Уплътнени пластинчати топлообменници

 

Индустриални уплътнени пластинчати топлообменници

 

Има широка гама индустриални пластинчати топлообменници, които могат да се използват във всички видове отрасли. Броят на типоразмерите, материалите за пластини и уплътнения и наличните опции са огромни.

Многообразието на индустриалната линия позволява да се проектират и конфигурират за приложения, обхващащи от относително прости режими с ниски изисквания до високовзискателни режими с най-високите изисквания както по отношение на ефективността, така и към документацията. Продуктите се използват за отопление, охлаждане, възстановяване на топлина, кондензация и изпаряване.

Приложения:

  • ОВК (Отопление, вентилация и кондициониране на въздуха)
  • Охлаждане
  • Охлаждане на двигатели
  • Млекопреработвателна и хранително-вкусова промишленост
  • Химична обработка
  • Добив на нефт
  • Производство на електроенергия

Предимства: 

  • Висока енергийна ефективност
  • Гъвкава конфигурация
  • Лесен за монтаж
  • Висока експлоатационна годност 

Научете повече за ползите от GPHE в сравнение тръбно-корпусните топлообменници

 

Как работят уплътнените пластинчати топлообменници

Площта на топлопредаване на топлообменник в уплътнена рамка се състои от редица гофрирани пластини, сглобени между рамката и притискащите плочи, които запазват проектното налягане. Уплътняването между пластините е направено от уплътнения. С цел постигане на най-голямата топлопроизводителност и на най-малка температурна разлика, флуидите обикновено протичат в насрещен поток през топлообменника.

Предлагаме промишлена полузаварена линия с различни дълбочини на пресоване, шевронни ъгли и различни форми на гофриране, които са внимателно проектирани и подбрани за постигане на оптимална производителност. CurveFlow™ и площта за разпределение, модел шоколадови блокчета, са две налични конструктивни характеристики, които гарантират равномерното разпределение на флуидите по цялата пластина.  Резултатът е, че цялата повърхност на топлопредаване е напълно оползотворена и се избягват застояли зони, които могат да доведат до замърсяване.

Голямото завихряне на потока между пластините води до по-голямо топлопредаване, последствието обаче е спад на налягането. Нашите топлоинженери-проектанти могат да ви помогнат да проектирате и изберете модела и конфигурацията, които са подходящи за нуждите на вашето приложение, така че да ви осигури максимална топлопроизводителност и да намали до при минимум спада на налягането. 

Уплътнени пластинчати топлообменници (GPHE) течност/течност

Уплътнен пластинчат топлообменник – парен нагревател

Двуходов уплътнен пластинчат топлообменник

 

Характеристики, които са от значение

Важно е да разберем, че всички уплътнени топлообменници не са едни и същи. Подчертаните по-долу характеристики са важни компоненти, които трябва да се търсят в GPHE, а когато се комбинират, тези характеристики често предлагат увеличени ползи като намалени общи експлоатационни разходи, по-висока енергийна ефективност и увеличена безопасност на персонала.

Площ на разпределение – CurveFlow

Какво е това?

Една от най-важните характеристики на пластинчатия топлообменник, площта за разпределение, гарантира пълно използване на зоната за пренос на топлина и свежда до минимум замърсяването.

Рискове при други дизайни

Неефикасна зона на разпределение с неравномерен поток причинява лошо разпределение и натрупване на замърсяване.

Уплътнение ClipGrip

Какво е това?

Уплътнение без лепило с отлично центриране, което осигурява перфектно уплътнение и безпроблемно техническо обслужване. Захващането към пластината се подобрява с помощта на пет точки на захващане.

Рискове при други дизайни

Други дизайни уплътнения, като уплътнения със защракване, имат само една точка за защракване към пластината. Ако тази една точка се изгуби, няма функция за закрепване на уплътнението.

Залюляващи се опорни крака

Какво представлява?

Залюляващите се опорни крака могат лесно да се залюлеят настрани за обслужване, което позволява бързо и лесно отваряне на устройството при запазване на сеизмичния рейтинг.

Рискове при други дизайни

Повечето пластинчати топлообменници имат опорни крака, които са захванати с болтове или заварени към рамката и/или напорната пластина. Тези опорни крака най-вероятно ще се заклещят и трябва изцяло да се отстранят за обслужване. 

Система за подравняване – водене по ъглите

Какво е това?

Воденето по ъглите държи пластините подравнени в целия пакет пластини по време на затваряне на топлообменника. Пластините са проектирани с ъгли, които водят пластините докато застанат на позиция и помагат за стабилизиране на пакета от пластини по време на процедурата за затягане.

Рискове при други дизайни

Липсата на правилна система за подравняване може да позволи на пакета от пластини да се движи във всяка посока, което води нестабилни пакети от пластини с проблеми с течове.

Притискаща ролка за пластината

Какво е това?

Напорната пластина трябва лесно да се движи и плъзга по носещата шпилка, за да има достъп до напорната пластина. Най-често срещаното решение е ролка върху носещата шпилка, което улеснява и спестява време при провеждане на обслужване. Ролката трябва да е изработена от метал, за да носи тежестта на напорната пластина.

Рискове при други дизайни

Механичното решение на ролката може да е повече или по-малко здраво. Рискът води до това напорна пластина да се смачка и да не може да се движи, когато е време за провеждане на обслужване. 

Лагерна кутия

Какво е това?

Устройство между главата със затягащите болтове и рамката, което намалява силите на триене и прави обслужването по-лесно.

Рискове при други дизайни

Отварянето и затварянето на PHE без лагерни кутии отнема време и увеличава риска от увреждане на боята, което може да доведе до повреда от корозия.

Петточково центриране

Какво е това?

Поддържа пластините подравнени по време на затваряне на топлообменника, което улеснява обслужването.

Рискове при други дизайни

Много системи за подравняване не затварят вертикалната междина между носещата шина и пластината, което води до вълнисти пакети пластини с проблеми с течове.

 

Обслужване на вашите топлообменници

Пластинчатите топлообменници имат съществена роля в повечето приложения. Ако не функционират добре, това може да доведе до ниско качеството на продукта, намалена безопасност и повишени разходи за енергия. И ако възникне неизправност, това може да доведе до скъпо струващ престой и големи загуби в производството. Това прави изключително важна редовната поддръжка, както и правилното й изпълнение.

Щракнете тук, за да научите повече

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас