Модул за деалкохолизация

Напълно автоматизираните модули за отстраняване на алкохола от бирата на Alfa Laval са решения за допълнително вграждане, които ефикасно и щадящо отстраняват алкохола за един цикъл на преминаване за производство на бира с пълен аромат. Те са предназначени да помогнат на пивоварите да се включат в бързорастящия и рентабилен пазар на нискоалкохолна и безалкохолна бира, тъй като хората търсят по-здравословни варианти. Модулният дизайн позволява лесно добавяне на капацитет за варене на безалкохолна бира без необходимост от големи капиталови инвестиции.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Повече от 25 години технологичен челен опит в производството на нискоалкохолна/безалкохолна бира, който ще ви помогне да успеете

  • Извличането за един цикъл на преминаване при ниски температури и кратко време на престой допринасят за висококачествени деалкохолизирани продукти със силен аромат
  • Високи дебити – до 100 hl/h за бири 0,0% и < 0,5%
  • Лесни за монтаж и интегриране благодарение на предварително сглобеното модулно решение за допълнително вграждане
  • Ниски разходи за експлоатация и поддръжка (без въртящи се части в стрипинг колоната)
  • Доставка от един източник за повече спокойствие

Alfa Laval има повече от 25 години опит в производството на бира 0,0 и бира ABV <0,5% и е световен лидер в технологията със стрипинг колони. Нашата гама от модули за отстраняване на алкохол от бирата се предлага в три стандартни производствени капацитета: 10, 50 и 100 hl/h. Те могат да бъдат конфигурирани да извличат и прибавят аромат от подаваната бира обратно в продукта за запазване на най-важните аромати и получаване на изключителни резултати за потребителите.

Beer Dealcoholization Webinar – 21 Nov 2019

In this free webinar our expert Juan Jurado will share with you key aspects to consider when producing quality non-alcohol beer that meets market demand.

Dealcoholized beer

Глобална услуга

Нашите модули се поддържат от глобалната услуга за поддръжка на Alfa Laval, която включва стартиране, обучение, одити на място и надстройки.

Service 640x360
.

Технология

Модулът за отстраняване на алкохол на Alfa Laval е иновативна комбинация от технологиите на Alfa Laval, които работят заедно като добре интегрирана система. Напълно автоматизираният модул улеснява отстраняването на алкохола от бирата при ниска температура и налягане, като използва един цикъл на преминаване през вертикална стрипинг колона.

Бирата първо се дегазира, като всякакви кондензиращи се летливи вещества се връщат обратно в бирения поток. Алкохолът, наличен в потока на подаваната бира, се отстранява в специална вертикална стрипинг колона, която позволява висока десорбция чрез протичане на газ за стрипинг (кулинарна пара) нагоре по кула от силно уплътнен материал (собственост на Alfa Laval) при условия, близки до вакуум. Материалът оптимизира процеса на стрипинг чрез максимално увеличаване на ефективната контактна площ между бирата и газа за стрипинг.

Производственият капацитет се определя чрез регулиране на входящия бирен поток, преди да бъде насочен към разпределителя на течности в горната част на колоната. След това този разпределител диспергира бирата в колоната, където тя се процежда надолу срещу потока на газа за стрипинг, впръскан в основата на колоната и издигащ се нагоре през нея.

Отдуханите от бирата пари се състоят от пара, алкохол и други летливи вещества. Те се отвеждат от горната част на колоната към пластинчат топлообменник, който охлажда парите в поток от алкохолен кондензат.

Крайна вакуумна фаза отстранява всички останали некондензиращи летливи вещества. Помпата за рециркулация от страната на гликола минимизира риска от замръзване на потока от отдухани пари по време на кондензацията.

Едно от основните предимства на този принцип на отдухване (стрипинг) е изключително ефикасното отстраняване на алкохола при ниска температура и налягане. Няма нужда от рециркулация, за да се постигнат изискваните спецификации за крайната безалкохолна бира.

Системата включва цикъл на рециркулация, ако е необходимо допълнително отдухване. Ефективността на отдухване може също да бъде повишена чрез регулиране на температурата на бирата, преди тя да премине в колоната или чрез промяна на налягането в системата.

Този напълно автоматизиран, енергоспестяващ модул осигурява надеждно отстраняване на алкохола за един цикъл на преминаване с помощта на изключително ефективен принцип на отдухване при ниска температура и налягане, така че експлоатационните разходи да се запазят минимални.

.

Научете повече

Можете да прочетете повече за ефективността, практичността и техническите данни на нашите модули за отстраняване на алкохола от бирата, като изтеглите брошурата.

Non alcoholic beer in green bottle 640x360
.

Позволете ни да ви помогнем да излезете на един вълнуващ и печеливш пазар

Нискоалкохолните и безалкохолните бири са на път да завземат значителен дял от масовия пазар. Това ще доведе до важни решения и предизвикателства по отношение на вкуса, технологичните възможности и рентабилността. Ние разбираме процеса на отстраняване на алкохола от бирата. Свържете се с нас и нека обсъдим възможностите за вашата пивоварна.

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за личните данни..

.

Вдъхновете се

Налице е постоянен, съществен и глобален преход към бири с по-ниско алкохолно съдържание. Някои експерти по пивоварство смятат, че до 2020 г. 20% от цялата продадена бира ще попада в така наречената „здравословна“ категория. „Здравословна“ означава „с отстранено алкохолно съдържание“. Но как може да се използва отстраненият алкохол?

Boston Beer case 640x360

Alfa Laval на BrauBeviale 2019

Посетете щанда на Alfa Laval 7-430 на Brau 2019 в периода 12 – 14 ноември 2019 г., където ще се съсредоточим върху това как производителите на бира могат да разнообразят продуктите си и да се отличат с нови аромати и вкусове. Усъвършенстваните решения за пивоварство на Alfa Laval – от отделни модули до блокове за цялостни процеси – са предназначени да подпомогнат производителите на бира за получаване на по-високи добиви, като в същото време минимизират потреблението на енергия и вода, отпадъците и емисиите.