2023-12-12 Новини за продукти

Въглеродно неутрална енергия с Qpinch и топлообменника AlfaCond

Уплътненият пластинчат топлообменник AlfaCond на Alfa Laval поддържа технологията на Qpinch за превръщане на остатъчната топлина в енергия за многократна употреба – печелившо сътрудничество с цел постигане на най-добрите резултати при мащабна енергийна ефективност за промишлени индустрии.

С подкрепата на експертната технология за топлообмен на Alfa Laval, Qpinch успяха да разширят своите процеси и да осигурят превъзходно решение за повторно използване на отпадната топлина. Тази базирана в Белгия компания за оползотворяване на отпадна топлина вече може да направи своя процес възможно най-ефективен в индустриален мащаб благодарение на уплътнените пластинчати топлообменници на Alfa Laval. Комбинирането на експертните познания на Alfa Laval за топлообмен с уникалното решение на Qpinch за преобразуване на отпадната топлина в ценна технологична топлина доведе до по-ефективни резултати дори при най-тежките промишлени индустрии.

Възстановяването на цялата налична отпадна топлина и нейното превръщане във въглеродно неутрална технологична топлина не е лесно за постигане. То изисква различни технически решения и много опит. Qpinch и тяхната технология QHT (Qpinch Heat Transformer) направиха революция в тази концепция, правейки възможно дори най-тежките приложения да повишат енергийната ефективност и да превърнат отпадъците в осезаеми печалби.

Тъй като бизнесът им продължава да расте, те се обърнаха към Alfa Laval за подкрепа, тъй като надстроиха своето решение от лабораторен до индустриален мащаб. Трябваше да открият конструкция на топлообменник, която да може да се справи с новите изисквания, без да се прави компромис с производителността и надеждността на техния съществуващ продукт.


Всеки модул Qpinch е проектиран с помощта на много топлообменници, поради което избрахме да включим Alfa Laval в процесите на проектиране. С подкрепата на техните познания за топлообмена на този етап, ние знаем, че нашите модули са най-енергийно ефективният вариант.
Ваутер Дюшен, Qpinch   

Топлинният трансформатор Qpinch е вдъхновен от енергийната система на самата природа, тъй като имитира ATP/ADP цикъла, който откриваме в живите клетки. Технологията Qpinch използва неорганична обратима реакция, включваща фосфорна киселина за създаване на високи температури на технологичния процес. Тази химическа реакция протича в затворен кръг между два реактора. При студената страна на реактора фосфорната киселина е индиректно изложена на отпадна топлина, което предизвиква ендотермична реакция. Тази реакция кара киселината да олигомеризира (от мономер до димер), като по този начин „улавя“ всяка отпадна топлина. След това димерът на фосфорната киселина се прехвърля във втория реактор (горещата страна), където киселината се връща обратно в своето мономерно състояние. Тази реакция е екзотермична и генерира технологична топлина за многократна употреба. Казано по-просто, QHT е проектиран да възстановява остатъчна топлина, която е равна на или по-висока от 80°C, като я превръща в полезна технологична топлина при температури до 210°C. Той прави това с помощта на физикохимичен процес, който изисква незначителен електрически входящ сигнал.

 

qpinch-case-banner_640.jpg

 

Alfa Laval добавя важна стойност към всеки модул Qpinch, като предоставя решения за топлообмен, които са специално създадени за техните уникални изисквания. Ефективността на топлинния трансформатор Qpinch зависи от температурата и налягането на кондензацията. Колкото по-ниски са температурата и налягането, толкова по-ефективен ще бъде процесът. В този случай AlfaCond на Alfa Laval беше избран като най-ефективен вариант, тъй като е специално проектиран за кондензация под вакуум. Това означава, че те могат да поддържат оптимални нива на налягане и температура, увеличавайки максимално надеждността и производителността за своите клиенти. Това партньорство, което предизвика ограниченията при температурното регулиране, даде възможност на двете компании да комбинират уменията си и да преминат границите на възможното в съответните им области.

Много сме развълнувани от това партньорство с Qpinch, тъй като ни предоставя чудесна възможност да подкрепим ефективни решения за оползотворяване на отпадна топлина с цел последваща повторна употреба.
Жулиен Женетие, Alfa Laval

Етикети

Всички
qpinch-case-banner 640

        

Списък с факти

AlfaCond е пластинчат кондензатор, предназначен за кондензация под вакуум. Използвайки полузаварената технология на Alfa Laval, парата може да се кондензира в заварения канал и охлаждащата среда може да премине през уплътнения канал.

Предимства на AlfaCond:

  • Преохлаждане по избор на кондензат и некондензиращи се газове
  • Гъвкава конфигурация – площта на топлообмен може да се променя
  • Лесен монтаж – компактен дизайн
  • Висока експлоатационна годност – лесно отваряне с цел инспекция и почистване чрез CIP
  • Достъп до глобалната сервизна мрежа на Alfa Laval

Свързано съдържание: