Превантивна поддръжка

Предотвратяване на проблемите, преди да се появят

Извършвайки сервизно обслужване на вашето оборудване само когато е необходимо, вие можете да осигурите оперативна надеждност и да поддържате производителността. Профилактичният ремонт намалява непланираните спирания, увеличава живота на оборудването и намалява инцидентите на работното място. Този ремонт ви позволява също така да използвате най-добре ресурсите и да намалите запаса от резервни части.

Профилактичният ремонт се извършва като самостоятелно обслужване, когато вашето оборудване работи в продължение на определен брой часове и на определени интервали, за да се избегнат непланирани спирания. Това обслужване може също да бъде част от Споразумение за изпълнение.

Как се извършва това

Нашите експерти:

  • Анализират работните условия
  • Определят точен интервал между циклите на техническо обслужване въз основа на различни фактори, включително вида на приложението, както и употребата и състоянието на оборудването
  • Доставят оригинални резервни части
  • Извършват поддръжка на място или в някой от сервизните центрове на Alfa Laval, разположен близо до вас.

 

Търсите специфична услуга?