Почистване, нагряване и охлаждане в пивоварната – проблеми и решения

Спомагателни системи

Системите Tank Top на Alfa Laval, оборудвани с машини за почистване на резервоари, рационализират всеки етап от процеса – от размножаване на дрожди и ферментация до получаване на светло пиво.

В съчетание със системите за почистване на място на Alfa Laval можете да оптимизирате последователността от процеси за почистване, като намалите общото количество на използваната енергия и химикали при почистването на вашето оборудване за пивоварене.

.

Почистване

Проблем

 • Ненадеждно почистване
 • Високо потребление на енергия
 • Дезинфекциране на съдове, оборудване и тръбопроводи

Резултат

 • Напълно регулируема, модулна, автоматична CIP станция, която отговаря на оборудването и процесите в пивоварната на конкретния клиент
 • Най-добрата отправна точка за осигуряване на правилно почистване на оборудването и съдовете
.

Охлаждане

Проблем

 • Риск от замръзване
 • Високо потребление на енергия
  • по време на прехвърлянето от съдовете за ферментация към мястото за съхранение
  • по време на охлаждането на младо пиво
  • по време на изстудяването на крайната бира преди филтрация или прехвърляне в стабилизационни резервоари

Резултат

 • Охлаждане на базата на енергийно ефективен пластинчат топлообменник
 • Минимизира риска от замръзване
.

Нагряване

Проблем

 • Високо потребление на енергия при производството на пара и топла вода от спомагателните системи

Резултат

 • Висококачествена пара или гореща вода от спомагателните системи в пивоварната, базирани на най-рентабилните котли, налични на пазара
.

Нека да ви помогнем


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.