2022-09-12 Новини за продукти

Новото решение на Alfa Laval ThinkTop за импулсно почистване на клапани за източване пести до 95% от течността за почистване (CIP) | Alfa Laval

Дренажните вентили съставляват до 20% от всички вентили в типично преработвателно предприятие. Но почистването им е скъпо, трудно и времеемко поради дългите цикли на почистване и риска от сътресения в налягането. Новото решение на Alfa Laval ThinkTop за импулсно почистване  разрешава бързо и ефикасно всички тези проблеми, като почиства безупречно дренажните клапани и пести до 95% от течността за почистване  (CIP).

 

„ThinkTop отново вдига летвата в сферата на пестене на вода. Новата функция за импулсно почистване на леглото на дренажни клапани постига същото, което осигури функцията за залпово почистване на леглото на клапана през 2019 г. за клапаните против смесване. Докато функцията за залпово почистване на леглото на клапана намалява потреблението на течността за почистване на място (CIP) за клапаните против смесване с до 90%, функцията за импулсно почистване на леглото на клапана намалява потреблението на течността за почистване на място (CIP) с до 95%.

Повече икономии, по-дълъг период на непрекъсната експлоатация

Представете си възможните икономии с тази стандартна автоматична функция за позицията на клапана, която се задейства от повишаващ се сигнал от програмируем логически контролер (PLC) и се контролира от блоковете за управление и сензорен контрол ThinkTop V50 и V70 на Alfa Laval.

„ThinkTop за импулсно почистване на леглото на клапана води до невиждано досега пестене на течността за почистване на място (CIP) за собствениците и операторите на обработващи инсталации в сравнение с конвенционалното почистване на леглото на клапана, контролирано от таймер на PLC“, казва Рене Стиц, продуктов мениджър на портфолиото за клапани и автоматизация в Alfa Laval. „Alfa Laval е първият и единствен доставчик на решения за автоматизация на клапани, който осигурява значителни спестявания на течността за почистване на място (CIP) за клапани за източване.“

По-бързо и ефективно импулсно почистване

Кратките пръскания или импулси управляват процеса на почистване на клапаните, като активират клапана при върховите стойности на силите на срязване. Всеки импулс въз основа на позицията отнема по-малко от секунда, за да не се образуват ударни вълни в системата. Импулсът създава турбулентен поток, когато течността преминава през тесния процеп между корпуса и леглото на клапана, като така ефикасно премахва всички остатъци за безупречно чисти клапани за източване.

100% валидиране на почистването на клапаните за източване

Импулсното почистване на леглото на клапана улеснява контрола и валидирането на циклите за почистване на клапаните. Позицията на клапана не се контролира от таймера на PLC, а от ThinkTop на Alfa Laval. Освен че така се намалява обемът на използваната течност за почистване на място (CIP), програмирането на сензора да отваря и затваря бързо леглото осигурява по-бързо и по-обстойно почистване и хигиена от контролираното чрез таймер почистване. ThinkTop също така проверява дали почистването на клапана е завършено.

Предназначеното за употреба с клапани с едно легло или дроселни клапани, които се използват като клапани за източване, импулсното почистване на леглото на клапана е стандартна функция на блоковете за управление и сензорен контрол ThinkTop V50 и V70 и контролните блокове с един електромагнитен клапан. Независимо от режима на изпълнителния механизъм клапанът за източване може да бъде конфигуриран като нормално отворен или нормално затворен клапан или клапан за превключване. Импулсното почистване на леглото улеснява въвеждането в експлоатация на клапаните, предотвратява ударните вълни и намалява потреблението на течността за почистване на място (CIP) и времето.

За да научите повече, посетете alfalaval.com/ThinkTop

 

Етикети

Всички

Свързано съдържание: