Промишлена серия полузаварени GPHE топлообменници

Индустриалните полузаварени уплътнени пластинчати топлообменници се използват, когато уплътненията не са подходящи за някой от технологичните флуиди. Полузаварените топлообменници GPHE могат също да имат по-високо проектно налягане спрямо напълно уплътнените пластинчато-рамкови топлообменници.

При полузаварените топлообменници охлаждащият флуид тече по лазерно заварени уплътнени канали на пластината, а в срещуположния канал тече точна луга в уплътнени канали.

tk20 600 crop

Приложения

Полузаварените топлообменници GPHE се използват в приложения за изстудяване като:

  • Изпарители
  • Кондензатори
  • Пароохладители
  • Каскадни режими
  • Икономайзъри/подохладители

Ползи

  • Лесна за модифициране топлопреносна площ за възможности за промяна, охлаждащи флуиди
  • Кондензатор/пароохладител или кондензатор/маслен охладител, комбинирани в един уред
  • Специална версия за високо налягане за каскадни режими с CO2
  • Специално монтиран тръбен резервоар за приложения за наводнен NH3 изпарител
  • Може да се оптимизира с охладители въздух-течност в непреките охлаждащи системи

 

Как функционира

Площта на топлопредаване на топлообменник в уплътнена рамка се състои от редица гофрирани пластини, сглобени между рамката и притискащите плочи, които запазват проектното налягане. С цел постигане на най-голямата топлопроизводителност и на най-малка температурна разлика, флуидите обикновено протичат в насрещен поток през топлообменника.

Уплътняването между пластините на промишлената полузаварена линия се прави чрез редуване на лазерни заварки и уплътнения. Лазерно завареният канал позволява използване на флуиди, които не са съвместими с нормалните уплътнения, но също така позволява по-високо проектно налягане от топлообменниците изцяло в уплътнена рамка. Освен това уплътнителната система RefTight™ на Alfa Laval гарантира еднаква уплътнителна сила върху цялото уплътнение.

Предлагаме промишлена полузаварена линия с различни дълбочини на пресоване, шевронни ъгли и различни форми на гофриране, които са внимателно проектирани и подбрани за постигане на оптимална производителност. CurveFlow™ и площта за разпределение, модел шоколадови блокчета, са две налични конструктивни характеристики, които гарантират равномерното разпределение на флуидите по цялата пластина.  Резултатът е, че цялата повърхност на топлопредаване е напълно оползотворена и се избягват застояли зони, които могат да доведат до замърсяване.

Голямото завихряне на потока между пластините води до по-голямо топлопредаване, последствието обаче е спад на налягането. Нашите топлоинженери-проектанти могат да ви помогнат да проектирате и изберете модела и конфигурацията, които са подходящи за нуждите на вашето приложение, така че да ви осигури максимална топлопроизводителност и да намали до минимум спада на налягането.

Конфигурации

Индустриалната полузаварена линия може да се конфигурира по редица начини. Анимацията показва едноходова конфигурация на изцяло уплътнен пластинчато-рамков топлообменник. Принципът на потока на полузаварен топлообменник е същият. Разликата е, че всеки втори канал е уплътнен с лазерна заварка вместо с уплътнение. Многоходов с 2 или повече хода от всяка страна също е възможен. 

Уплътнени пластинчати топлообменници (GPHE) течност/течност

Уплътнен пластинчат топлообменник – парен нагревател

Двуходов уплътнен пластинчат топлообменник

 

Характеристики, които са от значение

Важно е да разберем, че всички уплътнени топлообменници не са едни и същи. Подчертаните по-долу характеристики са важни компоненти, които трябва да се търсят в GPHE, а когато се комбинират, тези характеристики често предлагат увеличени ползи като намалени общи експлоатационни разходи, по-висока енергийна ефективност и увеличена безопасност на персонала.

Уплътнителна система RefTight

Какво е това?

Уплътняващата заварка се разполага отделно – извън пръстеновидното уплътнение, което гарантира равномерна уплътнителна сила по цялото уплътнение на отвора на порта, което гарантира висока ефективност през заварения канал.

Рискове при други дизайни

Уплътнителната заварка често се поставя вътре в уплътнителния канал. Това, в комбинация с неравномерния канал в отвора на порта, може в крайна сметка да доведе до неизправност на уплътнението.

Разпределителна система – CurveFlow

Какво е това?

Една от най-важните характеристики на пластинчатия топлообменник, площта за разпределение, гарантира пълно използване на зоната за пренос на топлина и свежда до минимум замърсяването.

Рискове при други дизайни

Неефикасна зона на разпределение с неравномерен поток причинява лошо разпределение и натрупване на замърсяване.

Уплътнение ClipGrip

Какво е това?

Уплътнение без лепило с отлично центриране, което осигурява перфектно уплътнение и безпроблемно техническо обслужване. Захващането към пластината се подобрява с помощта на пет точки на захващане.

Рискове при други дизайни

Други дизайни уплътнения, като уплътнения със защракване, имат само една точка за защракване към пластината. Ако тази една точка се изгуби, няма функция за закрепване на уплътнението.

 

Обслужване на вашите топлообменници

Пластинчатите топлообменници имат съществена роля в повечето приложения. Ако не функционират добре, това може да доведе до ниско качеството на продукта, намалена безопасност и повишени разходи за енергия. И ако възникне неизправност, това може да доведе до скъпо струващ престой и големи загуби в производството. Това прави изключително важна редовната поддръжка, както и правилното й изпълнение.

Щракнете тук, за да научите повече

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас