2023-07-03 Новини за продукти

Устойчиво отопление на холандските оранжерии

Очаква се геотермалната енергия да играе важна роля за подпомагане на целите в областта на климата. Иновативни топлообменници от Alfa Laval подкрепят това решение.

 

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png E_SDG goals_icons-individual13_75x75.png  E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

Нидерландия е вторият по големина износител на храни в света по стойност и съществена причина за това са 9000 хектара парници в държавата. Но поддържането на подходящите температури в тези парници изисква много енергия, затова основен приоритет на страната в усилията ѝ за постигане на амбициозните цели по отношение на климата е разработването на алтернативни източници на енергия.

Нидерландското правителство обеща да прекрати употребата на природен газ до 2030 г. и да намали емисиите на CO2 еквивалент с 49 процента в сравнение с нивата от 1990 г. Парниковият сектор вече предприема стъпки за използване на възобновяема енергия с няколко инсталации за геотермална енергия, включващи се през последните години.

Геотермалното отопление работи чрез изпомпване на топла вода от голяма дълбочина в земята (обикновено от 1000 до 5000 метра). След това топлата вода може да се използва за отопление на парници, като намалява необходимостта от природен газ и други изкопаеми горива.

Топлообменниците играят ключова роля в овладяването на ползите от геотермалната енергия, като гарантират ефикасен топлообмен между топлата вода, идваща от земята, и хладната вода, която е вече използвана за отопление на парниците или други сгради.

Пред 2017 г. Alfa Laval пусна на пазара нов модел топлообменници, оптимизирани за геотермална енергия, като част от пилотен проект, което доведе до модернизирането на три други инсталации с решението на Alfa Laval. Новите инсталации в проекта на Alfa Laval също са включени в тръбопровода.

А при текущите планове, които призовават за изграждането на приблизително 175 геотермални инсталации до 2030 г. има голяма вероятност топлообменниците на Alfa Laval да играят централна роля за намаляването на потреблението на енергия и емисии от нидерландските парници за много години напред.

 

Alfa Laval допринася за глобалните цели

Организацията на обединените нации прие 17 цели за устойчиво развитие за 2030 г., известни като глобални цели, които световните лидери обещаха да постигнат. Сега вече зависи от компании като нашата да постигнем тези цели.

Вижте как Alfa Laval допринася

Етикети

Всички
field-of-plants-in-greenhouse640x360

Топлина от дълбочините

Геотермалното отопление работи чрез извличане на топлина от подпочвени водоизточници. Обикновено колкото по-дълбоко под земята е водата, толкова по-гореща е. Геотермалните топлинни инсталации в Нидерландия изпомпват вода от дълбочина поне 500 метра. След като водата се използва, охладената вода се връща в земята. 

Geothermal heating infograph 700x1066.png

Свързано съдържание: