2023-08-22 Новини за продукти

Alfa Laval подкрепя рафинерия в процеса на преобразуването ѝ за работа с биогорива

Alfa Laval сключи споразумение с подразделение на CVR Energy, Inc., базирана в САЩ рафинерия за възобновяеми горива и петрол, за доставка на системи за предварителна обработка на суровините, част от стратегическа инвестиция в рафинерията, подпомагаща разширението на CVR за включване в производството на възобновяемо биогориво.

Alfa Laval ще предостави системи за предварителна обработка, състоящи се от различно оборудване, като сепаратори, топлообменници, помпи и смесителни съоръжения, предназначено да намали замърсяванията в суровините преди преобразуването им в биогориво. Системите са предназначени за подпомагане на рентабилното захранване с подходящи суровини.

Като част от текущия енергиен преход редица рафинерии в САЩ и Европа се преобразуват в централи за биогорива. Според Международната агенция по енергетика (IEA) замяната на изкопаеми горива с биогорива е един от основните начини за декарбонизация в транспортния сектор. Освен това в „Стратегията за нулеви нетни емисии до 2050 г.“ биогоривата се очаква да съставляват до 64 процента от потреблението на възобновяема енергия в сектора през 2030 г.

„Alfa Laval има много богат опит както с нефтени рафинерии, така и в обработките на биогорива“ – казва Ниш Пател, президент на подразделението за Хранителни продукти и води в Alfa Laval. „С нашата първокласна гама продукти станахме надежден партньор за нашите клиенти в този важен преход към захранването с по-устойчива енергия. Като променяме и оптимизираме текущите процеси, можем да направим големи промени, тъй като работим успоредно с утрешните решения.“


Знаехте ли, че… изчислено е, че годишното глобално търсене на биогорива ще нарасне с 28 процента до 2026 г., достигайки 186 милиарда литра, според IEA.

Етикети

Всички
thumb biofuel

Свързано съдържание: