2022-07-19 Новини за продукти

Оптимизиране на процеса на производство на безалкохолна бира

Все повече клиенти избират напитки за 0,0% алкохол; тази тенденция е особено вярна за ориентираното към здравето поколение. Според прогнозите глобалният пазар на безалкохолна бира ще се увеличава с кумулативен годишен темп на растеж (CAGR) от 8,1%, достигайки 35,6 милиарда щатски долара до 2030 г.

Концентриращите системи Alfa Laval Revos™ с деалкохолизация и деароматизация улесняват, правят рентабилно и екологосъобразно предоставянето на клиентите на това, което желаят: бира, вино и сайдер с 0,0% алкохол и страхотен вкус от концентрати. Софтуерните актуализации за деалкохолизация на напитките (0,5% или 0,05% ABV) и деароматизация на напитките (неутрална база на газирана напитка) са добавки към концентриращата технология Revos на Alfa Laval.

Оптимално качество на продукта с по-малка употреба на вода

Като водеща технология за запазване и отстраняване на аромат концентриращата система Revos използва високо работно налягане (120 bar), което намалява нивото на диафилтрираща вода, необходима за деалкохолизация или деароматизация. Системата може да деалкохолизира, да произвежда основа за газирана напитка или и двете едновременно.

 • Деалкохолизация за супер задържане на аромата при безалкохолните бири
 • Деароматизация за етанолово-водна основа с висока чистота за газирани напитки

Тайната? Стегнатата пореста структура на мембраната, която разделя етанола от ароматните съставки. Това подобрява качеството на продукта и намалява работните разходи. Стандартната концентрираща система Revos е конфигурирана за партидна обработка, но може също така да се конфигурира за непрекъсната обработка.

Постигане на целите за устойчивост

Транспортирането на бирен концентрат или безалкохолен бирен концентрат вместо стандартното транспортиране на висококачествена бира намалява броя на курсовете на цистерните с около 65%. Също така се намаляват свързаните емисии въглероден двуокис, както и разходите за труд и гориво. Освен подобряване на устойчивостта на веригата за доставки, деалкохолизация и деароматизация, използването на концентриращата система Revos позволява напитките да се произвеждат чрез по-малко диафилтрираща вода, тъй като високите налягания поддържат потока през мембраната в концентриращата система Revos.

Предимства на концентриращата система Revos

Ключовите характеристики на концентриращата система Revos с деалкоолизация и деароматизация включват:

 • Минимални изисквания за разреждане – по-високите работни налягания намаляват необходимостта от разтваряне, изисквана за другите процеси с мембрана.
 • По-бързо производство – деалкохолизацията отнема по-малко време, тъй като се добавя минимално количество вода. Това ускорява производството като същевременно намалява разходите за енергия и вода.
 • По-висока доходност – по-голяма производителност при производство на етанолови основи с над 20% алкохолно съдържание (ABV), тъй като по-високите работни налягания увеличават ограничението за концентрация, което често изисква добавяне на вода в края на процеса.

 

Ползи от деалкохолизацията

Деалкохолизацията осигурява превъзходно запазване на вкуса и аромата. Запазването на аромата в процес Revos за безалкохолна бира и други напитки е изключително (вижте горната графика). В сравнение с термопроцесите Revos осигурява:

 

 • изключително запазване на по-високи алкохолни съдържания при продукти < 0,5% и < 0,05%
 • подобрено запазване на естери при нива 0,5% и 0,05%
 • изключително ниво на аромати при ниво 0,5%
 • по-добро запазване на аромата в сравнение с топлинните методи при ниво 0,0%

 

Ползи от деароматизацията

Произвеждането на неутрална малцова основа изисква ефективното отстраняване на ароматни съставки. Благодарение на високото работно налягане концентриращата система Revos на Alfa Laval ефикасно отстранява ароматните съставки с минимално разреждане, като използва много по-малко вода от другите мембранни технологии като същевременно поддържа умерен мембранен поток. Деароматизацията:

 

 • Отстранява високите нива на ароматни съставки от ферментиралите базови течности, в това число ацеталдехид, изоамил и изобутилов алкохол
 • Подобрява отстраняването на етилов ацетат и n-пропанол
 • Води до етанолово-водна основа с висока чистота за газирани напитки

 

Позволете на концентриращата система Revos да ви помогне за по-големи приходи от безалкохолните напитки, като същевременно ви спестява пари с концентрати на бира и напитки. Разчитайте на концентриращата система Revos на Alfa Laval за рентабилно концентриране, деалкохолизиране и деароматизиране на бира и алкохолни напитки.

 

Етикети

Всички

Свързано съдържание: