2022-12-06 Новини за продукти

Дестилерия в захарен завод постигна нулево заустване на течности със система за рециклиране на вода на Alfa Laval

От старта на използването на системите за рециклиране на вода, доставени от Alfa Laval, Harinagar Sugar Mills успява да рециклира приблизително 800 000 литра вода всеки ден – при това на цена, която компанията счита за изключително атрактивна. Оказа се, че честотите на почистване са само около 50% от тези за подобно оборудване, предлагано от конкуренти, което доведе до значителни спестявания. В резултат на внедряването на системата Alfa Laval компанията също така постигна икономии от разходите за вода и енергия.

Разширено дългосрочно партньорство

Harinagar Sugar Mills Ltd., в Бихар, Индия, е основана през 1933 г. и произвежда кристална захар, етилов алкохол, етанолово гориво, биокомпост и електричество. Компанията искаше да преработи отпадните води от дестилационните си операции, както и да рециклира тази вода, за да спести пари за вода, енергия и обработка.

Целта беше нулево заустване на течности.

Harinagar Sugar Mills избра Alfa Laval, за да се справи с проблема с отпадъчните води, като използва изпарител с шест камери (FilmVap, ViscoVap и Alfacond), който съчетава дизайн с низходящ слой и принудителна циркулация, както и колони за десорбция с цел дегазиране и крайно филтриране на кондензат за всичката използвана вода, генерирана от дестилационната инсталация на компанията.

Alfa Laval работи с Harinagar Sugar Mills вече в продължение на 15 години, добавяйки стойност към операциите със захар на компанията, като доставя пластинчати топлообменници, декантерни центрофуги за избистряне на използваната вода, изпарител за използваната вода при биометаниране и система за крайно филтриране на кондензат. Alfa Laval също осигури нагреватели за избистрен сок (в комплект с автоматизиран CIP модул), допълнителни компоненти за изпарителната система и ребойлери за системата за крайно филтриране на кондензат.

Harinager Sugar Mills Ltd_1200x400.jpg

Alfa Laval осигурява правилната технология

Harinagar Sugar Mills обмисляха използването на решения от други доставчици, но се спряха на Alfa Laval, защото бяха убедени от предишния си опит в работата с компанията и също така бяха уверени, че дизайнът на нейната инженерна система за дегазиране и десорбция на кондензат ще постигне най-добри резултати за висококачествено рециклиране на вода.

„Това вече е най-успешният завод от този вид в Индия, като подходът за нулево заустване на течности очевидно е правилният начин“, сподели г-н Х.К. Ядава, генерален мениджър „Дестилерия“ в Harinagar Sugar Mills. „След като финализирахме изискването ни за новата изпарителна инсталация за използвана вода при биометаниране, обсъдихме нашата визия за постигане на нулево заустване на течности с експертите на Alfa Laval. Alfa Laval предложи иновативните системи за дегазиране на захранването и десорбция на кондензат“.

Пътят към рециклирането

Монтажът беше предшестван от 18 месеца дискусии на техническо и търговско ниво, тестове и сътрудничество. В завода на Harinagar Sugar Mills (HSM) бяха проведени лабораторни тестове за анализ на подаването. Инженерите на HSM също така посетиха съществуващи изпарителни инсталации на Alfa Laval, за да ги видят в действие.

„Направихме много изследвания“, сподели г-н Веданг Пити, изпълнителен директор в Harinagar Sugar Mills Ltd. „Нашият екип пътува до няколко завода в Индия, където се използват подобни процеси. Разговаряхме и с редица доставчици. В крайна сметка избрахме Alfa Laval, защото бяхме убедени в предлаганата технология и техния опит в нейното осигуряване. Имаме им доверие“.

Ефективно решение

Производството на алкохол в дестилерията Harinagar Sugar Mills генерира течни отпадъчни води (използвана вода). Тази използвана вода преминава през процес на биометаниране за възстановяване на енергия под формата на биогаз, който се използва като гориво в котел. След биометаниране, използваната вода се подава към изпарител за концентриране, като концентрираната течност след

това се използва за производство на биокомпост.

Справянето с тази използвана вода в изпарител поставя сериозно предизвикателство, тъй като тя съдържа разтворени газове, които включват амоняк, въглероден диоксид и сероводород. Ето защо Alfa Laval достави специално проектиран дегазиращ модул за отстраняване на тези газове.

Кондензатът от изпарителя е друг отпаден поток, с който захарният завод трудно може да се справи поради високите си нива на химичното потребление на кислород (COD) и биологично потребление на кислород (BOD). За намаляване на тези нива и подобряване на качеството на водата беше инсталиран блок за крайно филтриране на кондензат на Alfa Laval, така че Harinagar Sugar Mills вече може да рециклира този кондензат като технологична вода за процеса на ферментация, както и като допълваща вода в охладителните кули.

Положителни резултати

От старта на използването на системите за дегазиране, изпаряване и крайно филтриране на кондензат, доставени от Alfa Laval през 2017 г., Harinagar Sugar Mills успя да рециклира приблизително 800 000 литра вода всеки ден – при това на цена, която компанията счита за изключително атрактивна. Оказа се, че честотите на почистване са само около 50% от тези за подобно оборудване, предлагано от конкуренти, което доведе до значителни спестявания. В резултат на внедряването на системата Alfa Laval компанията също така постигна икономии от разходите за вода и енергия.

 

Етикети

Всички
Sugar Mills 640x360

        

Г-н Х.К. Ядава, генерален мениджър „Дестилерия“ в Harinagar Sugar Mills:

„Това вече е най-успешният завод от този вид в Индия, като подходът за нулево заустване на течности очевидно е правилният начин“.

Г-н Веданг Пити, изпълнителен директор е Harinagar Sugar Mills:

Направихме много изследвания. „Нашият екип пътува до няколко завода в Индия, където се използват подобни процеси. Разговаряхме и с редица доставчици. В крайна сметка избрахме Alfa Laval, защото бяхме убедени в предлаганата технология и техния опит в нейното осигуряване. Имаме им доверие“.
Harinager Sugar Mills Ltd zero liquid discharge 640x360

Резултати:

  • Рециклиране на приблизително 800 000 литра вода всеки ден – при това на цена, която компанията счита за изключително атрактивна.
  • Оказа се, че честотите на почистване са само около 50% от тези за подобно оборудване, предлагано от конкуренти, което доведе до значителни спестявания.
  • Икономии от разходи за вода и енергия в резултат на внедряването на системата на Alfa Laval.

Изтеглете целия нагледен пример:

Свързано съдържание: