Характеристики, които са от значение

Често в отрасъла погрешно се схваща, че всички уплътнени пластинчато-рамкови топлообменници са еднакви, независимо от марката. Има обаче някои характеристики на дизайна, които могат да имат огромно въздействие върху операциите ви. Подчертаните по-долу характеристики са важни компоненти, които трябва да се търсят в GPHE, а когато се комбинират, тези характеристики често предлагат увеличени ползи, в това число:

  • Намалени разходи за инсталиране, поддръжка и резервни части
  • Намалени разходи за енергия
  • Намалено време извън експлоатация
  • По-висок производствен капацитет
  • Увеличена безопасност за персонала
GPHE parts illustration

Характеристики на рамката

Лагерна кутия

Какво е това?

Устройство между главата със затягащите болтове и пластината на рамката, което намалява силите на триене и прави обслужването по-лесно. 

Рискове при други дизайни

Пластинчатите топлообменници със стандартни шайби изискват отнемащи време настройки на всички затягащи болтове. Липсата на лагерни кутии също така увеличава приложената сила и риска от повреди по боята на пластината на рамката, което води до повреда от корозия и в крайна сметка трябва да се смени пластината на рамката.

Залюляващи се опорни крака

Какво представлява?

Залюляващите се опорни крака могат лесно да се залюлеят настрани за обслужване, което позволява бързо и лесно отваряне на устройството при запазване на сеизмичния рейтинг.

Рискове при други дизайни

Повечето пластинчати топлообменници имат опорни крака, които са захванати с болтове или заварени към рамката и/или напорната пластина. Тези опорни крака най-вероятно ще се заклещят и трябва изцяло да се отстранят за обслужване. 

Фиксирана глава на болта

Какво е това?

Главата с фиксиран болт улеснява сглобяването по бърз и безопасен начин, тъй като не позволява на гайката да се разхлаби по време на отваряне и затваряне на топлообменника. Главата на болта се фиксира чрез механична деформация на шпилката с поставена на място глава на болта, което предотвратява завъртането му.

Рискове при други дизайни

Понякога главите на болтовете се фиксират с помощта на лепило, което може да влоши състоянието си при по-тежки работни условия като висока температура и/или агресивна среда. В следствие на това ще е необходимо повече време за обслужване и, ако главата на болта се изстреля от затягащия болт, може да причини наранявания или щети.

Притискаща ролка за пластината

Какво е това?

Напорната пластина трябва лесно да се движи и плъзга по носещата шпилка, за да има достъп до напорната пластина. Най-често срещаното решение е ролка върху носещата шпилка, което улеснява и спестява време при провеждане на обслужване. Ролката трябва да е изработена от метал, за да носи тежестта на напорната пластина.

Рискове при други дизайни

Механичното решение на ролката може да е повече или по-малко здраво. Рискът води до това напорна пластина да се смачка и да не може да се движи, когато е време за провеждане на обслужване. 

Капак на затягащите болтове

Какво е това?

Капак за затягащите болтове ги предпазва от корозия. За защита се смята както използването на грес, така и пластмасов капак.

Рискове при други дизайни

Затягащи болтове без капак са склонни към корозия след известно време на работа, дори болтът да е покрит с грес при доставката.

Отвор за болтове на отвора за ключове

Какво е това?

Отворите от шпонков тип за болтовете улесняват поставянето на болтовете отстрани на топлообменника и улесняват безопасното сглобяване. Необходимата заемана площ за инсталиране и зоната за обслужване са много по-малки, тъй като затягащите болтове могат да се отстранят отстрани.

Рискове при други дизайни

Обслужването може да отнема време при дизайни с пробити отвори, тъй като гайката на затягащия болт трябва напълно да се отстрани. Необходимата площ на пластинчатия топлообменник трябва да е по-голяма, тъй като затягащите болтове трябва да се извадят от пробитите отвори.

Удължени гайки

Какво е това?

Удължените гайки, разположени отстрани на напорната пластина, не позволяват прегряване и лошо затягане на болта.

Рискове при други дизайни

Стандартен размер гайка създава риска от прегряване и задиране. Последиците са допълнително време за обслужване и, в най-лошия случай, необходимостта от нова гайка и затягащ болт.

Зегеров пръстен

Какво е това?

Зегеровите пръстени се използват за затягащите болтове, което прави сглобката много по-стегната, тъй като зегеровият пръстен не позволява на гайката или главата на болта да се въртят по време на отваряне и затваряне. 

Рискове при други дизайни

Без зегеров пръстен гайката на напорната пластина трябва да се задържи неподвижна, докато с друг ключ се разхлабва затягащия болт от страната на пластината на рамката, така че гайката на напорната пластина да не се върти с болта. 

Характеристики на пластините

Площ на разпределение – CurveFlow

Какво е това?

Една от най-важните характеристики на пластинчатия топлообменник, площта за разпределение, гарантира пълно използване на зоната за пренос на топлина и свежда до минимум замърсяването.

Рискове при други дизайни

Неефикасна зона на разпределение с неравномерен поток причинява лошо разпределение и натрупване на замърсяване.

Петточково центриране

Какво е това?

Поддържа пластините подравнени по време на затваряне на топлообменника, което улеснява обслужването.

Рискове при други дизайни

Много системи за подравняване не затварят вертикалната междина между носещата шина и пластината, което води до вълнисти пакети пластини с проблеми с течове.

Профил на уплътнението

Какво е това?

Ефективността на топлообменника се влияе от различни компоненти и поставя високи изисквания към системата от уплътнения. За постигане на най-висока ефективност е важно пластината и уплътнението да са проектирани заедно.

Рискове при други дизайни

Редица доставчици на уплътнения прилагат философията „един размер пасва на всичко“ за ниски производствени разходи, което може да доведе до ранен теч, повреди на уплътненията или недобре подравнени пакети с пластини.

 

Уплътнение ClipGrip

Какво е това?

Уплътнение без лепило с отлично центриране, което осигурява перфектно уплътнение и безпроблемно техническо обслужване. Захващането към пластината се подобрява с помощта на пет точки на захващане.

Рискове при други дизайни

Други дизайни уплътнения, като уплътнения със защракване, имат само една точка за защракване към пластината. Ако тази една точка се изгуби, няма функция за закрепване на уплътнението.

Система за подравняване – водене по ъглите

Какво е това?

Воденето по ъглите държи пластините подравнени в целия пакет пластини по време на затваряне на топлообменника. Пластините са проектирани с ъгли, които водят пластините докато застанат на позиция и помагат за стабилизиране на пакета от пластини по време на процедурата за затягане.

Рискове при други дизайни

Липсата на правилна система за подравняване може да позволи на пакета от пластини да се движи във всяка посока, което води нестабилни пакети от пластини с проблеми с течове.

Уплътнителна система – RefTight

Какво е това?

За да се постигне най-добро уплътняване при полузаварените модели, заварката се разполага отделно – извън пръстеновидното уплътнение, което гарантира равномерна уплътнителна сила по цялото уплътнение на отвора на порта, както и висока ефективност през заварения канал.

Рискове при други дизайни

Уплътнителната заварка често се поставя вътре в уплътнителния канал. Това, в комбинация с неравномерен канал на отвора на порта, създава риск от заваръчно съединение, което формира груба повърхност срещу уплътнението, което от своя страна води до стрес и повреда на уплътнението.

Подсилена конзола

Какво е това?

Метална част, прикрепена към пластините в конзолната секция, не позволява повреда на пластините.

Риск при други дизайни

Пресована втулка е най-често срещания вид подсилване, използвано на пазара днес. Това е добро подсилване за малки пластини, но при тежките пластини може да доведе до повреда, особено когато се налага често почистване.

Камера за течове

Какво е това?

Ако някое от двете уплътнения в контакт с флуида се повреди: протичащия флуид ще навлезе в камерата за теч и след това ще бъде източен в атмосферата през вентилационните портове. По този начин се установяват течовете на ранен етап, което означава по-малко производствени загуби.

Рискове при други дизайни

Без камера за течове или вентилационни портове неизправност на уплътнение с последващ теч на флуид могат да доведат до тежки резултати.

Лепило за уплътнението

Какво е това?

Лепилото между уплътнението и металната пластина предпазват висококачественото свързване при по-тежки работни режими и условия на обслужване. Двукомпонентно епоксидно лепило, сушено в пещ, което може да се премахне от пластините чрез специална обработка, ще държи уплътнението на пластината по време на почистване.

Рискове при други дизайни

Уплътненията, свързани с пластина с гумено лепило, независимо да е изсушено в пещ или не, не постигат силен свързващ ефект, което може да доведе до изпадане на уплътненията по време на почистване, когато температурата достига критична точка или когато агресивни флуиди водят до издуване на уплътненията.