Студен блок – проблеми и решения

Професионално оборудване за процеса на ферментация

Постоянният, надежден и ефективен процес на ферментация се дължи на оборудване, което гарантира висококачествено управление на дрожди, хигиеничен дизайн и точен контрол на променливите в процеса.

Нашите технологични решения за студения блок помагат да се преодолеят обичайните проблеми, за да отключите пълния потенциал на вашата линия за промишлено производство на бира.

Управление на дрожди

Проблем

 • Необходимост от размножаване, съхранение и извличане на дрожди

Проблем

 • Здравословна алтернатива на дрождите с висока жизнеспособност и жизненост
 • Правилно въвеждане
 • Висока гъвкавост за размножаване, съхранение и въвеждане на различни щамове дрожди

Проблем

 • Осигуряване на снабдяване с незаразени, прясно размножени, висококачествени дрожди

Решения

Резултат

 • Дрожди с висока жизнеспособност и жизненост
 • Правилно въвеждане
 • Хомогенна суспензия от дрожди
 • Повече гъвкавост за размножаване, съхранение и въвеждане на различни щамове дрожди
.

Ферментация и зреене

Проблем

 • Проблеми с разпенване, когато искаме да подобрим използването на ферментатора
 • Повторяемост на процеса на ферментация

Решение

Резултат

 • По-малкото разпенване позволява увеличено използване на общия капацитет на ферментатора
 • Хомогенно разпределение за предотвратяване на преждевременно утаяване на дрождите
 • Равномерна температура и нива на CO2
 • Постоянно и по-кратко време за ферментация

Проблем

 • Дълго общо технологично време във ферментаторите

Резултат

 • Енергийно ефективно бързо охлаждане
 • Постигане на желаната температура при прехвърляне на младо пиво

Проблем

 • Недостатъчна хигиена в системи за ферментация и свързващи трансферни линии

Резултат

 • Ефективно и надеждно почистване на зоните на контакт с продуктите
 • Оптимизиране на времето на безотказна работа

Проблем

 • Дълго технологично време на утаяване
 • Загуба на бира

Резултат

 • Намалено време на зреене (няма нужда да се чака дрождите да се утаят)
 • Намалени загуби на бира

Проблем

 • Излишни дрожди

Резултат

 • Извличане на до 88% от бирата от дрожди за долна ферментация
.

Сухо охмеляване

Проблем

 • Нисък добив
 • Повторяемост
 • Удължено технологично време за сухо охмеляване в голям мащаб

Резултат

 • Максимално оползотворяване на хмела
 • Ускорен процес на сухо охмеляване
 • Подобрено избистряне надолу по веригата
 • Подобрено отстраняване на хмела

Вземане на проби от бира

Проблем

 • Непоследователно, нехигиенично и отнемащо време вземане на проби от продуктите

Резултат

 • Повишено качество и честота на вземане на проби
 • Намалено време за вземане на проби
.

Почистване

Проблем

 • Дълги и скъпи цикли
 • Високо потребление на енергия и химикали по време на последователността от операции за почистване

Резултат

 • Персонализирана, проверима система
 • 30% икономия на време за почистване и консумация на химикали
 • Намалена енергия за горещо (до 70%) и студено почистване на място (CIP) (до 50%)
 • Оптимално възстановяване и повторно използване на почистващи течности
 • Автоматизирана работа

Обща конструкция на студения блок

Проблем

 • Безопасна експлоатация на големи съдове (резервоари за управление на дрожди, ферментация, светло пиво)

 

Резултат

 • Интегрирани системи за безопасност
 • Последователна, повторяема и хигиенична работа

Проблем

 • Недостатъчно оптимална конструкция на студен блок

 

Резултат

 • Избягване на замърсяване
 • Оптимизиране на помпите и линиите
 • Оптимизиране на цялостния процес и спомагателните системи
 • Повишено ниво на гъвкавост на процесите
.

Нека да ви помогнем


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.