2022-08-17 Новини за продукти

Новият Alfa Laval CM Connect дава приоритет на цифровизацията за оптимизиране на процесите свързани с хигиенна обработка

Новият Alfa Laval CM Connect отбелязва нова стъпка по пътя към цифровизирането, за да внесе иновация и растеж за клиентите в отраслите с хигиенна обработка.

CM Connect е абонаментнo базиран монитор за проследяване на състояние, който е cloud базиран. Той позволява на операторите на инсталацията достъп до данните за ротационното оборудване в технологичните линии от отдалечено местоположение. С данни за действителното време за работа, анализ на тенденциите и време до следващото обслужване, от удобно разстояние операторите могат да вземат информирани решения за поддръжка като използват личните си компютри и мобилните си устройства. Той защитава непрекъснатостта на процеса и критичните активи, подобрява безопасността на работното пространство, спестява време и пари и осигурява конкурентно предимство.


Увеличава максимално ефикасността на инсталацията, свежда до минимум непланираното време за прекъсване поради неизправности

С развитието на Industry 4.0 CM Connect е естествена следваща стъпка по пътя на клиентите към цифровизация, разширявайки гамата на Alfa Laval от решения за наблюдение на състоянието.

С пълната видимост на всички свързани активи операторите на инсталацията могат да установяват проблеми, които засягат бъдещата ефективност, предотвратяват непланирано време за прекъсване поради аварии и подобряват управлението на активите.

Действайки като портал за комуникация чрез Bluetooth, CM Connect може да свърже до 10 Alfa Laval CM безжични монитора за вибрации, пуснати на пазара през последната година. След това предава данните по 4G мобилна мрежа към облак за преглед и анализ в интуитивно, ориентирано към потребителя табло.

 

Известия в реално време

Високотехнологичният анализ на вибрациите установява отклонения в праговите стойности на предварително настроеното оборудване. Ако възникнат отклонения, SMS или имейл уведомява потребителите, които могат да предприемат действие в реално време въз основа на анализа на данни.

 

„Фокусирайте се върху нещата. CM Connect позволява на оператора да планира и приоритизира поддръжката въз основа на изпълними данни“, казва John Walker, Мениджър на порфолиото за помпи на Alfa Laval. „Вместо да сменят износващи се части предварително, преди изтичането на експлоатационния им живот, операторите могат да отделят време и пари, когато и където е необходимо обслужване.“

 

Освен свързването с безжичния монитор на вибрации CM, CM Connect може също така да действа като датчик. Измерва вибрациите, температурата в машината и общото време за работа, когато се монтира на помпи Alfa Laval LKH, SRU, SX и DuraCirc или други ротационни машини като бъркалки или смесители.

 

Към подобрена цифровизация

Като част от обвързаността на дружеството за иновативно развитие в цифровата трансформация в хигиенните отрасли Alfa Laval изследва и развива решенията Industry 4.0 за разширено конкурентно предимство за клиенти.

Научете повече на CM Connect 

 

Етикети

Всички

Свързано съдържание: