Преработка на мазнини и масла за биогорива

С десетилетия опит в рафинирането на мазнини и масла от растения и животни, Alfa Laval предлага най-всеобхватното на пазара портфолио от технологии за подобряване на техническите възможности и търговската жизнеспособност на операциите по преработка на биогорива. Нашите технологични линии винаги са оптимизирани спрямо изискванията на вашия пазар и местни условия. По този начин гарантираме, че ще получите идеалното решение с цел най-надеждната – и печеливша – производителност при вашата преработка

Processing of fats and oils in biofuel production

Първенство в преработката на биогорива

  • Цялостна гама от решения за стъпки за предварителна обработка при производството на биодизел (FAME) и хидрогенирано растително масло (HVO)
  • Възможност за конфигуриране за набор от суровини, което гарантира най-голяма гъвкавост на преработката
  • Консултиране от водещи експерти в индустрията, които да ви помогнат да проектирате и оптимизирате вашата технологична линия
  • Наистина глобална сервизна мрежа с всеобхватно предложение, което покрива целия жизнен цикъл на вашето оборудване
  • Непрекъснати подобрения с цел подобряване на качеството на продуктите, енергийната ефективност и устойчивостта, като същевременно

Всяка година в производството на биодизел (FAME) и хидрогенирано растително масло (HVO) се използват 45 милиона тона растителни масла и животински мазнини. До 35 млн. тона от това количество се състои от палмово, соево и рапично масло. Произходът на други 5-6 млн. тона от суровината е от различни потоци отпадъци, като например използвани готварски масла. Остатъкът се състои предимно от твърдо растително масло, като употребата му се увеличава, по-специално за възобновяеми горива от типа на хидрогенирано растително масло (HVO).

В някои случаи мазнините и маслата могат да бъдат изгорени директно след регулиране на нивата на мастни киселини и примеси, за да се генерират електричество и топлина. Въпреки това, за да се използват в дизелови и реактивни двигатели, биогоривата трябва да се придържат към строги изисквания за техните свойства, изискващи трансестерификация или хидротретиране. Свържете се с нас днес, за да научите как можем да помогнем при вашите операции.

 

Поискайте оферта

Цялостни решения, които отговарят на вашите индивидуални изисквания

Линиите за предварителна обработка на Alfa Laval обикновено са конфигурирани за множество суровини, за да позволят широк спектър от възможности за преработка, което ги прави подходящи за процеса на производство на биогорива надолу по веригата. Основните стъпки при предварителна обработка, комбинирани по различни начини за химическо или физическо рафиниране, в зависимост от изискванията, са следните:

  • Алкална неутрализация с цел отстраняване на свободни мастни киселини, като например сапуни
  • Дегумиране с киселина, което за някои масла може да бъде подсилено от ензими
  • Адсорбция (избелване), в случай на обработка на мазнини и масла за биогорива от типа на хидрогенирано растително масло (HVO)
  • Обезкисляване – отстраняване на мастни киселини с помощта на очистваща пара под вакуум
  • Секции за технологична преработка с цел намаляване на количества хлорид и полиетилен, както се изисква при някои суровини за HVO

Ние винаги персонализираме всяка технологична линия според вашите специфични местни условия. Това означава, че вземаме предвид редица фактори, когато проектираме вашето решение, включително: вида и качествата на суровините, комуналните услуги (като например енергия, пара, технологична вода), спецификациите на отпадните води, наличното пространство в завода, както и приложими кодове и стандарти. Също така можем да подготвим вашата нова линия за бъдещи надстройки с цел да улесним бъдещи разширения.

Конкретно при предварителната обработка на HVO, допълнителните секции за технологична преработка може да са от значение за определени видове суровини. Това може да включва отстраняване на хлорид (предотвратяване на корозия) или премахване на следи от полиетилен (при някои отпадни животински мазнини с цел предотвратяване на замърсяване надолу по веригата). Свържете се с нас за допълнителни подробности относно такива секции за предварителна обработка.

Total solutions to meet your individual requirements
.

FAME biodiesel pre-treatment systems.jpg

Системи за предварителна обработка на биодизел (FAME)

Alfa Laval е водещ партньор на производителите на биодизел по целия свят и предлага широк спектър от решения за предварителна обработка на мазнини и масла, използвани в производството на биогорива.


Научете повече за нашите решения за предварителна обработка на биодизел

3xoil.gif

Системи за предварителна обработка на хидрогенирано растително масло (HVO)

Системите за предварителна обработка на HVO на Alfa Laval позволяват на производителите да използват широка гама от мазнини и масла, като се гарантира, че суровината е без примеси и има балансирано ниво на свободни мастни киселини.


Научете повече за нашите решения за предварителна обработка на HVO

Fat and oil processing

Решения за рафиниране на хранителни масла

Alfa Laval предлага гама от решения за рафиниране на всички видове хранителни масла. Вижте как чрез нашите иновативни решения можете да осигурите високо качество на продукта и добив, както и минимална загуба на продукт и ниска консумация на енергия.


Научете повече за рафинирането на хранителни масла

 

Производство на възобновяеми горива

Разберете как изборът на интелигентен дизайн може да помогне за подобряване на устойчивостта и рентабилността в заводите, произвеждащи възобновяемо дизелово гориво.

.

Ключови компоненти за преработка на биогорива

Документ