се изискват метали за специално приложение.

Малко по-подробно 

AlfaVap е полузаварен топлообменник, т.е. пакет от пластини, който е уплътнен между две плочи, които са заварени. Флуидът се концентрира в канала с уплътнение, докато парата преминава през заварения канал. Тези топлообменници са идеални, когато двата флуида имат много малка температурна разлика, тъй като това позволява използването на пара от по-нисък клас. В повечето случаи това означава намаляване на разходите за енергия.  

Профилът на пластината, генериращ силно завихряне по цялата пластина, е специално проектиран за оптимизиране на изпаряването. Това увеличава максимално ефективността на топлообмена, като същевременно намалява замърсяването и натрупването на котлен камък.  

Благодарение на конструкцията на пластините и рамката със затягащи болтове и ролките на подвижната плоча, AlfaVap е лесно достъпен за проверка и механично почистване. Ниският обем на задържане позволява да се използва само малко количество почистващи химикали при провеждане на процедура за почистване на място (CIP). 

Конструкцията е направена с цел лесно регулиране на променящите се необходими капацитети, а касети с пластини могат лесно да се добавят или премахват от съществуващата рамка. Приспоспобимостта е основното предимство пред кожухотръбните топлообменници, които не позволяват изменения на капацитета след монтажа.  

AlfaVap означава безпроблемна поддръжка и дълъг експлоатационен живот. Нелепените скоби върху уплътненията, държачът на подвижната плоча, лагерните кутии и 5-точковата система за центриране правят отварянето и затварянето лесно, бързо и много безопасно – както по отношение на риска от повреда на пластините, така също и за персонала. 

Изисквайте нови стандарти

Представяме ви най-съвременните пластинчати топлообменници с уплътнение в света. Открийте как нашето следващо поколение от пластинчати топлообменници с уплътнение ще ви донесе по-висока ефективност, по-добра надеждност и по-голяма експлоатационна годност.

Demand-new-standards 640x360

Как работи

AlfaVap е проектиран за високоефективно изпаряване тип „rising film“. Той има две входни захранващи връзки, разположени централно спрямо дъното на рамката, и голям изходен отвор за парата и концентрата в горната част. Парата за нагряване кондензира в заварените канали, а изпаряващият се продукт преминава през каналите с уплътнение.

 

Част от широка гама пластинчати топлообменници с уплътнение

AlfaCond е компактен кондензатор под вакуум. 

Промишлената серия предлага изключително разнообразна гама от топлообменници за употреба в различни отрасли. 

Промишлените полузаварени топлообменници  cе използват в случаите, когато уплътненията не са подходящи за единия от флуидите и когато се изискват по-високи проектни налягания. 

WideGap е топлообменник, който се използва за приложения, включващи дисперсни течности, високовискозни флуиди и флуиди, съдържащи едри частици.

Diabon® е графитен пластинчат топлообменник с уплътнение, използван за работа с тежки корозивни флуиди.

AlfaQ™ е сертифициран по AHRI пластинчат топлообменник с уплътнение.