2022-06-16 Новини за продукти

Използвано масло за готвене става биогориво

Търсенето на нови екологични горива бързо нараства. Испанската компания Bionor успя да превърне потенциално опасен отпадъчен продукт в биодизел.

 

МАКАР ПОТРЕБНОСТТА ОТ ТРАНСПОРТ НА ХОРА И СТОКИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА РАСТЕ, изследователите работят и се опитват да открият нови видове горива, които да не вредят на околната среда. Проучването и разработването на алтернативни горива, като различните видове биогорива, е в процес на изпълнение и макар разработването на биогорива да среща редица затруднения, отрасълът определено се освобождава от препятствията и се появяват нови, иновативни и устойчиви решения.

Пример за това е биодизелът, преработван от странични и отпадъчни продукти. Испанското дружество Bionor Transformación SA дава добър пример за бъдещето като произвежда биодизел от потенциално опасно готварско олио.

„Използваното олио е проблем“ споделя Алфонсо Осин, президент и изпълнителен директор на Bionor. „Това е отпадък, който трябва да се събере.“

Ако не бъде събрано, използваното масло обикновено отива в канализацията, казва Осин. „След предоставяне на храна за вредителите, в крайна сметка достига до инсталациите за преработка, а олиото е един от най-трудните за обработка и елиминиране от тези инсталации продукти. Затова използването на преработеното олио за производство на биодизел е екологосъобразно в изключително висока степен.“

Осин информира, че годишната консумация на използвано олио за готвене в инсталацията на Bionor е еквивалента на около 80 000 тона петрол.

Дружеството Bionor е основано през 2000 г. и 25 от него се притежават от обществения сектор, а 75 процента от частни дружества. Инсталацията за производство на биодизел в Берантевила, в региона Алава в северна Испания е открита през май 2003 г. Днес осигурява 30 000 тона биодизел годишно. В завода работят 20 човека. Дружеството има над 70 обекта за разпространение в бензиностанции и четири ексклузивни дистрибутора за региони, всички те идентифицирани с марката Bionor MX 15-Via Oil.

Bionor е едно от малкото дружества, използващи олио за производство на биодизел.

„Има две причини за това“ споделя Осин. „Първо, има ограничена доставка на използвано олио и не всяко използвано олио се събира. Втората причина е, че е необходима много повече технология и инвестиция за производството на приемлив биодизел от използвано олио в сравнение с неизползваното олио.“

Събирането на използвано олио се фокусира върху две основни области: ресторантьорския бизнес и битовия сектор. Почти всички испански ресторанти използват система за събиране на отпадъци, но отрасълът за събиране на битови отпадъци едва сега прохожда. Олиото се събира основно от малки дружества, които имат директни договорки с ресторанти, барове, училища, заводски столови и т.н. Макар да стартира като преработвател на биодизел, Bionor решава да разшири обхвата.

„Не е достатъчно само да сме производители“ казва Осин. „Така, както Bionor се разшири и станахме и дистрибутори, трябва да се върнем назад и да поемем събирането. Включваме се в бизнеса за събиране на олио, така че не само ще изкупуваме от другите дружества, занимаващи се със събиране, но сме се заели с придобиването на няколко дружества за събиране.“

BIONOR Е ОСНОВАНО по-скоро като екологично дружество, отколкото като енергийно. Първоначалната му цел е да се погрижи за събраното използвано олио за готвене. „Трябваше да решим какво да правим с него“ разказва Осин. „Биодизелът беше отговора и с такава цел основахме дружеството.“

Съответно екологичното въздействие на дружеството е изключително чувствителен въпрос.

„Преди всичко“ казва Осин, „това е отрасъл, който работи с тревогите за околната среда, затова трябва първо ние да дадем пример.

Големите екологични въздействия включват например водата, използвана в технологичния процес. Тази вода има химическата нужда от кислород 15 000 ppm и преди да се изхвърли в реката, трябва да се сведе до 100, което е много сериозно предизвикателство. Другите два основни пункта са намаляване на потреблението на вода за свеждане на изразходването на прясна вода до минимум и процес на подобрение, за да се намали потреблението на катализатори и метанол, които са скъпи и изключително замърсяващи.“

Ние от Alfa Laval бяхме ангажирани от самото начало за доставка на оборудване и технологична експертиза.

„Що се отнася до оборудването“ продължава Осин, „не е тайна, че Alfa Laval са истинският номер 1 в света на техническите и химически машини за масло. Това със сигурност важи за оборудването, което използваме в нашата инсталация. Що се отнася до хората, нашите впечатления са изключително добри. Това важи особено за търговския персонал и проектантите, които работеха с нас за идентифициране на първоначалните проблеми.

НА ВЪПРОСИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА биогоривото като цяло, и по-специално на биодизела, Осин не е склонен да дава прогнози. „За да предвидите това, ще ви е необходима кристална топка“ шегува се той. „Това е новообразуван отрасъл и правилата на играта тепърва трябва да се установяват. А и не знаем кои са истинските играчи. Все още не знаем какви екологични последици може да има използването на суровините. Времената са бурни, но това дори може да има положителен ефект, тъй като ще отсее играчите и ще остави само най-добрите. Ако ме питате дали ще има отрасъл за производство на биодизел през 2020 г. отговорът ми е „Да, със сигурност“. Ще има много върхове и падове по пътя и само стабилните, добре позиционирани и с правилен размер проекти, снабдени с правилната логистика и достатъчно финансови мускули, ще оцелеят.“

Да се изправиш пред предизвикателствата

Alfa Laval е предпочитан доставчик на испанското дружество Bionor от 2003 г. „Първоначално само им доставяхме топлообменници“ казва Исая Винароз, отраслов мениджър за производството на биодизел, масла и протеини в Alfa Laval Iberia. „Но на базата на нашите познания за процесите им, успяхме да разрешим някои технологични затруднения и оттогава работим заедно с Bionor по топлинни и сепараторни решения.“

Основното предизвикателство в завода за производство на биодизел на Bionor без съмнение беше постигане на приемливо качество на биодизела от използвано готварско олио – суровина, която променя характеристиките си с всеки изминал ден.

„Най-голямото предизвикателство е да вземем тази постоянна хетерогенност и да я превърнем в преработен краен продукт”, споделя Алфонсо Осин, президент и изпълнителен директор на Bionor. „Това изисква изключително много работа. Изисква се голяма доза предварителна обработка и значителна работа по сепарация с помощта на центрофуги. Именно това е предизвикателството, пред което се изправихме с оборудването на Alfa Laval.“

Към днешна дата Alfa Laval е доставила 10 сепаратора и редица топлообменници в допълнение към декантерите и миксерите на Bionor. Оборудването доведе до по-висока надеждност и по-дълго време за непрекъсната експлоатация, както и по-добра продукция и по-малко загуби.

„Нашето оборудване позволява на Bionor да спестява разходи по няколко начина“ споделя Винароз. „Например, те използват нашите специални спирални кондензатори за намаляване на потреблението на метанол. Увеличават производството от завода си като използват нашите сепаратори за сепариране на глицерин и като използват нашите миксери, успяват да намалят количеството вода, което използват за промиване на биодизела.“

„Нашето предимство при работата с Alfa Laval казва Осин, „е в това, че работим много добре заедно. Това е разликата между работата с доставчик на машини и с доставчик на решения.“

Етикети

Всички

Свързано съдържание: