2024-03-06 Новини за продукти

Договор за сервизно обслужване от Alfa Laval помогна за намаляване на потреблението на дизелово гориво на голям производител на мед

При изграждането на мащабна соларна топлоелектрическа централа за голям производител на мед, чилийска енергийна компания се обърна към Alfa Laval, за да увеличи ефективността на топлообмена и да осигури икономии на енергия в критично важните етапи на процеса на екстракция с разтворител и електролитно добиване. Резултатът? Големи уплътнени пластинчати топлообменници на Alfa Laval, подсигурени с договор за сервизно обслужване от Alfa Laval, обхващащ персонализирани сервизни решения, които подобряват работата на инсталацията, гарантират период на безотказна работа и намаляват използването на изкопаеми горива.

По-екологични решения за медодобивната промишленост

Производителите на вятърна и слънчева енергия в Чили вече могат да доставят електроенергия на цена, която е по-ниска от тази на изкопаемите горива. Ето защо енергийната компания си постави за цел да изгради и експлоатира мащабна соларна топлоелектрическа централа за минното дружество. В момента минното дружество използва соларната топлоелектрическа централа за подгряване на 80% от водата, използвана в процесите на електролитно добиване – един от най-енергоемките процеси в производството на мед.

За да оптимизира тези процеси, производителят на мед реши да закупи големи уплътнени топлообменници на Alfa Laval, така че да оптимизира ефективността на топлообмена и да използва повторно излишната топлина в потока на процеса на електролитно добиване. Това допринася за допълнително намаляване на въглеродния отпечатък на завода.

Щастливи сме, че работим с партньор, който ни помага да постигнем измерими икономии за нашите клиенти.“ – ръководител на проекти в чилийската енергийна компания.

Инженерният опит оптимизира процесите

Осигуряването на слънчева топлинна енергия в голям мащаб изисква интелигентен и надежден топлообмен. Благодарение на демонстрираното инженерно ноу-хау, Alfa Laval проектира инсталацията с оптимални уплътнени пластинчати топлообменници за производство на висококачествени медни катоди, които отговарят на изискванията на клиента. Освен че оптимизират процесите, подобряват енергийната ефективност и намаляват оперативните разходи, тези надеждни топлообменници са лесни за монтиране, конфигуриране, отваряне за проверка и почистване.

Максимално увеличаване на периода на безотказна работа

Производителят на мед е собственик на оборудването на Alfa Laval, а енергийната компания отговаря за експлоатацията му. За да се подобри ефективността през целия жизнен цикъл на оборудването и да се увеличи периода на безотказна работа, минното дружество подписа двугодишен договор за сервизно обслужване от Alfa Laval, включващ следните услуги за уплътнени пластинчати топлообменници от критична важност:

  • Проверка на производителността от Alfa Laval, пригодена за установяване и поддържане на базово ниво на ефективност на топлообменника, както и разработване на график за превантивна поддръжка.
  • Услуги за почистване от Alfa Laval въз основа на резултатите от проверката на производителността с цел възстановяване на оптималното състояние на повърхностите на топлообменниците.
  • Резервни части от Alfa Laval, за да се гарантира наличието на критично важни оригинални резервни части на обекта, като по този начин се свежда до минимум времето за престой.
  • Ремонтиране на оборудването от Alfa Laval с цел осигуряване на безопасна, ефективна и непрекъсната работа на топлообменника.
  • Препроектиране от Alfa Laval, за да не се изостава от промените в технологичния процес или капацитета, като например необходимостта от нови контури за регенериране на топлината.

Надежден сервизен партньор

Надеждността е ключ към дългосрочната експлоатация. Alfa Laval се доказа като надежден партньор, който може да осигури инженерна експертиза, надеждно оборудване и всеобхватни професионални услуги, за да гарантира, че соларната топлоелектрическа централа работи без прекъсване. Осигуряването на максимален период на безотказна работа дава възможност на енергийната компания да допринесе за рентабилността на производителя на мед.

„Чрез договор за обслужване от Alfa Laval енергийната компания може да се съсредоточи върху основната си дейност и да остави оптимизирането на работата на топлообменника на нас“, споделя Хуан Мерло, старши мениджър „Външни продажби“ в Alfa Laval.

Договорът за сервизно обслужване от Alfa Laval осигурява на клиента надежден партньор, който непрекъснато помага за подобряване на ефективността на топлообмена – и всичко това с по-малко въздействие върху околната среда. Прекарването на по-малко време в изпълнение на административни задачи по поддръжката се превръща директно в по-висока производителност и рентабилност.

Етикети

Всички
sun-and-clouds-reflecting-SEE 640x360

Увеличаване на производителността с портфолиото от услуги Alfa Laval 360°

Нашето обширно портфолио предлага всички услуги, от които се нуждаете, за да осигурите върхова производителност, максимален период на безотказна работа и оперативна ефективност на вашето оборудване Alfa Laval през целия му жизнен цикъл. Опитът на нашия екип от експерти и наличността на части ви гарантират сигурност.

Портфолио от услуги Alfa Laval 360°

Фактите накратко

Клиентът
Чилийска енергийна компания е избрана за партньор на един от най-големите производители на мед в страната. Чилийската енергийна компания доставя широкомащабни системи за промишлена технологична топлина, които често използват слънчева енергия като основен енергиен източник и дизелово гориво, газ, биомаса или други горива като резервни енергийни източници.

Предизвикателството
Да се намалят разходите за горива на клиента и да се осигури максимален период на безотказна работа и ефективност на критично важните топлообменници на Alfa Laval в топлоелектрическа централа на компанията, която доставя електроенергия на мината за мед.

Решението
Договор за сервизно обслужване от Alfa Laval за уплътнени пластинчати топлообменници от критична важност, за да се гарантира максимален период на безотказна работа и ефективност на топлообмена чрез оптимизирани интервали за почистване, поддръжка и ремонтиране.

Ползи

  • Клиентът може да се съсредоточи върху основната си дейност, като разчита на Alfa Laval за осигуряване на период на безотказна работа на топлообменника
  • Оптимизиран процес на извличане на мед благодарение на портфолиото от услуги Alfa Laval 360°
  • Повишена рентабилност чрез по-висока ефективност на топлообмена
  • Значително намаляване на разхода на горива в процеса на електролитно добиване

Свързано съдържание: