2021-11-02 Новини за продукти

Compabloc увеличава капацитета и намалява емисиите CO2 при Dow

Фирмата Dow Wolff Cellulosics, Белгия, е монтирала два компактни топлообменника Compabloc от Alfa Laval за различни работни режими в една от колоните за рекуперация на разтворители. Първият модул, който спешно бе необходим за смяна на износен кожухотръбен ребойлер, беше доставен от Alfa Laval за изключително кратък срок и осигури значително увеличаване на капацитета.

 

Изчисленията показват, че вторият Compabloc, инсталиран за подгряване на технологичното захранване на колоната, ще осигури спестяване на енергия в размер на 22 400 GJ и намаляване на емисиите CO2 от 1250 тона.

Dow е многообразно химическо предприятие с над 46 000 служители в цял свят, което предоставя широка гама от продукти и услуги. Разположеното в Звейндрехт, Белгия дружество Dow Wolff Cellulosics произвежда HEC (хидроксиетилцелулоза) под търговското наименование CELLOSIZE™, което първоначално се използва като сгъстител за боя.

 

Спешно е необходим нов ребойлер

Една от колоните за възстановяване на разтворител в Dow беше оборудвана с два успоредно инсталирани кожухотръбни ребойлера, единият от които беше със задоволителна производителност. Другият беше ремонтиран два пъти и по време на изключване за поддръжка стана ясно, че този модул трябва да се смени при следващото планово спиране на производството.

Притеснени от дългите срокове за доставка на персонализиран кожухотръбен ребойлер, хората от Dow потърсиха алтернативни решения. Приложението е предизвикателно, тъй като продуктът е с изключително висок вискозитет.

 

Compabloc – ефикасно решение

След консултация с Alfa Laval дружеството потвърди, че решението е пластинчат топлообменник Compabloc. Занимаващата се с топлообмен отраслова технологична инженерна дисциплина в Dow също бе убедена, че добре проектиран пластинчат топлообменник ще е уместна алтернатива на кожухотръбния ребойлер, дори в критични приложения. Compabloc, усъвършенстван, изцяло заварен пластинчат топлообменник, проектиран за регенериране на топлина, кондензация, вторично изпаряване и охлаждане на газ, можеше да се достави навреме и да поеме ефективно необходимата производителност.

Потвърдено е, че след инсталиране и експлоатация Compabloc осигурява проектното увеличение на капацитета.

 

Пестене на енергия в колоната за възстановяване на разтворител

Успоредно със смяната на ребойлера, от Dow търсеха начини за пестене на енергия в колоната за възстановяване на разтворител. Тук изпаренията в горната част кондензират от въздушните вентилатори и дружеството преразгледа възможностите за кондензиране на част от тези изпарения чрез подгряване на технологичното подаване към колоната.

И отново Compabloc се доказа като подходящо решение. Двете страни са запалими и избирането на напълно заварен модул позволи на Dow да избегне уплътненията. Тъй като компактните топлообменници могат да достигнат много близък температурен подход, подаваният продукт може да се загрее възможно най-много, което да доведе до изчислено годишно спестяване на енергия от 22 400 GJ при нормални технологични условия при време за работа от 8000 часа на година. Като се взема предвид фактът, че необходимата пара трябва иначе да се генерира чрез природен газ, намаляването на емисиите CO2 може да се изчисли на 1250 тона на година.

Етикети

Всички
dow-case-640x360

        

Беше страхотно да можем да направим поръчка за нов ребойлер за толкова кратък срок. Но това не беше основната причина, поради която избрахме да инсталираме Compabloc. Нямаше да изберем тази технология, ако не вярвахме в нея.

Ръководителят на проекта от страна на Dow Раф Крю

Ключови факти

  • Проектна температура: 40 0°C до -100 °C
  • Проектно налягане: От пълен вакуум до 42 barg
  • Максимална площ за топлообмен: 840 m2
  • Конструктивни материали: 316L, SMO254, 904L, титан, C-276/C-22/C-2000 K
Работни режими

Регенериране на топлина, охлаждане, нагряване, кондензиране, частично кондензиране, вторично изпаряване, изпаряване и охлаждане на газ.

        

Свързано съдържание: