2023-06-05 Новини за продукти

Екологична енергия от земята

Базираното на подпочвени води собствено отопление и охлаждане на болницата в Биспебьорг, Дания използва енергийно ефективни пластинчати топлообменници от Alfa Laval, които гарантират температурата на подпочвените води.

 

Новата болница в Биспебьорг, Дания използва решение, което съхранява топлината и охлаждането в земята за подаване на енергия. Това е най-новото съоръжение ATES в страната и ще намали емисиите на CO2 с до 50%. С шест пластинчати топлообменника от Alfa Laval, контролиращи отоплението и охлаждането с подпочвени води, спестяването на енергия достига до 75%.

В съоръжението ATES, което е съкращение за Съхранение на топлинна енергия във водоносен пласт, се съхраняват студа и топлината в земята. То ще покрие всички нужди от охлаждане на болницата в Биспебьорг, например скенери и вентилационни системи, и над половината от нуждите за отопление. Голямата модерна болница е пълна с оборудване и има увеличена нужда от охлаждане през лятото, а през зимата – от отопление. С тази система получават възможности за охлаждане и отопление по много по-съобразен с климата и устойчив начин, който намалява емисиите на CO2 наполовина.

С ATES инсталацията можем да оптимизираме енергията по екологосъобразен начин и това е от огромно значение за устойчивото бъдеще.
– Лене Стивънховед, ръководител проект за болница Нит в Биспебьорг.

Спестявания от рентабилна енергия, намаляване на емисиите на CO2 и поддържане на подпочвените води

Най-голямата нужда от отопление е през най-студените зимни дни, а най-голямата нужда от охлаждане е през горещите летни дни, което се случва през интервал от няколко месеца. Поради това по-голяма част от топлината, която се отстранява при охлаждане, не може да се използва незабавно за целите на отоплението. Когато се използват големи топлинни резервоари в пластовете, носещи подпочвени води, е възможно да се съхрани по-голяма част от топлинната енергия, отстранена в процеса на охлаждане през лятото, за да се използва за отопление през зимата. Загубата по време на съхранение обикновено е 15 – 20%.

Когато се извлича студът, температурата на водата се повишава. След това тя допълнително се нагрява с помощта на термопомпа и се връща обратно в подпочвения слой чрез шест отвора за гореща вода. Тук тя се съхранява под земята, докато дойде зимата. През студените месеци се изпомпва отново и сега топлината от водата се извлича и използва, например в радиаторите.

Също така водата се изпомпва обратно в земята чрез отворите за студена вода и по този начин болницата продължава да редува използването на топлина и студ от подпочвените води. В инсталацията могат да циркулират до 360 000 литра вода на час, а алтернативният източник на енергия позволява на болницата да намали емисиите на CO2 до около 50 процента.

„Съоръжението ще може да покрива цялата потребност от охлаждане на бъдещата болница и значителна част от нуждата от отопление. Спестяването на енергия цели постигането на около 75% в сравнение с регионалния метод на отопление и традиционното охлаждане с децентрализирана система с хладилен компресор, което беше предишният метод на отопление и охлаждане на болницата. Голямото спестяване на енергия се получава от сезонното съхранение на топлина от охлаждането на болницата през лятото и води до отопляване през зимата с термопомпи. Това също така осигурява атрактивни кратки периоди на изплащане за капиталовата инвестиция и добра икономия“ – казва Стиг Ниеми Сьоренсен, строителен инженер в Enopsol, водещ на пазара доставчик на енергийни системи с охлаждане с подпочвени води и ATES.

Тъй като инсталацията използва предимно електроенергия и обществената отоплителна система, охлаждането и производството на топлина ще са без използване на изкопаеми горива в съответствие с намеренията на обществото за преминаване към електроенергия и производство на топлина без използване на изкопаеми горива.

ATES система

GPHE_ATES-system_Bispebjerg_Case_Story_illustration_cmyk.png

Илюстрацията на ATES системата описва само основните елементи и не се отнася за конкретната система в Биспебьорг.

ATES решение

  • До 85% от депозираната топлина може да се съхрани за зимата, като същото важи и за охлаждането през лятото
  • Спестявания до 75% от общото потребление на енергия
  • Без нетно потребление на подпочвени води
  • 100% на базата на електроенергия
  • Топлинно балансиране на резервоара за подпочвени води
  • Големи спестявания на емисии на CO2
  • Може да се установи и в зони със специален интерес към питейната вода
  • Няма външен шум

Оптимизирани енергийно ефективни продукти с отличаващо се обслужване

Чрез своя изпълнител Enopsol Alfa Laval предостави шест пластинчати топлообменника TL10-BFG за използване при преноса на топлина и охлаждане, съхранявани в подпочвените води, до вътрешната водна система. По време на топлообмена подпочвените води се охлаждат или нагряват в зависимост от нуждата и сезона. Термопомпата подава охлаждаща вода или топлина към обществената отоплителна система. Топлообменниците използват относително високи планки, което прави този модел подходящ за натоварването с дългосрочни температурни програми и когато се очакват високи нива на възстановяване на топлината. Имат висока енергийна ефективност с ниски оперативни разходи и приспособима конфигурация – всички важни аспекти на този проект.

Когато става дума за пластинчати топлообменници, използваме само Alfa Laval за всички наши проекти вече над 25 години. Основните причини са високото качество на продуктите с оптимална площ на пластините срещу утаяване на желязото от подпочвените води и отличното обслужване, поддръжка и товаро-разтоварни дейности, които Alfa Laval осигурява.
– Стиг Ниеми Сьоренсен, Enopsol.

 

Етикети

Всички
aerial view of bispebjerg hospital 640x360

        

Предимства на TL10

Висока енергийна ефективност
Ниски оперативни разходи

Приспособима конфигурация
Площта за топлообмен може да се променя

Лесен за монтаж
Компактна конструкция

Висока експлоатационна годност
Лесно отваряне с цел инспекция и почистване, както и лесно почистване със CIP

Мрежа за техническо обслужване
Достъп до глобалната сервизна мрежа на Alfa Laval

tl10(aq4l) facing left

Устойчивост

cleantech_symbols640x360.jpg

Икономии на енергия

75% икономия на енергия

Икономии на емисии

1120 тона спестявания от емисии на CO2/година

Спестяване на разходи

400 000 €/година

Икономии на вода

Без нетно потребление на подпочвени води

Изтегляне на нагледен пример

Свързано съдържание: