2023-08-08 Новини за продукти

Бирен концентрат, ново поколение бира

Отлична наливна бира от бирен концентрат? Може да се обзаложите! Биреният концентрат е ново поколение бира и той е толкова добър, колкото прясната наливна бира – това разкриват вкусовите тестове на повторно хидратираната бира от концентрат.

 

Отлична наливна бира от бирен концентрат? Може да се обзаложите! Биреният концентрат е ново поколение бира и той е толкова добър, колкото прясната наливна бира – това разкриват вкусовите тестове на повторно хидратираната бира от концентрат. Системата за наливно дозиране Alfa Laval RevosTM доставя същата бира и напитки от концентрат с отличен вкус, а същевременно намалява емисиите, консумацията на вода и разходите за енергия, свързани с производството и дистрибуцията на бира.

Изберете между системи Revos за дозиране на наливна бира за питейни заведения в изби и мобилни системи Revos за дозиране на наливна бира за кафенета и временни заведения или многолюдни места, като концерти или спортни събития. И двете се предлагат с вградени системи за контрол, за да се гарантира качеството на всяка наливна напитка (температура, карбонизация, алкохол по обем, дебит).

Вкусови изпитвания в пивоварна

Експерти подложиха на задълбочена сензорна оценка по отношение на вкус, аромат и усещане в устата европейска светла бира, върната към първоначалното състояние от концентрат, произведен от Revos. Резултатите от изпитването показаха съвпадение на вкуса между оригиналната бира и повторно хидратираната бира.

До шест пъти по-ефективен от обикновения транспорт на насипни стоки

Транспортирането на бурета и други съдове за насипни товари до питейни заведения, кафенета и ресторанти е свързано с интензивно използване на изкопаеми горива. Намаляването до минимум на разходите за транспорт за насипни товари и на въглеродния отпечатък е логичен начин за намаляване на въздействието, което производителите на бира и на любителите на бира оказват върху околната среда.

Транспортирането на концентрат е до шест пъти по-ефективно от транспортирането на обикновена бира и напитки. Използването на дозатор Revos за наливна бира със системата за концентрация Alfa Laval Revos помага на производителите на бира и на питейните заведения, кафенетата и ресторантите да намалят транспортните разходи. Тази система повишава също така техните характеристики на устойчивост, като същевременно намалява разходите и емисиите, свързани с опаковането, съхранението, транспортирането и охлаждането.

Защо да използвате дозатор Revos за наливна бира?

Сервиране на алкохолни и безалкохолни концентрати директно от кранчето със системата за дозиране Revos за наливна бира:

  • Може да се спестят повече от 20 € на hl при транспортиране на бурета
  • Намалява отпечатъка на CO2 от пивоварни, съоръжения за производство на напитки и заведения за сервиране, като същевременно допринася за постигане на целите за устойчивост
  • Осигурява качеството на наливането с помощта на системата Alfa Laval Revos за контрол на дозирането на наливната бира

Управление на качеството на наливните напитки

Системата Revos за контрол на дозирането на наливните напитки гарантира качеството при всяко наливане. При използване на дозатор Revos за наливни напитки в изби и мобилни системи, системата за контрол гарантира преглед на алкохолните и безалкохолните концентрати при наливни напитки. Безжична мрежа свързва дозаторите Revos със системата за контрол и предава информация за качеството както на собствениците на питейни заведение, така и на собствениците на търговски марки.

Revos blog post.png

Портфолио на Alfa Laval Revos

Системата за дозиране Revos за наливни напитки е част от портфолиото за концентриране на бира и напитки на Alfa Laval Revos, което включва системата за концентрация Revos и системата за концентрация Revos с деалкохолизация и деароматизация.

Етикети

Всички

Свързано съдържание: