Филтрация и третиране – проблеми и решения

Филтрация, третиране и предварително опаковане

Двете основни технологии за крайна филтрация на бирата са чрез диатомит и мембранна филтрация с кръстосан поток. Развалянето, запушването и управлението на отпадъците са някои от проблемите, пред които са изправени пивоварите.

Производството на диференцирани продукти – от безалкохолни и силни бири до производни продукти с отличителен вкус – се увеличава. Нашето портфолио от модули за смесване, карбонизация и отстраняване на алкохола предлага ефективни начини за надеждно и гъвкаво производство на нови и уникални продукти за настоящите и бъдещите ви клиенти.

Пастьоризацията или стерилната филтрация преди опаковането премахват микроорганизмите за подобряване на срока на годност, вкусовите качества на продукта и безопасността. Предлагаме решения, които правят това ефективно по по-устойчив начин.

.

Филтрация на бира

Проблем

 • Запушване на филтъра с диатомит по време на филтрация
 • Високо потребление на диатомит
 • Кратки цикли на филтрация при филтри с кръстосан поток

Резултат

 • Стабилно и ниско съдържание на твърди частици при изхода на сепаратора
 • Отстраняването на твърдите частици чрез центрофугиране намалява общото потребление на диатомит и натоварването по време на филтрация
 • Свежда до минимум микронизирането на частиците в бирата, като намалява запушването на филтъра и позволява по-дълги цикли на филтриране

Проблем

 • Кратък срок на годност на продукта
 • Повторно заразяване

Резултат

 • Пълно отстраняване на микроорганизмите

Проблем

 • Окисление по време на филтрация

Резултат

 • Деаерираната вода в трансферните линии между варенетата предотвратява окисляването

Проблем

 • Големи разходи за управление на отпадъците

Резултат

 • По-лесно управление на отпадъците от диатомит с отстранената течност, което го прави по-сух и по-лек
.

Смесване, дозиране и карбонизация

Проблем

 • Получаване на бира в границите на спецификацията

Резултат

 • Гарантирана точност при смесване, дозиране и карбонизация
.

Отстраняване на алкохол

Проблем

 • Необходимост от производство на нискоалкохолна бира

Решение

Резултат

 • Няма топлинно въздействие върху продукта
 • Производство на нискоалкохолна бира (<0,5% v/v)

Проблем

 • Необходимост от производство на безалкохолна бира

Решение

Решение

 • Производство на безалкохолна бира (<0,05% v/v)
 • Еднородност на продукцията
 • Отстраненият алкохол може да се използва отново като съставка в други приложения

Третиране

. .

Проблем

 • Запазване на необходимия срок на годност и риск от повторна инфекция
 • Високо потребление на енергия

Проблем

 • Премахване на микроорганизмите в бирата
 • Удължен срок на годност на продукта
 • С Flexitherm до 95% възстановяване на енергията и намалени оперативни разходи (с до 80%) в сравнение с традиционния тунелен пастьоризатор
 • С модула за стерилна филтрация на бира студеният процес изисква минимално количество енергия
.

Нека да ви помогнем


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.