Варилно отделение – проблеми и решения

Промишлено оборудване за ефективност на варилното отделение

Високото потребление на енергия, загубата на съставки, голямата консумация на вода и развалянето са само някои от най-често срещаните проблеми при производството на пивна мъст. Почистването и замърсяването също могат да окажат влияние върху технологичните времена, а съществува и проблемът какво да правите с утайките и пивоварската каша.

Alfa Laval предлага изключителни решения за обикновени проблеми, за да осигури ефективност и отлична производителност при промишленото производство на бира.

.

Приготвяне на пивна мъст

Проблем

 • Прекалено мокра пивоварска каша

Решение

Решение

 • Обезводнена пивоварска каша до 70% влажност

Проблем

 • Високо потребление на енергия

Решение

Решение

 • Намаляване на потреблението до 40% чрез повторно използване на енергията от варене на пивна мъст за загряване за последващи варенета

Проблем

 • Лошо топлопредаване поради замърсяване на котела за варене и лошо почистване

Резултат

 • Подмяната на миещите глави с ротационни струйни глави, които обработват частиците в потока, за да почистят всички вътрешни повърхности на котлите за варене, спомага за подобряване на ефективността и хигиената във варилното отделение
.

Завихряне

Проблем

 • Качество на пивната мъст
 • Загуба на пивна мъст
 • Неефективна последователност на отделяне на утайките
 • Прекалено мокри утайки, причиняващи проблеми надолу по веригата и проблеми с изхвърлянето

Резултат

 • По-бистра пивна мъст преди охлаждане
 • Извличането на пивната мъст, загубена като утайки, увеличава общия добив
 • Скъсени технологични времена и подобрено отделяне на утайките
 • Значително по-сухи утайки (които могат да се продават като добавка за храна за животни)
 • По-малък риск от замърсяване на охладителя на пивната мъст
 • Намалено промиване и потребление на енергия между варенетата
.

Нека да ви помогнем


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.