Модул за деалкохолизация

Напълно автоматизираните модули за деалкохолизация на бира на Alfa Laval са плъгин решения, които отстраняват алкохола ефективно и деликатно при едно-единствено преминаване, за да произвеждат бири с автентичен вкус. Те са предназначени да помогнат на пивоварите да навлязат в бързо развиващия се и печеливш пазар на нискоалкохолна и безалкохолна бира, тъй като хората търсят по-здравословни варианти.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Повече от 25 години опит в технологичното развитие на производството на нискоалкохолна и безалкохолна бира, за да ви помогнем да успеете

  • Отстраняване с едно преминаване при ниски температури и кратки времена на престой осигуряват висококачествени деалкохолизирани продукти с отличен вкус
  • Високи дебити – до 100 hl/h за бири 0,0% и <0,5%
  • Удобен монтаж и интегриране благодарение на сглобяемото, модулно плъгин решение
  • Ниски разходи за експлоатация и поддръжка (без въртящи се части в колоната за десорбция)
  • Доставка от един източник за спокойствие

Alfa Laval има повече от 25 години опит в производството на бири с 0,0 и <0,5 об. % алкохол и е световен лидер в технологията на колони за десорбция. Нашата гама от модули за деалкохолизация на бира се предлага в три стандартни вместимости: 10, 50 и 100 hl/h. Те могат да бъдат конфигурирани да възстановяват и дозират аромата на постъпващата бира обратно в продукта, за да поддържат крайно важния вкус и да постигнат изключителни резултати за потребителите.

Нашите усъвършенствани и същевременно рентабилни стандартизирани решения и системи за отстраняване или намаляване на алкохола в бирата могат да помогнат на пивоварите да навлязат в бързо развиващия се и печеливш пазар на нискоалкохолна и безалкохолна бира, тъй като хората по света търсят по-здравословни варианти.

Нашите модули са подкрепени от глобалната услуга за поддръжка на Alfa Laval, която включва пуск и обучение, одити на обекти и модернизации. 

.
.

Как работи

Модулът за деалкохолизация на Alfa Laval е иновативна комбинация от технологии на Alfa Laval, работещи заедно като добре интегрирана система. Напълно автоматизираният модул улеснява отстраняването на алкохол от бирата при ниска температура и налягане с едно преминаване през вертикална колона за десорбция.

Бирата първо се дегазира, като всички кондензиращи летливи вещества се връщат обратно в потока на бирата. Алкохолът, присъстващ в потока на постъпващата бира, се отстранява в специална вертикална колона за десорбция, която позволява висока степен на десорбция чрез протичане на десорбционен газ (кулинарна пара) през кула с пълнеж (собственост на Alfa Laval) при условия, близки до вакуум. Материалът оптимизира процеса на десорбция чрез увеличаване на ефективната контактна площ между бирата и десорбционния газ.

Производственият капацитет се задава чрез регулиране на входящия поток бира преди насочване към разпределителя на течности в горната част на колоната. След това този разпределител разпръсква бирата в колоната, където тя се стича надолу срещу потока на десорбционния газ, впръскан в основата на колоната и издигащ се нагоре през нея.

Изпаренията, отделени от бирата, се състоят от пара, алкохол и други летливи вещества. Той излиза от горната част на колоната към пластинчат топлообменник, който охлажда парата в поток от алкохолен кондензат.

Последната фаза на вакуум премахва всички останали некондензиращи летливи вещества. Помпа за рециркулация от страната на гликола свежда до минимум всеки риск от замръзване на потока отделена пара по време на кондензация.

Едно от основните предимства на този принцип на десорбция е изключително ефективното отстраняване на алкохола при ниска температура и налягане. Няма нужда от рециркулация за постигане на необходимото задание за крайната деалкохолизирана бира.

Системата включва рециркулационен контур, ако е необходима допълнителна адсорбция. Ефективността на адсорбцията може също да бъде засилена чрез регулиране на температурата на бирата, преди тя да бъде прекарана в колоната, или чрез промяна на налягането в системата.

Този напълно автоматизиран, енергийно ефективен модул осигурява надеждно отстраняване на алкохола с едно преминаване, като използва изключително ефективен принцип на отстраняване при ниска температура и налягане, за да запази оперативните разходи на абсолютния минимум.

AB InBev

„С модула на деалкохолизация, който използваме за отстраняване на алкохола от бирата, както и нашата ключова собствена технология, успяхме да разработим безалкохолни бири, които имат вкус точно като на обикновената бира.“

- Алберто Сун, глобален директор „Суровини“ 

.
.
.

Нека ви помогнем да се включите в този вълнуващ и рентабилен пазар

Нискоалкохолните и безалкохолните бири са на път да навлязат значително на масовия пазар. Това ще доведе до важни избори и предизвикателства по отношение на вкуса, технологичните възможности и рентабилността. Ние разбираме процеса на отстраняване на алкохола от бирата. Свържете се с нас и нека обсъдим възможностите за вашата пивоварна.

Заявка за оферта

Какви приложения Ви интересуват?
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност.

.

Вдъхновете се

Има устойчиво, значително и световно движение към бири с по-малко алкохол. Някои пивоварни експерти смятат, че до 2020 г. до 20% от цялата продадена бира ще попадне в така наречената „здравословна“ категория. Под „здравословен“ разбирайте „без алкохолно съдържание“. Но как може да се използва отстраненият алкохол?

Boston Beer case 640x360