2024-06-12 Новини за продукти

Пълномащабно изпитване като основа за избор на нова декантерна центрофуга за пречистване на отпадни води

Декантерът ALDEC G3 помага да се спестят над 100 000 евро на година от изхвърлянето на утайки в общинската пречиствателна станция за отпадни води в Хорсенс

Датската общинска пречиствателна станция за отпадни води Horsens Vand A/S е инвестирала в централната си пречиствателна станция, като е закупила нов декантер Alfa Laval ALDEC G3, увеличаващ съдържанието на сухо вещество в утайките за изхвърляне с 4 – 6%. Това осигурява годишно спестяване на 100 000 – 130 000 евро от разходите за изхвърляне на утайките.

В Horsens Vand A/S, където всяка година се пречистват 10 млн. m3 отпадни води, разходите за изхвърляне на утайки са много важно перо от бюджета. Това се дължи както на решението да се избягва разпръскване на утайки в зони от особен интерес за питейната вода, така и на факта, че в района има и много земеделски земи, които не са подходящи за приемане на утайки. Всъщност цената за изхвърляне на твърди биочастици е толкова висока, че увеличение на съдържанието на сухо вещество в обезводнената утайка само с 1% означава икономии за Horsens Vand от около 200 000 датски крони (около 25 000 евро) на годишна база.

„Въз основа на разходите ни за депониране винаги сме се фокусирали върху постигането на възможно най-висок процент на съдържание на сухо вещество в утайките, които трябва да изхвърлят“, споделя оперативният мениджър Ерлинг Нилсен от Horsens Vand. „И тъй като старият ни декантер трябваше да бъде заменен, решихме да превърнем оптималното обезводняване на утайките в основен приоритет при избора на нов декантер.“

Задачата да намери най-подходящия за целта декантер беше възложена на ръководителя на проекти Йорген Еббесен. Размишлявайки върху това предизвикателство, той заяви: „Знаем, че има огромна разлика между утайките на различни пречиствателна станция за отпадни води. Така че дори различните производители на декантери да могат да представят наистина отлични референции от други инсталации, това не е гаранция, че същите резултати могат да бъдат постигнати и в нашето съоръжение. Ето защо решихме да се консултираме с трима различни доставчика, за да организираме пълномащабен тест с техните декантери, така че да постигнем възможно най-добрата основа за крайния избор“.

Най-новият декантер е най-добрата инвестиция

Един от доставчиците беше Stjernholm A/S – датски изпълнител, специализиран в пречистването на води и отпадъци, който си сътрудничи с Alfa Laval при продажбата на техните декантери на датския пазар. Управляващият директор Кай Стернхолм от Stjernholm A/S естествено беше много доволен от обаждането от Horsens Vand.

„Редицата нови функции означаваха, че новият декантер Alfa Laval ALDEC G3 има по-висока цена на придобиване от своя предшественик, но според нас той е и значително по-ефективен. Затова се възползвахме от възможността да демонстрираме, че новият декантер е по-изгоден“, обяснява той. „Имахме фантастично сътрудничество с Horsens Vand по време на целия проект и естествено се радваме, че обещанието ни за ефективността на декантера ALDEC G3 се потвърди в действителност и че поради това бяхме избрани за техен доставчик.“

Едно пълномащабно тестово изпитване е трудоемко, но е най-ефективният начин за вземане на решение. Новото поколение декантери на Alfa Laval – ALDEC G3, използва по-малко енергия от своя предшественик, което води до по-големи икономии в дългосрочен план.

Етикети

Всички
Horsens-MWWTP DK ALDEC-G3 Basins 640x380

        

Гласът на нашия клиент

„Въз основа на двумесечния пълномащабен тест през есента на 2014 г. и последвалата непрекъсната работа в нашето съоръжение знаем, че можем да постигнем съдържание на сухо вещество от поне 28 – 29% в нашите обезводнени утайки, при разход на полимери от 13 – 15 кг/т/сухо вещество. Това може да се сравни със съдържание на сухо вещество от приблизително 24% при използване на декантера, който имахме преди. Така че в допълнение към икономиите на енергия, които реализираме чрез новия декантер Alfa Laval ALDEC G3, ние – а в крайна сметка и нашите клиенти, постигнахме годишни икономии между 800 000 и 1 млн. датски крони (приблизително 100-130 000 евро) при сегашните цени за депониране на утайки“, споделя оперативният мениджър Ерлинг Нилсен от Horsens Vand. 

 

Свързано съдържание: