Инсталация за размножаване на дрожди

Alfa Laval разполага с широк набор от модули за управление на дрождите, които способстват за контролиране на променливите и свеждат до минимум несъответствията. Всеки модул за управление на дрожди има деликатно и последователно боравене с дрождите, което води до постоянни производствени резултати на ферментация отново и отново.

Yeast propagation plant

Управление на пивни дрожди за устойчиво висока производителност и качество на продукта

  • Осигурява оптимални условия за растеж и ферментация на дрождите и свежда до минимум излишъка на дрожди
  • Предлага автоматично засяване (както при партидно, така и при непрекъснато производство)
  • Има интегрирано измерване на активни дрожди
  • Позволява добри практики за добив и съхранение с цел разширяване на употребата на дрожди и разпределянето на разходите за култура върху варки

Системите за управление на пивни дрожди на Alfa Laval, заедно с редица доказали се пивоварни съоръжения, осигуряват икономически ефективни решения за вашата пивоварна. От размножаването на дрождите до съхранението им, от регенерирането на бира от култивирани дрожди до третирането на отпадъчните дрожди, екипът от опитни пивоварни експерти на Alfa Laval може да ви помогне да създавате повече, използвайки по-малко.

.

Заявка за оферта

Какви приложения Ви интересуват?
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?

Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност.

.

Често задавани въпроси

Колко дълго може да се съхраняват дрождите в контейнери при 4°C при малка пивоварна?

В Alfa Laval препоръчваме да съхранявате дрождите в контейнери при 4°C за не повече от седмица. Прочетете повече за производството на крафт бира тук

 

Различните дрожди реагират ли различно на размножаването? Без разбъркване?

Основната функция на разбъркването е да осигури разпространението на въздуха в пивната мъст. Дали е необходима бъркалка за правилното размножаване на дрожди зависи до голяма степен от обема на резервоара.

 

Дали дрождите имат повече полза от аерирането с чист кислород или от използването на филтриран атмосферен въздух? Имам намерение да разработя и кондиционирам дрожди, специфични за въздуха в моя регион.

Чист кислород обикновено не се използва в инсталация за размножаване, поради ограниченото количество кислород, необходимо за размножаването. Използването на филтриран атмосферен въздух може да бъде от по-голям интерес за кондиционирането на хлебната мая.

 

Как се монтира валът на бъркалката на резервоара, за да се осигури санитарно изпълнение на съединението?

Специално проектиран за хигиенни приложения, валът на бъркалката е монтиран на горен фланец. Вижте видеото за почистването или се свържете с Alfa Laval за повече информация.

 

Спомена се хидратиране. Каква е средата, използвана за хидратиране на изсушените дрожди в култиватора? Дали това е само вода със стайна температура, добавят ли се други хранителни вещества?

Хидратирането на дрожди обикновено се извършва с помощта на чиста технологична вода или стерилна пивна мъст.

 

Какви обороти на въртене се препоръчват за хомогенизиране? За почистване на място (CIP)?

За хомогенизиране, оборотите на въртене по време на размножаване и съхранение са приблизително 90-100 об/мин. По време на почистване на място, оборотите на въртене са обичайно от 50 до 100 об/мин.

 

Обичайно ли е инсталирането на честотни преобразуватели за бъркалките?

Да, това е общоприета практика.

 

Кога и защо промивате с киселина? Защо намалява стойността на рН?

Промиването с киселина подобрява микробиологията на по-старите генерации дрожди, съхранявани в резервоар.  Стойността на pH не е нещо, което ние от Alfa Laval сме измервали по време на съхранение на дрождите. Въпреки това, най-вероятната причина според нас е, че когато има повишено ниво на автолиза, то клетъчните мембрани се спукват, освобождавайки съединения с киселинен характер. Това може да доведе до намаляване на стойността на pH.

 

По време на размножаването трябва ли да се аерира непрекъснато или периодично?

Alfa Laval предлага технологични решения, при които аерацията може да се извършва непрекъснато или периодично.

 

Колко често включвате и изключвате бъркалката по време на размножаване и съхранение?

Обикновено бъркалките работят в цикъл от пет минути включено и две минути изключено положение.

 

Можете ли да предоставите повече информация за опора на бъркалката на дъното на резервоара? Необходима ли е опора на дъното за всички размери резервоари?

Резервоари с обем до 50 hl могат да бъдат проектирани без опора на дъното.

 

Преминава ли бъркалката „3 в 1“ на Alfa Laval през нормален ревизионен отвор?

Не, нашата бъркалка „3 в 1“ не преминава през нормален ревизионен отвор и трябва да се монтира на отделен фланец.

 

Следите ли разтворения кислород (DO) в суспензията?

Не, ние не следим разтворения кислород в суспензията, а измерваме размножаването на дрождите въз основа на спада в градусите на Плато (°Plato).

 

Можете ли да препоръчате обичайно с колко оборота става разбъркването в резервоар за съхранение на дрожди? Същите обороти ли са като за бъркалката в култиватора на дрожди?

Да, оборотите са същите като в култиватора, което се равнява обичайно на около 2 m/sec оборота на върха (приблизително 90 об/мин).

 

Какъв обем ви е необходим, за да се оправдае инвестицията в съоръжение за размножаването на дрожди?

Обемът, необходим за оправдаване на инвестицията в съоръжение за размножаване на дрожди, зависи от честотата на размножаване, използването на дрожди, цената на дрождите и други фактори. Обикновено пивоварните с капацитет над 50 KHL следва да обмислят инвестиция в инсталация за размножаване на дрожди.

 

Какъв са оптималните градуси на Плато за размножаването?

Alfa Laval препоръчва размножаване в същата среда като при фазата на ферментация, която обикновено е 12-16 °Plato.

 

Как ефектът на Крабтри влияе върху размножаването? Брой на дрождите?

Важно е дрождите да се засяват в края на логаритмичната крива на растеж, за да се предотврати преминаването на дрождите в десетична фаза. Ефектът на Крабтри не може да се избегне при размножаване в разтвори с високо съдържание на захар, поради излишъка от налична храна.

 

Какво е типичното време за растеж за достигане на 100 милиона клетки, ако се закваси от контейнер SB Carlsberg?

Типичното време за растеж за достигане на 100 милиона клетки обикновено е 48 до 72 часа при използване на контейнер SB Carlsberg.

 

Колко генерации на размножаваните дрожди ще използвате, преди да започнете отначало? Притеснявате ли се от мутация с течение на времето при генерациите размножавани дрожди?

Пет до десет генерации на размножаваните дрожди е нормалното число за повторно използване на дрождите.

 

Къде мога да намеря информация за размерите на бъркалките? Интересувам се например от преоборудване на съществуващ съд?

Експертите по пивоварство на Alfa Laval могат да ви предоставят необходимата информация за размера. Моля, отделете няколко минути, за да попълните този формуляр и ние ще се свържем с вас с препоръка.

 

Срещали ли сте пивоварна, която отстранява кислорода от резервоар за съхранение на дрожди с CO2, за да подпомогне съхранението?

Не, не сме срещали. Отстраняваме CO2 от резервоара, като раздвижваме резервоара и намаляваме налягането на капака на резервоара.

 

Какви са оптималните температури за размножаване за сортовете ейл (горноферментиращи) в сравнение с лагер (долноферментиращи) дрожди?

Оптималната температура за размножаване на ейл е 20°C, а за лагер е 15°C.

 

Защо няма бъркалка? 

Няма нужда от активно разбъркване, когато култивираните нетни обеми не надвишават 10 hl. Разбъркването, осигурено с процеса на аериране, е достатъчно.