Foodec

Декантерните центрофуги Foodec за преработка на храни са идеално решение за индустрии, в които се обработват хранителни продукти и напитки – и където лесното почистване е критично важно. Декантерните центрофуги Foodec за преработка на храни са специално конструирани за използване в приложения за обработване на храни и напитки. При индустриалното обработване на храни, стандартите за хигиена са особено важни, с цел да се спазват строгите санитарни правила.

Foodec decanter centrifuge

Ползи при използване на декантерна центрофуга Foodec за преработка на напитки и храни

 • По-висок изходен резултат при екстракцията, по-сух продукт и по-бистра течност
 • Свеждане на разходите за сепариране до минимум, като се предоставя високо качество на крайния продукт
 • Лесно и бързо почистване при CIP благодарение на технологията за почистване AL и иновативния софтуер на системата за управление
 • Висока операционна гъвкавост за приспособяване към различни процеси или суровини
 • Системата на задвижването предлага значително намалено потребление на енергия в сравнение с алтернативните технологии

Декантерите Foodec са идеално решение за използване в приложения в хранителната индустрия, където обработваните материали трябва да се разделят на течна и твърда фаза.

Устройствата Foodec се предлагат с двуфазно гравитационно изпразване на течността или с изпразване на течността под налягане (отклоняващ диск). Декантерните центрофуги Foodec за обработване на храни демонстрират висок резултат при екстракция, както и много ниско съдържание на твърди частици в течността.

За случаи на използване, в които към нивата на пригодността за почистване има по-високо изискване, се предлагат специални устройства Foodec Hygiene Plus с допълнителни функции, които правят почистването по-лесно, по-бързо и по-опростено. Декантерните центрофуги Foodec се отличават с повишеното внимание към надеждността, пригодността за почистване, възможността за непрекъснат режим на работа и лесна поддръжка. Те са идеално решение за индустриална обработка на храни и напитки.

 

 

Foodec Hygiene Plus Web hero banner 1920 x 480v3

Foodec Hygiene Plus

Изключително ниво на хигиената. Несравнима производителност.

Улеснено регулиране на дълбочината на течността

Системата PondCtrl на Alfa Laval улеснява управлението на количеството на течността във вашата декантерна центрофуга по време на работа. Това ви дава следните ползи:

 • По-лесно и бързо стартиране и спиране
 • Оптимизирано почистване
 • Увеличен период на безотказна работа и увеличено производство
 • Лесен процес за настройка, за да се компенсират различията на суровините
 • По-високо качество на продукта

PondCtrl се предлага за нови декантери, както и за надграждане на съществуващи устройства.


Открийте каква е ползата за вас


PondCtrl-vignette-final.jpg

Как работи

.

 

 

 

 

Как работи центрофугирането в дейностите за обработка на храни с Foodec

Сепарирането се извършва в хоризонтален цилиндричен барабан, оборудван с винтов шнек. Неподвижна тръба на входа въвежда продукта в барабана, а разпределителят постепенно го ускорява. Центробежната сила отделя твърдите частици от течността. Твърдите частици се събират и уплътняват върху стената на барабана.

Шнекът се върти вътре в барабана, но с малко по-различни обороти. Това води до преместване на частиците от твърдата фаза към коничния край на барабана. Конструкцията на Foodec увеличава хидравличното налягане вътре в барабана, за да се подобри потокът през тесен отвор. Уплътнените и обезводнени твърди частици излизат от барабана през отворите за изпразване при по-малкия диаметър на коничния край. Сепарирането става по цялата дължина на цилиндричния участък на барабана, а избистрената течност излиза през отклоняващия диск (вградена центростремителна помпа).

Всички овлажнявани части на декантерни центрофуги Foodec са изработени от неръждаема стомана. Системата за управление е оборудвана с графичен потребителски интерфейс и множество опции за комуникации.

Допълнителни характеристики

Декантерните центрофуги на Foodec на Alfa Laval се предлагат с други опции на база на вашите конкретни работни изисквания.

 • Пестящите енергия тръби могат да намалят общия въглероден отпечатък за приложения, където ниското потребление на енергия е важно. 
 • Конфигурация с отклоняващ диск, характеризираща се с изходен отвор под налягане, ако се притеснявате относно окисляване или разпенване.
 • С цел по-високи нива на хигиена, моделът Foodec Hygiene Plus съдържа всички най-съвременни функции за постигане на изключително сушене и пригодност за почистване на вътрешната и външната част на барабана на центрофугата, включително гладките повърхности, за да се допринесе за поддържането на оптимална хигиена. Устройствата Foodec Hygiene Plus се предлагат също така с допълнителни опции TrueStainless и SaniRibs:

TrueStainless™

Конструирана за дълъг експлоатационен живот и несравнима хигиена.

TrueStainless™ гарантира използването на солидна неръждаема стомана за рамата и за други ключово важни части, които могат да са в контакт корозивна атмосфера, което води до оптимална хигиена и по-дълъг експлоатационен живот на оборудването.

 

SaniRibs®

По-чист и по-ефективен начин за транспортиране на твърди частици.

Нашите уникални ребра, заварени с плътен шев, създават оптимално триене, което предоставя по-добро и по-ефективно транспортиране на твърдите частици. Тази иновативна технология също така елиминира струпванията на патогени и дава възможност за лесно почистване, което означава по-дълги периоди на работа, по-малко ръчнa поддръжка, както и по-добра печалба.

Приложения

Пивоварство

Alfa Laval има доказани резултати за предоставяне на съвременни машини за индустриално обработване на храни, както и оборудване за задоволяване на изискванията на пивоварната индустрия – като основното внимание е насочено към свързаните процеси на сепариране.

Плодови сокове

За всички производители на плодови сокове, ефикасната екстракция и получаването на максимален краен продукт при минимална цена е от критична важност. Също така трябва да спазвате строги стандарти за хигиена. Декантерните центрофуги Foodec притежават универсалност и при тях вниманието е насочено да ви позволи да постигнете това.

Мляко

Декантерните центрофуги Foodec на Alfa Laval Foodec ви предоставят ефективен, доходен начин за обработване на казеин и лактоза в привлекателни и високо ценени млечни продукти.

Соеви протеини 

Уникалната конструкция на декантерните центрофуги Foodec на Alfa Laval Foodec се характеризира със серия от вградени предимства, които ви предоставят значителни ползи при обработката. Най-хигиеничният и най-ефективен начин за преработка на соев протеинов изолат.

Растителни напитки, например направени с овес, бадеми и ориз 

Foodec е идеално решение за заводско производство на растителни напитки с фокус върху надеждността, оптимизирането на потреблението на вода и енергията, както и извличане на максимума от вашата суровина, от соя и овес до бадеми и ориз, и не само.

Домати 

В хранителните продукти се използват много домати. Това също така означава, че има много различни видове преработка на домати. Декантерните центрофуги Foodec са едни от малкото видове оборудване с насоченост към универсалност и хигиена, способно да се справи с това.

Вино

Декантер Foodec за обработка на гроздов сок и производство на вино. Високата ефективност на декантерните центрофуги за обработване на храни предоставя възможност за замяна на традиционните преси и оборудване за избистряне за винопроизводството.

Услуги

Поддръжката на декантерите Foodec има решаващо значение за осигуряване на оптимална производителност на процесите и възможно най-добри хигиенни условия. 

В зависимост от условията на процеса (време на протичане, тип на суровината, температура на процеса, брой цикли за CIP), Alfa Laval препоръчва следното:

 1. Проверка на декантера на всеки 4-6 месеца
 2. Основно обслужване, най-малко ежегодно.

Квалифицирани сервизни техници от Alfa Laval могат да извършват проверки и обслужване или на обекта, или в сервиз на Alfa Laval.

Поддържането на барабана и шнека в добро състояние е съществено за условията на хигиената на процеса и производителността му. Ремонтите на барабана и/или шнека се извършват в сервиз на Alfa Laval.

Чрез услугите за свързаност, като например дистанционна поддръжка и наблюдение, интервалите могат да бъдат удължени. Поддръжката, ремонтите, условията и дистанционно наблюдение могат да бъдат комбинирани в Договор за сервизно обслужване, приспособен към конкретните ви нужди.

Alfa Laval предлага също така обучение за персонала по поддръжката, разположен на самия обект.

Свържете се с нашия специализиран експерт по обслужване относно предложение за Договор за сервизно обслужване, който е специално приспособен към вашите нужди.

Свържете се с нашия специализиран експерт по обслужване относно предложение за Договор за сервизно обслужване, който е специално приспособен към вашите нужди.

Upgrade your Foodec decanter centrifuge with

.

Свържете се с нас

Как можем да ви помогнем?

Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.