Уплътнени пластинчати топлообменници

 

Кондензатори AlfaCond

Кондензиране на изпарения под вакуум

Кондензаторите AlfaCond са специално проектирани за кондензиране на изпарения под вакуум. Компактният дизайн е лесен за инсталиране на места, където пространството е от критично значение.

AlfaCond са алтернатива на директните кондензатори когато целта е възстановяване на конденз и когато има ограничения за пространството. AlfaCond могат да се конфигурират с или без под-охлаждане на кондензата. Некондензиращите вещества се отстраняват от изходящата тръба на кондензата и се отвеждат към вакуумната система. 

Приложения

  • Системи за изпаряване
  • Кондензатори за етанол в биоетанолови инсталации
  • Резервоарно-изпарителни кондензатори в захарни рафинерии
  • Турбинни кондензатори в малки електроцентрали

Ползи в сравнение с тръбно-корпусни

  • AlfaCond предоставя значително по-висока ефективност в сравнение с тръбно-корпусните инсталации, което означава, че е необходима много по-малка топлопреносна площ и че се спестяват разходи
  • Компактният многофункционален дизайн на AlfaCond означава, че разходите за
  • транспортиране, изграждане и инсталиране са драстично намалени Топлопреносните повърхности на AlfaCond са лесно достъпни за инспекция или почистване
  • Поради ниския обем на задържане AlfaCond изисква само много малки количества почистващи препарати в сравнение с тръбно-корпусните топлообменници
  • За разлика от тръбно-корпусните инсталации, където капацитетът е фиксиран, капацитетът при AlfaCond лесно се коригира така, че да отговаря на променящите се нужди, като само се добавят или отстраняват пластини от съществуващата рамка
  • В сравнение с тръбно-корпусните системи пластинчатите топлообменници AlfaCond спестяват до 50% пространство (както е илюстрирано по-долу)

Как функционира

Площта на топлопредаване на топлообменник в уплътнена рамка се състои от редица гофрирани пластини, сглобени между рамката и притискащите плочи, които запазват проектното налягане. Уплътняването между пластините на AlfaCond се прави чрез редуване на лазерни заварки и уплътнения.  Има уникален отвор на порта, който е специално предназначен за вакуумна кондензация. Изпаренията кондензират в заварения канал и охлаждащата вода преминава през уплътнения канал.

Междината на канала е асиметрична с по-голяма междина от страната на изпаряване и по-малка междина от страната на охлаждащата вода. Резултатът е много нисък пад на налягане от страната на изпаряване и висока скорост и турболенция от страната на охлаждащата вода. Заедно тези характеристики увеличават максимално ефикасността на топлообмена и свеждат до минимум замърсяването.

Характеристики, които са от значение

Важно е да разберем, че всички уплътнени топлообменници не са едни и същи. Подчертаните по-долу характеристики са важни компоненти, които трябва да се търсят в GPHE, а когато се комбинират, тези характеристики често предлагат увеличени ползи като намалени общи експлоатационни разходи, по-висока енергийна ефективност и увеличена безопасност на персонала.

Лепило за уплътнението

Какво е това?

Лепилото между уплътнението и металната пластина предпазват висококачественото свързване при по-тежки работни режими и условия на обслужване. Двукомпонентно епоксидно лепило, сушено в пещ, което може да се премахне от пластините чрез специална обработка, ще държи уплътнението на пластината по време на почистване.

Рискове при други дизайни

Уплътненията, свързани с пластина с гумено лепило, независимо да е изсушено в пещ или не, не постигат силен свързващ ефект, което може да доведе до изпадане на уплътненията по време на почистване, когато температурата достига критична точка или когато агресивни флуиди водят до издуване на уплътненията.

Лагерна кутия

Какво е това?

Устройство между главата със затягащите болтове и рамката, което намалява силите на триене и прави обслужването по-лесно.

Рискове при други дизайни

Отварянето и затварянето на PHE без лагерни кутии отнема време и увеличава риска от увреждане на боята, което може да доведе до повреда от корозия.

Притискаща ролка за пластината

Какво е това?

Напорната пластина трябва лесно да се движи и плъзга по носещата шпилка, за да има достъп до напорната пластина. Най-често срещаното решение е ролка върху носещата шпилка, което улеснява и спестява време при провеждане на обслужване. Ролката трябва да е изработена от метал, за да носи тежестта на напорната пластина.

Рискове при други дизайни

Механичното решение на ролката може да е повече или по-малко здраво. Рискът води до това напорна пластина да се смачка и да не може да се движи, когато е време за провеждане на обслужване. 

Петточково центриране

Какво е това?

Поддържа пластините подравнени по време на затваряне на топлообменника, което улеснява обслужването.

Рискове при други дизайни

Много системи за подравняване не затварят вертикалната междина между носещата шина и пластината, което води до вълнисти пакети пластини с проблеми с течове.

 

Обслужване на вашите топлообменници

Пластинчатите топлообменници имат съществена роля в повечето приложения. Ако не функционират добре, това може да доведе до ниско качеството на продукта, намалена безопасност и повишени разходи за енергия. И ако възникне неизправност, това може да доведе до скъпо струващ престой и големи загуби в производството. Това прави изключително важна редовната поддръжка, както и правилното й изпълнение.

Щракнете тук, за да научите повече

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас