Обслужване на пластинчати топлообменници в приложения за храни и напитки

Технологията на топлообмен чрез пластини играе жизненоважна роля в широк диапазон от режими при производството на храни, напитки и фармацевтични продукти. В тези приложения поддържането на правилното функциониране на вашия топлообменник не означава само осигуряване на висока експлоатационна годност. Става дума също за гарантиране на безопасността и качеството на вашите продукти.

Благодарение на своята глобална сервизна организация и задълбочено разбиране на функционирането на топлообменника в приложения за храни и напитки, Alfa Laval може да ви подкрепя през целия жизнен цикъл на вашето оборудване: от монтаж и пускане в експлоатация, периодично и профилактично техническо обслужване, до обучение, резервни части, отстраняване на неизправности и други дейности. Независимо от марката на топлообменника, предложенията за обслужване предоставят най-добрата гаранция на пазара както за периода на безотказна работа, така и по отношение на добрите хигиенни характеристики. Продължете да четете, за да научите как работим с вас с цел гарантиране на безопасността на вашите продукти, като същевременно намалявате загубите и предотвратявате непланирани спирания на производството, за да увеличите рентабилността.

Заявете обслужване за вашите пластинчати топлообменници

Service personnel

Техническа документация

Всички Инструкции и ръководства Листовки за продукти Service leaflets

Alfa Laval M line plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Series Plate Heat Exchangers - EN.pdf

2018-06-18 263 kB

Alfa Laval M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini Plate Heat Exchangers - EN.pdf

2018-06-18 616 kB

AQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_BG.pdf 200000284

2018-06-18 3946 kB

AQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ18TS, AQ20, AQ20S Manual_BG.pdf 200000424

2018-06-18 5461 kB

AQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_BG.pdf 200000547

2018-06-18 4572 kB

AQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_BG.pdf 200000993

2018-06-18 3676 kB

BaseLine® M line Manual BG.pdf

2018-06-18 4900 kB

Cooling insulation AlfaQ line_EN.pdf

2018-06-18 876 kB

Cooling insulation Industrial line_EN.pdf

2018-06-18 876 kB

Evaporators and condensers

2018-06-18 4147 kB

FrontLine ClipLine_Instruction manual_BG.pdf

2018-06-18 7412 kB

H4_Product leaflet_EN.pdf

2018-06-18 460 kB

H8_Product leaflet_EN.pdf

2018-06-18 435 kB

Heating insulation AlfaQ line_EN.pdf

2018-06-18 907 kB

Heating insulation Industrial line_EN.pdf

2018-06-18 907 kB

Industrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_BG.pdf 200000418

2018-06-18 4599 kB

Industrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_BG.pdf 200000279

2018-06-18 3972 kB

Industrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_BG.pdf 200000421

2018-06-18 5454 kB

Industrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_BG.pdf 200000807

2018-06-18 3702 kB

Industrial semi-welded line Manual_BG.pdf 200000419

2018-06-18 5460 kB

Instruction manual AlfaCond (EN).pdf

2018-06-18 1566 kB

Instruction manual AlfaVap (EN).pdf

2018-06-18 1780 kB

Integrity test_information handout.pdf

2018-06-18 105 kB

Port filter_Instruction manual_ENGB.pdf

2018-06-18 992 kB

Product leaflet Diabon.pdf

2018-06-18 1641 kB

ProductLeaflet_AlfaCond400_EN.pdf 200000062

2018-06-18 328 kB

ProductLeaflet_AlfaCond600_EN.pdf 200000063

2018-06-18 330 kB

ProductLeaflet_AlfaCond800_EN.pdf 200000064

2018-06-18 348 kB

ProductLeaflet_AlfaVap350_EN.pdf 200000065

2018-06-18 285 kB

ProductLeaflet_AlfaVap500_EN.pdf 200000066

2018-06-18 285 kB

ProductLeaflet_AlfaVap650_EN.pdf 200000067

2018-06-18 342 kB

ProductLeaflet_AlfaVap700_EN.pdf 200000068

2018-06-18 388 kB

ProductLeaflet_AQ1_EN.pdf CHE00091

2018-06-18 429 kB

ProductLeaflet_AQ10T_EN.pdf 200000142

2018-06-18 527 kB

ProductLeaflet_AQ14_EN.pdf CHE00133

2018-06-18 1870 kB

ProductLeaflet_AQ14L_EN.pdf CHE00106

2018-06-18 765 kB

ProductLeaflet_AQ14S_EN.pdf CHE00107

2018-06-18 1016 kB

ProductLeaflet_AQ18_EN.pdf CHE00108

2018-06-18 793 kB

ProductLeaflet_AQ18TS_EN.pdf 200006265

2018-06-18 537 kB

ProductLeaflet_AQ1A_EN.pdf CHE00092

2018-06-18 454 kB

ProductLeaflet_AQ1L_EN.pdf CHE00093

2018-06-18 441 kB

ProductLeaflet_AQ2_EN.pdf CHE00094

2018-06-18 473 kB

ProductLeaflet_AQ20_EN.pdf CHE00109

2018-06-18 613 kB

ProductLeaflet_AQ20S_EN.pdf CHE00110

2018-06-18 662 kB

ProductLeaflet_AQ2A_EN.pdf CHE00095

2018-06-18 444 kB

ProductLeaflet_AQ2L_EN.pdf CHE00096

2018-06-18 495 kB

ProductLeaflet_AQ2S_EN.pdf CHE00097

2018-06-18 562 kB

ProductLeaflet_AQ2T_EN.pdf 200001070

2018-06-18 476 kB

ProductLeaflet_AQ3_EN.pdf CHE00098

2018-06-18 547 kB

ProductLeaflet_AQ4_EN.pdf CHE00099

2018-06-18 721 kB

ProductLeaflet_AQ4L_EN.pdf CHE00100

2018-06-18 492 kB

ProductLeaflet_AQ4T_EN.pdf 200000720

2018-06-18 477 kB

ProductLeaflet_AQ6_EN.pdf CHE00101

2018-06-18 683 kB

ProductLeaflet_AQ6L_EN.pdf CHE00102

2018-06-18 539 kB

ProductLeaflet_AQ6T_EN.pdf 200001444

2018-06-18 445 kB

ProductLeaflet_AQ8_EN.pdf CHE00103

2018-06-18 534 kB

ProductLeaflet_AQ8S_EN.pdf CHE00104

2018-06-18 630 kB

ProductLeaflet_AQ8T_EN.pdf 200004074

2018-06-18 530 kB

ProductLeaflet_Base10_EN.pdf 200000027

2018-06-18 369 kB

ProductLeaflet_Base11_EN.pdf 200000028

2018-06-18 342 kB

ProductLeaflet_Base3_EN.pdf 200000025

2018-06-18 356 kB

ProductLeaflet_Base6_EN.pdf 200000026

2018-06-18 349 kB

ProductLeaflet_Clip3_EN.pdf 200000024

2018-06-18 402 kB

ProductLeaflet_Front10_EN.pdf 200000096

2018-06-18 326 kB

ProductLeaflet_Front15_EN.pdf 200000097

2018-06-18 339 kB

ProductLeaflet_Front6_EN.pdf 200000032

2018-06-18 633 kB

ProductLeaflet_Front8_EN.pdf 200000033

2018-06-18 326 kB

ProductLeaflet_M10_EN.pdf CHE00072

2018-06-18 656 kB

ProductLeaflet_M15_EN.pdf CHE00073

2018-06-18 618 kB

ProductLeaflet_M3_EN.pdf CHE00070

2018-06-18 363 kB

ProductLeaflet_M6_EN.pdf CHE00071

2018-06-18 407 kB

ProductLeaflet_MA30_EN.pdf CHE0134

2018-06-18 415 kB

ProductLeaflet_MA30S_EN.pdf CHE00123

2018-06-18 415 kB

ProductLeaflet_Mline10_EN.pdf 200000029

2018-06-18 480 kB

ProductLeaflet_Mline15_EN.pdf 200000030

2018-06-18 380 kB

ProductLeaflet_MlineTS6_EN.pdf 200000073

2018-06-18 465 kB

ProductLeaflet_SemiweldedM10_EN.pdf CHE00112

2018-06-18 530 kB

ProductLeaflet_SemiweldedM6_EN.pdf CHE00111

2018-06-18 406 kB

ProductLeaflet_SemiweldedMA30_EN.pdf CHE00116

2018-06-18 417 kB

ProductLeaflet_SemiweldedMK15_EN.pdf CHE00113

2018-06-18 587 kB

ProductLeaflet_SemiweldedT10_EN.pdf 200000417

2018-06-18 384 kB

ProductLeaflet_SemiweldedT20_EN.pdf CHE00114

2018-06-18 468 kB

ProductLeaflet_SemiweldedTK20_EN.pdf CHE00115

2018-06-18 499 kB

ProductLeaflet_T10_EN.pdf 200000713

2018-06-18 411 kB

ProductLeaflet_T15_EN.pdf 200001404

2018-06-18 379 kB

ProductLeaflet_T2_EN.pdf CHE00075

2018-06-18 389 kB

ProductLeaflet_T20_EN.pdf CHE00078

2018-06-18 469 kB

ProductLeaflet_T21_EN.pdf 200004046

2018-06-18 465 kB

ProductLeaflet_T25_EN.pdf 200000069

2018-06-18 462 kB

ProductLeaflet_T35_EN.pdf CHE00078

2018-06-18 1805 kB

ProductLeaflet_T45_EN.pdf CHE00080

2018-06-18 727 kB

ProductLeaflet_T5_EN.pdf CHE00076

2018-06-18 378 kB

ProductLeaflet_T50_EN.pdf CHE00081

2018-06-18 547 kB

ProductLeaflet_T6_EN.pdf 200001067

2018-06-18 410 kB

ProductLeaflet_T8_EN.pdf CHE 0077

2018-06-18 396 kB

ProductLeaflet_TL10_EN.pdf CHE00084

2018-06-18 426 kB

ProductLeaflet_TL15_EN.pdf CHE00085

2018-06-18 473 kB

ProductLeaflet_TL3_EN.pdf CHE00082

2018-06-18 375 kB

ProductLeaflet_TL35_EN.pdf CHE00086

2018-06-18 699 kB

ProductLeaflet_TL6_EN.pdf CHE00083

2018-06-18 429 kB

ProductLeaflet_TS20_EN.pdf CHE00088

2018-06-18 564 kB

ProductLeaflet_TS35_EN.pdf CHE00089

2018-06-18 951 kB

ProductLeaflet_TS45_EN.pdf 200006244

2018-06-18 471 kB

ProductLeaflet_TS50_EN.pdf CHE00090

2018-06-18 615 kB

ProductLeaflet_TS6_EN.pdf CHE00087

2018-06-18 496 kB

ProductLeaflet_WideGap100_EN.pdf CHE00121

2018-06-18 428 kB

ProductLeaflet_WideGap200_EN.pdf CHE00122

2018-06-18 467 kB

ProductLeaflet_WideGap350_EN.pdf CHE00124

2018-06-18 698 kB

Reconditioning_brochure_EN_LOWRES.pdf

2018-06-18 414 kB

T25_Product leaflet_FR.pdf

2018-06-18 619 kB

Ten top tips to keep your hygienic gphe in top condition_Handout_EN.pdf

2018-06-18 173 kB

Visual Condition Assessment for GPHE_service leaflet_EN.pdf

2018-06-18 503 kB

Visual Condition Assessment for GPHE_service leaflet_EN.pdf

2018-06-18 503 kB
0 намерени елементи.

По-дълъг живот, по-безопасна и по-добра експлоатация чрез прилагане на проактивен подход 

Уплътнените пластинчато-рамкови топлообменници са сред най-солидните елементи от технологията във вашата производствена линия. Трябва да можете да разчитате на тях години наред — ако не и десетилетия — но това изисква правилна експлоатация и техническо обслужване.

Ние в Alfa Laval вярваме, че най-интелигентният подход към обслужването е проактивният подход. Ние можем да ви подкрепяме през целия експлоатационен живот на вашия топлообменник с набор от опции, предназначени да ви помогнат да оптимизирате разходите чрез ранно откриване на проблемите. Не само ще избегнете проблеми, които ще ви струват скъпо в бъдеще, но също така можете да бъдете уверени, че доставяте безопасни и качествени продукти на своите потребители. 

 

 

Съвети как да проверите дали частите ви са оригинални:

  • Потърсете логото на Alfa Laval върху всяка опаковка и част
  • Уверете се, че името и търговската марка на Alfa Laval с надпис „Оригинални части“ са отпечатани върху опаковката
  • Прегледайте опаковъчния лист, за да се уверите, че частта е оригинална
  • Проверете номера на частта, отпечатан върху всяка опаковка

Как да поръчате оригинални резервни части от Alfa Laval

Намерете местния офис на Alfa Laval и ни се обадете или изпратете имейл, или попълнете формуляра вдясно и ни изпратете заявката си. Нашият офис по продажбите за вашия регион ще се свърже с вас.

Изпитване на структурна якост

Изпитването на структурна якост на Alfa Laval е уникална профилактична услуга, специално разработена за уплътнени пластинчати топлообменници. С изпитването на структурна якост нашите експерти ви помагат да идентифицирате потенциални проблеми като пукнатини или течове в каналните пластини, което ви позволява да предприемете навреме необходимите действия и да избегнете неочаквани повреди. По този начин можете по-добре да планирате техническото обслужване на вашите топлообменници и да гарантирате безопасността на вашия продукт.

Научете повече

 

Infrared on camera to detect heat

Визуална оценка на състоянието

Благодарение на нашия несравним експертен опит в топлообменниците, ние от Alfa Laval можем да извършим визуална проверка на вашия уплътнен пластинчат топлообменник, докато е в експлоатация, като идентифицираме потенциалните проблеми, преди да се превърнат в големи проблеми. С помощта на инфрачервена камера ние извършваме също така оценка на действителните характеристики на топлообмена на топлообменника. След това ви предоставяме препоръки въз основа на нашите констатации, както и анализ на термичните изображения.

Научете повече

dairy_service_offering640x360.jpg

Цялостно предложение за обслужване при производство на млечни продукти

Alfa Laval е доверен партньор на млечната промишленост повече от столетие. Днес нашите уплътнени пластинчато-рамкови топлообменници могат да бъдат намерени в широк спектър от режими във всички видове приложения за производство на мляко и млечни продукти. За да гарантираме, че получавате най-надеждното функциониране на машините със сигурна хигиенна безопасност, ние също така предлагаме широка гама от услуги и поддръжка. Изтеглете нашата брошура, за да научите как ви помагаме да осигурите най-голям период на безотказна работа през дългия живот на вашето оборудване.Изтеглете нашето предложение за обслужване за млечната промишленост

brewery_service_offering640x360.jpg

Пълно съдействие за обслужване на пивоварни

От пивоварната и студения блок до инженерната инфраструктура, филтрирането, обработката и дори опаковането — уплътнени пластинчато-рамкови топлообменници можете да намерите във всеки участък на съвременната модерна пивоварна. Те представляват съществена част от оборудването, чрез която да гарантирате, че можете надеждно да доставяте качествени, безопасни и рентабилни продукти на вашите потребители. Поради това Alfa Laval предлага широка гама от различни видове обслужване и ремонт, чрез които да поддържате ефективното функциониране на вашите топлообменници в дългосрочен план. Изтеглете тази брошура, за да научите повече.


Изтеглете нашето предложение за обслужване за пивоварни

Онлайн инструмент за отстраняване на неизправности — станете експерт

Топлообменник с течове? Намалена топлопроизводителност? Идентифицирайте причините за различните проблеми, които може да установите във вашия пластинчат топлообменник, или още по-добре — как да предотвратите възникването им — чрез нашия онлайн инструмент за отстраняване на неизправности. Ако е необходимо, нашите опитни и квалифицирани ремонтни специалисти са на ваше разположение.

 

Отстраняване на неизправности в уплътнени пластинчати топлообменници 

Уменията и знанията дават сила

Когато купувате оборудване Alfa Laval, вие купувате сигурност. Независимо от това вие трябва да разчитате и на вашите оператори на оборудването да вършат своята работа. Ето защо развитието на компетентности е безценно за ежедневните ви операции. Интересувате ли се от нашите курсове за обучение, подготвени в съответствие с конкретните изисквания?

 

Отворете формуляра за обучение за сервизно обслужване

Ремонт и профилактичен ремонт

Всички топлообменници губят производителност с течение на времето. Почистващото оборудване на Alfa Laval (почистване на място (CIP)) осигурява бързо и лесно почистване на действащите топлообменници, но ние препоръчваме редовно да изпращате машините за ремонт, за да бъдат в напълно възстановено състояние след ремонта. 

Проверката на производителността от квалифициран инженер ви дава оценка на текущото състояние на вашите машини, което улеснява планирането на престоя. При ремонт ние подменяме уплътнения, модернизираме пластини или подменяме повредени с оригинални части на Alfa Laval съгласно оригиналната спецификация. 

Колко дълго ще издържат вашите уплътнения?

С помощта на инструмента GPredict™, разработен от Alfa Laval, нашите сервизни консултанти могат да ви дадат надеждна оценка за очаквания живот на вашите уплътнения. Инструментът разчита на точни изчисления въз основа на вашето специфично оборудване и съответните подробности за приложението, включително температура, материал на уплътнението, дали използвате залепени или незалепени уплътнения и колко пъти годишно отваряте топлообменника по време на експлоатацията му. Чрез този инструмент можете да планирате ремонтирането на пластините си, тъй като винаги знаете достатъчно рано кога е време за подмяна на уплътненията. Възползвайте се от GPredict™ с персонализирано прогнозиране за подмяната на уплътненията въз основа на вашата инсталация*, като се свържете с нас днес.

 

Прогнозиране на живота на уплътнението

Материал на уплътнението: NBRP

NBRP е уникалният нитрилен клас на Alfa Laval за високи температури

Максимална работна температура

Този температурен диапазон е 0—100°C (32—212°F).

 

0

25

50

75

100

Приблизителен брой отваряния на година

 

0

3

6

9

12

 

*Разчетите на GPredict™ са валидни само за режими с чиста вода или приложения, използващи други флуиди, които нямат химическо въздействие върху уплътнението. Прогнозите за живота на уплътнението не са налични за машини, които работят с агресивни флуиди.