Изпарител AlfaVap

Полузаварените топлообменници AlfaVap са изпарители с пластини с повдигащо се фолио и са подходящи когато концентрацията и вискозитета на преносната среда са високи.

Предимството на AlfaVap е, че работят и когато разликата в температурата между подходите на горещия и студения флуид е едва 2,5 °C (4,5 °F), което означава, че може да се използват по-нисък клас поток и повече ефекти последователно в изпаряващата система в сравнение с тръбно-корпусните системи. Това спестява разходи за пара.

AlfaVap 600

Приложения:

  • Изпарителни системи в захарна рафинерия
  • Изпарителни системи за подсладители
  • Изпарител за биоетанол и сода каустик
  • Ребойлер с термосифон

Ползи от AlfaVap в сравнение с тръбно-корпусен топлообменник

  • AlfaVap предоставя значително по-висока ефективност в сравнение с тръбно-корпусните инсталации, което означава, че е необходима много по-малка топлопреносна площ и че се спестяват разходи
  • Компактният многофункционален дизайн на AlfaVap означава, че разходите за транспортиране, изграждане и инсталиране са драстично намалени
  • Топлопреносните повърхности на AlfaVap са лесно достъпни за инспекция или почистване
  • Поради ниския обем на задържане AlfaVap изисква само много малки количества почистващи препарати в сравнение с тръбно-корпусните топлообменници
  • За разлика от тръбно-корпусните инсталации, където капацитетът е фиксиран, капацитетът при AlfaVap лесно се коригира така, че да отговаря на променящите се нужди, като само се добавят или отстраняват пластини от съществуващата рамка
  • В сравнение с тръбно-корпусните системи пластинчатите топлообменници AlfaVap спестяват до 50% пространство (както е илюстрирано по-горе)

 

Как работи AlfaVap

Площта на топлопредаване на топлообменник в уплътнена рамка се състои от редица гофрирани пластини, сглобени между рамката и притискащите плочи, които запазват проектното налягане. Уплътняването между пластините на AlfaVap се прави чрез редуване на лазерни заварки и уплътнения. AlfaVap е персонализирано решение за изпарител. Има две входни връзки за подаване, разположени централно на дъното на пластините на рамката и голям изходен отвор за изпарения концентрат в горната част. Отоплителната пара кондензира в заварените канали и изпаряващият се продукт преминава през уплътнените канали. 

 

Характеристики, които са от значение

Важно е да разберем, че всички уплътнени топлообменници не са едни и същи. Подчертаните по-долу характеристики са важни компоненти, които трябва да се търсят в GPHE, а когато се комбинират, тези характеристики често предлагат увеличени ползи като намалени общи експлоатационни разходи, по-висока енергийна ефективност и увеличена безопасност на персонала.

Уплътнение ClipGrip

Какво е това?

Уплътнение без лепило с отлично центриране, което осигурява перфектно уплътнение и безпроблемно техническо обслужване. Захващането към пластината се подобрява с помощта на пет точки на захващане.

Рискове при други дизайни

Други дизайни уплътнения, като уплътнения със защракване, имат само една точка за защракване към пластината. Ако тази една точка се изгуби, няма функция за закрепване на уплътнението.

Лагерна кутия

Какво е това?

Устройство между главата със затягащите болтове и рамката, което намалява силите на триене и прави обслужването по-лесно.

Рискове при други дизайни

Отварянето и затварянето на PHE без лагерни кутии отнема време и увеличава риска от увреждане на боята, което може да доведе до повреда от корозия.

Притискаща ролка за пластината

Какво е това?

Напорната пластина трябва лесно да се движи и плъзга по носещата шпилка, за да има достъп до напорната пластина. Най-често срещаното решение е ролка върху носещата шпилка, което улеснява и спестява време при провеждане на обслужване. Ролката трябва да е изработена от метал, за да носи тежестта на напорната пластина.

Рискове при други дизайни

Механичното решение на ролката може да е повече или по-малко здраво. Рискът води до това напорна пластина да се смачка и да не може да се движи, когато е време за провеждане на обслужване. 

Петточково центриране

Какво е това?

Поддържа пластините подравнени по време на затваряне на топлообменника, което улеснява обслужването.

Рискове при други дизайни

Много системи за подравняване не затварят вертикалната междина между носещата шина и пластината, което води до вълнисти пакети пластини с проблеми с течове.

 

Обслужване на вашите топлообменници

Пластинчатите топлообменници имат съществена роля в повечето приложения. Ако не функционират добре, това може да доведе до ниско качеството на продукта, намалена безопасност и повишени разходи за енергия. И ако възникне неизправност, това може да доведе до скъпо струващ престой и големи загуби в производството. Това прави изключително важна редовната поддръжка, както и правилното й изпълнение.

Щракнете тук, за да научите повече

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас