2024-04-05 Новини за продукти

Модернизация на почистването на резервоарите намалява консумацията на вода със 17%

С оглед на нарастващия натиск върху ресурсите от прясна вода, водеща американска пивоварна група се ангажира да повиши ефективността на използване на водата и да намали водното потребление в своите операции. Една от мерките за пестене на вода е насочена към оптимизиране на процеса на почистване на резервоарите. Монтирането на нови въртящи се струйни глави от Alfa Laval намали потреблението на вода за почистване на резервоарите с цели 17%.

Обърнете внимание на почистването на резервоарите, ако целите значителни икономии на вода

Водата е съставка номер 1 в бирата, като всеки ден се изразходват милиони литри чиста сладка вода. В отговор на нарастващото предизвикателство, свързано с водата, водеща американска пивоварна група си постави за цел да намали потреблението на вода в своите операции. Едно от очевидните места, където трябва да се търси икономия на воден ресурс, е процесът на почистване на резервоара, при който са необходими големи количества вода. В пивоварната се използват големи резервоари за ферментация, в които активните дрожди превръщат захарите в алкохол. Размерът и хоризонталното разположение на тези резервоари поставят специално предизвикателство пред процеса на почистване и изискват усъвършенствана технология, за да се гарантира правилното почистване на всички повърхности между циклите на варене.

Модернизация на струйните глави спести огромни количества вода

Вдъхновена от подобен проект в Китай, групата пивоварни решава да модернизира оригиналните устройства Alfa Laval GJ 4 с нови въртящи се струйни глави TJ40G. TJ40G използва по-малко вода от GJ 4 и завършва по-бързо пълната схема на почистване. По-ниската консумация на вода, съчетана с по-бързото време за почистване, спестява приблизително 760 литра (200 галона) по време на етапите на окончателното изплакване и хигиенизиране. След първите месеци на експлоатация новите TJ40G демонстрираха, че икономиите на вода възлизат на 17%. Общата икономия на воден ресурс за ферментационните резервоари се оценява на около 5,7 млн. литра годишно (1,5 млн. галона).

Работим с водещата американска пивоварна група от повече от 30 години и сме доволни, че сега можем да помогнем на клиента да намали оперативните разходи и същевременно да постигне целите си за устойчивост, като увеличим ефективността на водата в процеса на почистване на резервоарите. Един полезен страничен ефект намаленото потребление на вода беше, че то доведе и до икономии на химикали и енергия, използвани за изпомпване, подгряване, възстановяване, повторно използване и третиране на водата за почистване“, сподели Андрю Дилейни, генерален мениджър „Почистване на резервоари“ в Alfa Laval САЩ.

Монтаж тип „Plug & Play“

Старите и новите струйни глави използват едни и същи входни връзки. Времето за монтиране беше по-малко от един час на резервоар, като се използват по три струйни глави на резервоар. Подмяната на струйните глави се извърши между циклите на ферментация и не доведе до допълнителни престои в производствения процес. Свободното въртене и вградените сачмени лагери на TJ40G удължават интервалите за поддръжка с 50% в сравнение с по-старите устройства GJ 4. Положителните резултати от първия монтаж на нови струйни глави проправи пътя за по-нататъшни актуализации на оборудването за почистване на резервоари в другите обекти на пивоварната в САЩ.

Факти за проекта за модернизация

Устройствата с въртящи се струйни глави Alfa Laval TJ40G са предназначени за хигиенни приложения и осигуряват автоматизирано почистване на съдове с обем между 50 и 500 куб. м течност (13 000 и 132 000 галона). Дизайнът на усъвършенстваните струйни глави е оптимизиран за почистване на резервоари за пивоварния бранш, както и за хранително-вкусови и млекопреработвателни процеси. TJ40G е одобрена от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA). Модернизацията на оборудването за почистване на резервоари е част от програмата Optimize™ на Alfa Laval, която има за цел да подобри водната и енергийната ефективност на хигиенните производства.

Етикети

Всички
Beer with the sea in the background640x360

        

Emission-savings-pos-(CO2-e).png

Икономията на вода съответства на очаквано намаление на CO2e с повече от 100 тона.

Water_savings_pos_solid.png

5,7 млн. литра (1,5 млн. галона) спестена вода годишно.

Свързано съдържание: