Уплътнени пластинчати топлообменници

 

Пластинчати топлообменници WideGap

Уплътнените пластинчати топлообменници WideGap са проектирани за дисперсни флуиди и за флуиди, съдържащи груби частици. Широките междини между пластините позволяват влакната и частиците лесно да преминават през топлообменника с минимално запушване.

Могат да се конфигурират с широк към широк или широк към тесен канали, които правят инсталацията идеална за уплътнение, охлаждане и заменяеми режими. Гладкият дизайн на порта гарантира, че влакната няма да се заклещят на входа.

Приложения:

  • Захар
  • Биоетанол
  • Целулозна маса и хартия
  • Нефтопродукти
  • Кондензатори за възстановяване на топлина

Ползи

Топлообменниците WideGap са със значително по-висока топлинна ефективност и по-добра геометрия на потока от конвенционалната алтернатива като тръбно-корпусни топлообменници, което води до ползи като:

  • Компактен размер – заема едва 20% от подовото пространство и е с около 80% по-лек при напълване с технологична преносна среда
  • По-добро възстановяване на топлина – благодарение на насрещния поток на WideGap може да се затопли студения поток до температура, много близка на тази на постъпващия горещ поток
  • Увеличена производителност – интервалите на обслужване са по-дълги, тъй като запушването е сведено до минимум
  • Гъвкав – лесно оптимизиране на ефективността чрез преконфигуриране на пластините, така че да паснат на новите работни условия

 

 

История за успех 

SantelisaVale заменя 15 неефективни тръбно-корпусни топлообменника с шест пластинчати топлообменника Alfa Laval WideGap. Топлообменниците WideGap възстановяват топлината от два технологични потока и я използват за подгряване на смесен сок. Преоборудването доведе до рязък спад на потреблението на пара с 40-50%. Сега излишната пара се използва за генериране на електроенергия.

 

 

Как работи WideGap

Площта на топлопредаване на топлообменник в уплътнена рамка се състои от редица гофрирани пластини, сглобени между рамката и притискащите плочи, които запазват проектното налягане. Уплътняването между пластините е направено от уплътнения. С цел постигане на най-голямата топлопроизводителност и на най-малка температурна разлика, флуидите обикновено протичат в насрещен поток през топлообменника. Топлообменникът WideGap е специализиран за обработка на влакнести флуиди, високо вискозни флуиди и флуиди, съдържащи твърди частици. Поради модела на гофриране на пластините и дизайна с притискаща дълбочина тези флуиди протичат лесно през топлообменника.

Голямото завихряне на потока между пластините води до по-голямо топлопредаване, последствието обаче е спад на налягането. Нашите топлоинженери-проектанти могат да ви помогнат да проектирате и изберете модела и конфигурацията, които са подходящи за нуждите на вашето приложение, така че да ви осигури максимална топлопроизводителност и да намали до при минимум спада на налягането.

 

Конфигурации

Топлообменникът WideGap може да се конфигурира по редица начина. Каналите може да са с широка срещу широка междина или широка срещу тясна междина с различни междини на каналите. Топлообменниците WideGap обикновено се конфигурират като многоходови, за да осигурят достатъчна турболентност. Снимките по-долу показват изгледи на напречни сечения на две различни конфигурации на пакета пластини.

Едностранни WideGap

Един допълнителен канал за флуиди с влакнести съставки/замърсени флуиди (A) и един канал за флуиди без съдържание на влакна (B).

Двустранни WideGap

Два широко канала за влакнести/замърсени флуиди (C).

 

Характеристики, които са от значение

Важно е да разберем, че всички уплътнени топлообменници не са едни и същи. Подчертаните по-долу характеристики са важни компоненти, които трябва да се търсят в GPHE, а когато се комбинират, тези характеристики често предлагат увеличени ползи като намалени общи експлоатационни разходи, по-висока енергийна ефективност и увеличена безопасност на персонала.

Уплътнение ClipGrip

Какво е това?

Уплътнение без лепило с отлично центриране, което осигурява перфектно уплътнение и безпроблемно техническо обслужване. Захващането към пластината се подобрява с помощта на пет точки на захващане.

Рискове при други дизайни

Други дизайни уплътнения, като уплътнения със защракване, имат само една точка за защракване към пластината. Ако тази една точка се изгуби, няма функция за закрепване на уплътнението.

Лепило за уплътнението

Какво е това?

Лепилото между уплътнението и металната пластина предпазват висококачественото свързване при по-тежки работни режими и условия на обслужване. Двукомпонентно епоксидно лепило, сушено в пещ, което може да се премахне от пластините чрез специална обработка, ще държи уплътнението на пластината по време на почистване.

Рискове при други дизайни

Уплътненията, свързани с пластина с гумено лепило, независимо да е изсушено в пещ или не, не постигат силен свързващ ефект, което може да доведе до изпадане на уплътненията по време на почистване, когато температурата достига критична точка или когато агресивни флуиди водят до издуване на уплътненията.

Притискаща ролка за пластината

Какво е това?

Напорната пластина трябва лесно да се движи и плъзга по носещата шпилка, за да има достъп до напорната пластина. Най-често срещаното решение е ролка върху носещата шпилка, което улеснява и спестява време при провеждане на обслужване. Ролката трябва да е изработена от метал, за да носи тежестта на напорната пластина.

Рискове при други дизайни

Механичното решение на ролката може да е повече или по-малко здраво. Рискът води до това напорна пластина да се смачка и да не може да се движи, когато е време за провеждане на обслужване. 

Лагерна кутия

Какво е това?

Устройство между главата със затягащите болтове и рамката, което намалява силите на триене и прави обслужването по-лесно.

Рискове при други дизайни

Отварянето и затварянето на PHE без лагерни кутии отнема време и увеличава риска от увреждане на боята, което може да доведе до повреда от корозия.

Петточково центриране

Какво е това?

Поддържа пластините подравнени по време на затваряне на топлообменника, което улеснява обслужването.

Рискове при други дизайни

Много системи за подравняване не затварят вертикалната междина между носещата шина и пластината, което води до вълнисти пакети пластини с проблеми с течове.

 

Обслужване на вашите топлообменници

Пластинчатите топлообменници имат съществена роля в повечето приложения. Ако не функционират добре, това може да доведе до ниско качеството на продукта, намалена безопасност и повишени разходи за енергия. И ако възникне неизправност, това може да доведе до скъпо струващ престой и големи загуби в производството. Това прави изключително важна редовната поддръжка, както и правилното й изпълнение.

Щракнете тук, за да научите повече

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас