Промишлено пивоварство

Alfa Laval разполага с широка гама доказано оборудване и решения за пивоварно производство, които отговарят на вашите изисквания за ефективност, надеждност и постоянство на характеристиките в промишлен мащаб. Нашият технологичен опит заедно с нашите професионални системи и технологии, нови или модернизирани, ви дават възможност да прецизирате деликатните производствени баланси в процеса на пивоварно производство, за да увеличите добивите, да използвате по-малко енергия и вода, да намалите отпадъците и да произвеждате забележителни бири, които излъчват силно послание за уникалността на вашата марка.

Решения за пивоварно производство – пивоварство в промишлен мащаб

  • Професионални решения за пивовари, базирани на доказани пивоварни техники
  • Доказано на практика подобряване на добива и намаляване на потреблението на вода и енергия
  • Гъвкавост, която ви позволява бързо да реагирате на новите тенденции в пивоварната промишленост
  • Глобална сервизна мрежа от специалисти в областта на пивоварството, които ви осигуряват поддръжка с експертен опит за процесите, резервни части и оборудване за пивоварно производство
Нашите решения за пивоварно производство – от отделни компоненти и технологични модули до цялостни проекти – са разработени и произведени, за да осигурят строг контрол върху вашето пивоварене, като същевременно ви осигуряват гъвкавост, за да можете да произвеждате забележителна бира.
.
.

Доказани решения за вашия процес на пивоварно производство

 

Flowchart Commercial brewing
.
.

Премахване на проблемите в пивоварния процес с нашето пивоварно оборудване

Подобряването на дейностите е част от ежедневието на пивоварите – от варилното отделение чак до опаковането. Постепенното подобряване на добива на пивна мъст, загубата на бира или използването на вода може да доведе до значителни икономии в дългосрочен план. Вижте как нашият експертен опит, решения и отделни компоненти за всеки технологичен блок помагат да се избегнат и преодолеят често срещаните проблеми в пивоварния процес.

 

Варилно отделение

Извличане на пивната мъст, намаляване на отпадъците, спестяване на енергия и подобряване на ефективността и хигиената във варилното отделение.

Студен блок

Извличане на бирата, съкращаване на времето за ферментация и зреене, подобряване на управлението на дрождите, вземането на проби и др.

Филтрация и третиране

Избягване на развалянето, подобряване на качеството на бирата и разнообразяване на продуктите ви.

Спомагателни системи

Оптимизиране на последователността на процесите на почистване чрез намаляване на общото потребление на енергия и химикали.

.
.

Join our webinars

Our brewery experts look forward to sharing with you our knowledge and passion.

Как можем да ви помогнем?

Нека да ви помогнем

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.