Edible oil refining process systems

Рафинирането на сурово масло в хранително изисква задълбочено познаване на технологичния процес – от дегумиране, неутрализация и депарафинизация до избелване, дезодориране и намаляване на глицидиловите естери (GE) и 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD). Производителите на хранителни масла по целия свят разчитат на експертните знания на Алфа Лавал за премахване на примеси и летливи компоненти, както и за оптимизиране на процесите на рафиниране.

Oil flowing

Системи за качествени хранителни масла, които са изключително надеждни, универсални и лесни за работа

  • Широка гама от издръжливи, надеждни и лесни за работа компоненти, оборудване и системи за обработка на хранителни масла
  • Познания и практически опит с цел внедряване на оборудване в приложения и иновативни решения
  • Богат опит в проектирането, монтажа, пускането в експлоатация, обслужването и поддръжката на системи за обработка на хранителни масла
  • Високо качество на продукта и производствени резултати, ниски загуби на продукт и потребление на комунални услуги
Алфа Лавал носи пълната отговорност, а аз не трябва да се тревожа за нищо" - Хенк Ведер, мениджър по поддръжката, Cargill, Амстердам.
Експертите на Алфа Лавал наистина знаят какво да правят, как да ремонтират компоненти и да се справят с проблемите. Ние задължително винаги се обръщаме към Алфа Лавал за следпродажбено обслужване." - Хаджи Матан Ибрахим, мениджър на завода/главен инженер на Kilang Sawit Bukit Bandi.
Редовно получаваме подкрепа от екипа на Алфа Лавал. Доволни сме от екипа на Алфа Лавал.” - Рамхари Гайквад, технически мениджър, Shalimar Nutrients.

Поискайте оферта

Извлечете максимума от вашето сурово масло с изпитани във времето технологични решения за рафиниране на хранителни масла, които оптимизират качеството, гарантират безопасността на храните и увеличават максимално производствените резултати

Алфа Лавал притежава повече от 3700 патента, от които около 140 са специално за системи за хранителни масла. Ние непрекъснато инвестираме в развойна дейност, за да подобрим основните компоненти и оборудването чрез иновативни технологии, които оптимизират процесите на нашите клиенти.

Независимо дали имате нужда от цялостни системи за рафиниране на хранителни масла или компоненти и оборудване за надграждане на вашите съществуващи технологични линии, можете да бъдете сигурни, че ние ще ви подкрепим. Получавате оптимален дизайн, надеждност, лесна употреба, по-високо качество на продукта, по-ниски загуби на продукт и разходи, намалено количество отпадъци, глобална експертиза и локално обслужване. Всичко това допринася за по-високи печалби и по-ниски разходи през жизнения цикъл на експлоатация.

Нашето портфолио от производствени линии за хранителни масла

След пречистване на маслото (при пресованите масла), то може да бъде рафинирано, както е показано по-долу.

Edible oil process line portfolio.jpg

След това суровото масло се прехвърля или към специално дегумиране във физическия процес за рафиниране, към водно дегумиране или директно към неутрализация в процеса за химическо рафиниране. При процеса на химическо рафиниране, свободните мастни киселини претърпяват реакция за създаване на воден сапун, който се отстранява от маслото в центрофуги. При процеса на физическо рафиниране се премахват само някои примеси (най-вече фосфатиди, известни също като фосфолипиди или смоли) от маслото. Някои масла, като например слънчогледовото и царевичното, преминават през етап на депарафинизация, за да се постигне предварително заявената стабилност, т.е. за да могат да запазват бистрота при ниска температура. Процесът на избелване премахва допълнителни примеси, като например метали, остатъци от сапун и оцветяващи компоненти. И накрая, за да се удължи срокът на годност, маслото се подлага на дезодориране, с цел да се задейства термично разлагане на остатъчния цвят, всички придаващи нежелан вкус компоненти, както и пероксиди. Летливите съединения (най-вече мастни киселини) се отстраняват чрез очистваща пара при около 240 – 260 °C под вакуум. Дестилатът на мастни киселини се произвежда като ценен страничен продукт при процеса на физическо рафиниране, но много по-малко при процеса на химическо рафиниране.

Не на последно място, възползвайте се от предимствата на нашите системи за комунални процеси, за да намалите дори още оперативните разходи в инсталациите си за рафиниране на хранителни масла като ограничите разходите за комунални услуги – независимо дали става дума за енергия, технологична вода, пара, гориво и/или охлаждаща среда. 

Препоръки от клиенти

Публикации

Разгледайте всеобхватен списък с рецензирани публикации от опитни експерти на Алфа Лавал.  

Оптимизиране на процеса за хранителни масла

Рафинирането на сурово масло в хранително изисква задълбочено познаване на технологичния процес – от дегумиране, неутрализация и депарафинизация до избелване, дезодориране и намаляване на глицидиловите естери (GE) и 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD).

degumming-for-edible-oil 640x360
.

Как можем да ви помогнем?

Търсите доверен партньор, който разбира вашия бизнес, неговите предизвикателства и възможности? Разчитайте на Алфа Лавал, за да осигури решения на ключовите предизвикателства, пред които сте изправени, както и да оптимизира вашите процеси за хранителни масла въз основа на наличните сурови масла.

Интересувам се от
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.

Основно оборудване за рафиниране на хранителни масла на Алфа Лавал:

Уебинар за отрасъла за хранителни масла

Нашите експерти споделят ноу-хау за оптимизиране на процесите на рафиниране на хранителни масла, отстраняване на примеси и летливи компоненти за по-добро качество на продукта, безопасност и производствени резултати.

Webinar 640x360