2023-09-19 Новини за продукти

Alfa Laval е одобрена за инициативата „Научно обосновани цели“

С одобрението си за инициативата „Научно обосновани цели“ (SBTi) Alfa Laval вече е една от 4000 компании в света, водещи трансформацията към нулеви въглеродни емисии, като залага цели за намаляване на емисиите, основани на науката за климата. Инициативата насърчава най-добрите практики в определянето на научно обосновани цели и те ще валидират напредъка на Alfa Laval към целите за въглеродна неутралност на годишна база.

Alfa Laval е компания, решена да постигне неутралност по отношение на въглеродните емисии до 2030 г. и да достигне научно обоснованата цел за нулеви нетни емисии до 2050 г. Тези краткосрочни и дългосрочни цели за намаляване на емисиите са потвърдени от SBTi. Поради това Alfa Laval може да гарантира, че действието ѝ по отношение на климата съответства на най-новите постижения на науката. Като намалява емисиите си на CO2 по цялата верига на стойността, Alfa Laval допринася за постигане на целта за 1,5 градуса, заложена в Парижкото споразумение.

„Гордея се с това научно потвърждение, което е важен крайъгълен камък по пътя ни към целите за устойчиво развитие. SBTi предоставя общо, стабилно и научно обосновано разбиране за нулевите нетни емисии, което внася яснота и ни дава увереността, че нашите цели са базирани на науката за климата. Положихме специални усилия от обявяването на наша цел за неутралност по отношение на въглеродните емисии през 2019 г, сега имаме изработена пътна карта и нашите клиенти могат да са спокойни, че ще постигнат съответствие на амбициите и целите им“ – споделя Анна Челсинг, ръководител на отдела за устойчиво развитие в Alfa Laval.

Относно инициативата „Научно обосновани цели“ 

Инициативата „Научно обосновани цели“ (SBTi) е глобален орган, който позволява на бизнесите да заложат амбициозни цели за намаляване на емисиите в съответствие с най-новото развитие на науката за климата. Тя се фокусира върху ускоряването на намаляването на емисиите наполовина преди 2030 г. за компаниите от цял свят и постигане на нулеви нетни емисии преди 2050 г.


Инициативата представлява сътрудничество между CDP, Глобалния договор на ООН, Института за световните ресурси (WRI) и Световния фонд за дивата природа (WWF) и един от ангажиментите на коалицията We Mean Business Coalition. SBTi дефинира и насърчава добрите практики в задаването на научно обосновани цели, предлага ресурси и насоки за намаляване на бариерите пред възприемането им и независимо оценява и одобрява целите на компаниите.  www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets

Етикети

Всички
Science based targets

Свързано съдържание: