Модули за деалкохолизация на бира

Alfa Laval предлага усъвършенствани и същевременно рентабилни стандартизирани решения и системи за отстраняване или намаляване на алкохола в бирата, за да помогне на пивоварите да навлязат в бързо развиващия се и печеливш пазар на нискоалкохолна и безалкохолна бира, тъй като хората по света търсят по-здравословни варианти.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Продукти

3 причини, поради които търсенето на нискоалкохолна или безалкохолна бира расте

Продажбите на безалкохолна бира са се увеличили с близо 18% през последните пет години в Западна Европа, съобщава Euromonitor. Прогнозите показват, че продажбите ще продължат да нарастват с още 12% до края на 2022 г.  Тази тенденция е забележима не само в Европа, но и в Близкия изток, Африка и Азиатско-тихоокеанския регион. Тук виждате, че Саудитска Арабия, Нигерия, Испания, ОАЕ и Кения са водещите пазари за безалкохолна бира.

Кои са основните двигатели на деалкохолизацията на бирата?

1) Безалкохолната бира е чудесна алтернатива за потребители, които не пият бира или алкохол. Това е източник на нови приходи и растяща ниша за пивоварните..

2) Безалкохолната бира е алтернативна напитка на основата на бира за хора, които пият бира, но виждат ясните ползи, като например отговорна консумация, по-здравословен начин на живот, по-малко калории и страхотен вкус.

3) С напредването на технологиите можете да получите безалкохолна бира с автентичен вкус. Качеството и вкусът на безалкохолната бира се подобри много с подходящата иновация.

Следователно производството на бира с ниско или безалкохолно съдържание е ясен двигател за растеж на печалбите по целия свят. Големите пивоварни компании инвестират много пари в производството и маркетинга на безалкохолна бира.

Как да отстраните алкохола от бирата?

1) Отстраняване на алкохола от бирата чрез дестилация

Традиционно, за отстраняване на алкохола от бирата се използва дестилация. Това е физически процес, при който компонентите в смесения поток се разделят според различните им точки на кипене. Някои компоненти на течната смес имат по-ниска точка на кипене от други. С повишаване на температурата определени компоненти се отделят и концентрират чрез изваряване. Ако температурите надхвърлят тези на точките на кипене, алкохолът се изпарява много по-бързо от водата. След това охлаждането на получените пари води до висок процент алкохол.  Получената остатъчна течност се превръща в безалкохолна бира.

При дестилацията, кипването на бирата е ключово за извличането на етанол. Има някои недостатъци. Първо, времето на престой при температура на кипене е по-дълго (в сравнение с краткото време на престой за десорбция), за да се получи ефективна дестилация и разделяне на фазите. Второ, вкус на прегоряло. 

2) Отстраняване на алкохола от бира чрез десорбция

Десорбцията е деликатен, еднократен процес, който изисква по-малко от минута време на престой, при който се премахва етанола от течния поток с помощта на газ в противоток на основата на масовия баланс.

Това е изключително ефективен начин за отстраняване на алкохола при ниска температура и налягане, тъй като десорбцията винаги е равновесен процес. Температурата никога не е толкова висока, че да предизвика кипене (дестилация, не е желателно) или никога не е толкова ниска, че да причини заливане или разреждане (също не е желателно). Няма кипене, а само високоефективно разделяне с помощта на потока от пари на мека вода (<10 DH) при оптимални условия.

Това премахва необходимостта от рециркулация за постигане на необходимото задание за крайната деалкохолизирана бира.

Научете повече за деалкохолизацията на бира с помощта на усъвършенствана технология за десорбция

3) Отстраняване на алкохола от бира чрез мембранни филтри

С използването на спирални мембрани за обратна осмоза в инсталация с високо хигиенно изпълнение, като процесът протича при температури от 10-20°C (50-68°F) или по-ниски, може да се получи висококачествена нискоалкохолна или безалкохолна бира, чийто вкус не се влияе от нагряване. 

Мембраните разделят постъпващата бира на два потока. Потокът на пермеата – състоящ се от вода и алкохол – преминава през мембраните. Потокът на концентрата – състоящ се от концентрирани протеини, съединения на оцветители и аромати – не преминава и може да бъде върнат обратно в резервоара за бира. Това е основният принцип, залегнал в деалкохолизацията на бирата чрез мембранна технология. 

Научете повече за деалкохолизацията на бира с помощта на усъвършенствана мембранна технология

Услуги

Alfa Laval е световен лидер в ключовите технологични области на топлообмен, сепариране и обработка на течности. Ноу-хауто в пивоварното производство е неразделна част от нашата същност, подкрепено от солидна техническа поддръжка и цялостни технологични решения.

  • Как започва процесът в пивоварната и как бирата ферментира.
  • Необходима е поддръжка при предварителната и последваща обработка на бирата.
  • Деалкохолизацията е цялостно решение, а не само съставна част.

Въз основа на огромното ни портфолио, Alfa Laval може да персонализира цялостни решения за пивоварния процес според нуждите на пивоварната – за горещия блок, студения блок, филтрирането, спомагателните инженерни системи, обработката и опаковането.

Alfa Laval притежава разностранна компетентност по отношение на предоставянето на решенията, от които пивоварните се нуждаят, за да произвеждат страхотна бира. Нашите експерти имат задълбочени познания за изискванията на пивоварството и могат да се възползват от обширното ни портфолио за създаване на цялостни решения и услуги, които отговарят на нуждите на пивоварството.